1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

divendres, 25 de setembre de 2009

El Club de la Cançó. The house of the rising sun. Bob dylan. Four women. Nina Simone

L'amic Nire ens proposa aquesta setmana que hi pugem cançons amb el rerefons de la violència de gènere.

Vull fer una declaració de principis: la violència és violència independentment del gènere o sexe de qui la produeix o de qui la suporta. Però la violència és tant més greu quant més grossa és la diferència de poder entre un i l'altre. Quant més impune resulta l'abús.

Perquè la violència implica la cosificació del receptor, l'esclavitud encoberta.

I és per això pel que a molts, la violència de mitja part de la humanitat sobre l'altra meitat, ens sembla (no a tots encara, desgraciadament: hi han molts segles de llibres "sagrats" estúpidament incontestables encara) particularment degradant.

Fins que no acceptem que la violència contra les dones ens afecta també als homes, que la violència contra les dones és un forat en la línia de flotació de la nostra humanitat, les lleis continuaran sent paper mullat.

Vull pujar dues cançons i portar un article llegit el passat dimecres a Vilaweb, que també he traduït.

La primera cançó és una versió de "The house of rising sun" cantada per Bob Dylan. Aquesta cançó que més tard van fer famosa The Animals, resulta estranya en la veu de Dylan, més folk, més sincera.
The house of the rising sun

There is a house down in new orleans
They call the risin sun
And its been the ruin of many a poor girl
And me, oh god, I'm a-one

Hi ha una casa allà baix a New Orleans
li diuen el sol naixent
i ha estat la ruïna de moltes pobres xiques
i jo, déu meu, en sóc una.


Hay una casa allá en New Orleans
se llama el sol naciente
y ha sido la ruína de muchas pobres chicas
y yo, dios mío, soy una de ellas

My mother was a tailor
She sewed these new blue jeans
My sweetheart was a gambler, lord
Down in new orleans

Ma mare era sastressa
ella va cosir aquests pantalons vaquers
el meu estimat era un jugador, Senyor
allà baix a New Orleans.


Mi madre era sastra
ella cosió estos pantalones vaqueros
mi novio era un jugador, oh, Señor,
allí en New Orleans


Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and a trunk
And the only time hes satisfied
Is when hes on a drunk

Ara bé, l'única cosa que un jugador necessita
és una maleta i un farcellàs
i l'únic moment que ell està satisfet
és quan porta un bon pet.

Lo único que un jugador necesita
es una maleta y un petate
y sólo está satisfecho
cuando está bebido.


He fills his glasses up to the brim
And he'll pass the cards around
And the only pleasure he gets out of life
Is ramblin from town to town

Omple els seus gots fins a vessar
i dóna les cartes
i l'únic plaer que le treu a la vida
és vagabundejar de ciutat en ciutat

Llena sus vasos hasta el borde
y reparte las cartas
y su único gozo en la vida
es deambular de ciudad en ciudad


Oh tell my baby sister
Not to do what I have done
But shun that house in new orleans
They call the risin sun

Oh, digueu-li a la meva germana petita
que no faci el que jo he fet
sinó que rebutgi aquella casa a New Orleans
li diuen el sol naixent.


Decidle a mi hermana pequeña
que no haga lo que yo hice
que rechace aquella casa en New Orleans
la que llaman el sol naciente.


Well, its one foot on the platform
And the other foot on the train
Im goin back to new orleans
To wear that ball and chain

Bé, amb un peu a l'andana
i l'altre al tren
estic tornant a New Orleans
per a portar aquesta bola i aquesta cadena.


Bien, con un pie en el andén
y el otro en el tren
estoy regresando a New Orleans
para llevar esta bola y esta cadena.


Im a-goin back to new orleans
My race is almost run
Im goin back to end my life
Down in the risin sun

Estic tornant a New Orleans
la meua carrera ja està quasi acabada
estic anant-me'n a acabar la meua vida
allà baix al sol naixent.


Estoy regresando a New Orleans
mi carrera ya casi ha terminado
estoy yéndome a acabar mi vida
allá al sol naciente.


There is a house in new orleans
They call the risin sun
Its been the ruin of many poor girl
And me, oh god, Im a-one

Hi ha una casa a New Orleans
li diuen el sol naixent
ha estat la ruïna de moltes pobres xiques
i jo, déu meu, en sóc una.


Hay una casa en New Orleans
le llaman el sol naciente
ha sido la ruína de muchas pobres chicas
y yo, dios mío, soy una de ellas.


La segona cançó elegida és Four Women de Nina Simone. Estremidora.

Four women

My skin is black
My arms are long
My hair is wooly
My back is strong
Strong enough to take the pain
Its been inflicted again and again
What do they call me
My name is aunt sarah
My name is aunt sarah

La meva pell és negra
els meus braços són llargs
els meus cabells són com llana
la meva esquena és forta
suficientment forta per suportar el dolor
que rebo un cop i un altre
com me diuen
el meu nom és tia Sarah
el meu nom és tia Sarah


Mi piel es negra
mis brazos son largos
mi pelo es como lana
mi espalda es fuerte
bastante fuerte para soportar el dolor
que recibo una vez y otra
cómo me llaman
mi nombre es tía Sarah
mi nombre es tía Sarah


My skin is yellow
My hair is long
Between two worlds
I do belong
My father was rich and white
He forced my mother late one night
What do they call me
My name is siffronia
My name is siffronia

La meva pell és groga
els meus cabells són llargs
entre dos móns
la meva vida es mou
mon pare era ric i blanc
ell forçà ma mare una nit a altes hores
com me diuen
el meu nom és Siffronia
el meu nom és Siffronia

Mi piel es amarilla
mi pelo largo
entre dos mundos
se mueve mi vida
mi padre era rico y blanco
violó a mi madre una noche a altas horas
cómo me llaman
mi nombre es Siffronia
mi nombre es Siffronia.

My skin is tan
My hair's alright, it's fine
My hips invite you
And my lips are like wine
Whose little girl am i?
Well yours if you have some money to buy
What do they call me
My name is sweet thing
My name is sweet thing

La meva pell és broncejada
Els meus cabells són bonics, són fins
Les meves caderes t'inviten
i els meus llavis són com el vi
De qui sóc la xica?
Bé potser teva si tens diners per comprar-me
Com me diuen
el meu nom és coseta dolça
el meu nom és coseta dolça


Mi piel es color bronce
mi pelo es bonito, fino,
mis caderas te invitan
y mis labios son como el vino.
¿de quién soy la chica?
Puede que tuya si tienes dinero para comprarme
cómo me llaman
mi nombre es dulzura
mi nombre es dulzura.


My skin is brown
And my manner is tough
Ill kill the first mother I see
Cos my life has been too rough
I'm awfully bitter these days
Because my parents were slaves
What do they call me
My
Name
Is
Peaches

La meva pell és marron
i les meves maneres són rudes
la malaltia mata ma mare
i aquest és el motiu de que ma vida hagi estat massa dura
Estic horriblement amargada aquests dies
perquè els meus pares eren esclaus
Com me diuen
El meu
nom
és
préssecs.

Mi piel es marrón
y mis maneras son rudas
la enfermedad mató a mi madre
y este es motivo de que mi vida haya sido tan dura
estoy horriblemente amargada estos días
porque mis padres eran esclavos
cómo me llaman
mi
nombre
es
Melocotones.


I per últim un article de David Fernández a Vilaweb del passat 23.09.2009

Morir a la Jonquera, robar al Palau

Dissabte una treballadora sexual va morir envestida a la Jonquera. Fugint. Fugint en veient un cotxe patrulla que entrava al pàrquing on treballava per sobreviure. Fugia. Fugia de les sirenes. Fugia de quelcom més? S'escapolia de la por? De quina mena de por? Provava de desempallegar-se del clima enrarit, de persecució obscena, sorgit aquests darrers dies? Intentava d'esquivar l'atàvica mirada estràbica de la societat contra la prostitució? Quantes coses més volia deixar enrere? Fugia també del proxeneta que l'extorquia? D'un altre 'mascle alfa' potser? Mil preguntes per a cada història. Com sempre.

Meravelles del país de la hipocresia on la marededéu és negra, el goril·la blanc, tot rutlla al revés i tot és possible, dissabte, dissabte mateix, un Al Capone català ens confessava a 'prime time' el saqueig continu del Palau via epístola. Sí: Fèlix Millet admetia que el robatori permanent era una tautologia d'espoliació i que els bitllets liles s'engolien d'aperitiu. Dry martini i a continuar robant. Sense gens de por ni de pena i en nom de la pàtria. Gàngsters amb corbata, que es creuen que el país són ells, mil voltes encimbellats a l'elit social, a còpia de delinquir durant anys des de les altes esferes. Per a arribar lluny cal robar a l'engròs; per a no anar enlloc cal sobreviure a la Jonquera. Però la diferència neuràlgica és que Millet, home de la FAES, va escollir. Ella, dona sense nom encara, no. Mai.

L'aporia de tots dos fets (la fragilitat d'ella, la impunitat d'ell) palesen, una vegada més, la doble moral, el doble sedàs i la doble economia a casa nostra. Per més que ens havien ensenyat, en la primera escola pública recuperada a la dictadura, que l'autoritat es demostrava sempre amb els forts protegint els febles. Per això ens ensenyaven a cantussejar 'La cançó de les balances', oi? Per albirar si algun dia, ni que fos per una vegada, la por canviaria de bàndol. Per poder aprendre que esclafar el dèbil és ben fàcil. Però que disciplinar el fort requereix molta ètica i, segurament, una certa èpica en vist de tantíssimes dificultats i entrebancs.

I és que, en aquestes hores, n'estem refotudament tips, tips i rebentats, que cada vegada que plantem cara a determinades desigualtats socials, els discursos estèrils de 'garrot i punt final' arrasin com Àtila. Discursos facilets, primaris i pre-polítics, empassables en digeribles píndoles, d'insadollable neteja social: més, en volem més! Que no en quedi ni una! Neteja social, hipocresia desbordada, o només jugar a fet i amagar? Tot sota la catifa, ben lluny dels ulls perquè no destorbin la vista i condensant l'estrenada política (criminal) de final de canonada: allò que fa mal de veure, a la bassa. Amb la mania consolidada, històricament comprovada, científicament verificada, que aquí només paguen la factura els sectors més indefensos, més desafavorits i més vulnerables. Entestem-nos a entendre'ns: qui manega els fils del negoci i s'enriqueix amb la prostitució als Països Catalans (a part l'extrema dreta, és clar)? Qui dirigeix la màfia i quins advocats (posem per cas, Fernando Martínez, dirigent del PP català) els defensen? Quins policies corruptes i corruptors (cas Saratoga, cas Riviera) ho encobreixen? Amb quins bancs i caixes operen i amb quina mena de dipòsits? Quant ingressen els grans mitjans que més bramen contra la prostitució per les pàgines de publicitat on s'ofereix? Si demanar mai no és ofendre, quines són les màfies de l'explotació sexual a casa nostra? Els qui les controlen, dormen en xalets o a la garjola? Fins on arriben els tentacles de la màfia en l'era del delicte global globalitzat?

I és clar, de què serveix matar mosques amb canonades i disparar cartutxos de sal a uns responsables que només senten pessigolles i, per tant, només riuen? Molta llei draconiana, ves; massa discursets recurrents de la mà dura que només esdevé covard clatellot a l'última baula de la cadena, bé; nou anunci de vells codis penals, oh; i totes les cíniques ordenances cíviques que vulgueu, sí. Però el negoci continua fent caixa. I la (in)justícia continua fent com la serp: solament mossega els descalços. Mentre la ciutat, ciutat-inquisició, continua a la deriva. No endebades, a 'Vida urbana i identitat cultural', Richard Sennet sosté que l'excés d'ordre i de seguretat que amenaça la nostra societat perilla, senzillament, d'exterminar-la. I per aquesta deriva traginem, amb la pornografia repressiva que només mira avall, mai a dalt, i on sempre perden les mateixes.

Aquesta antagònica dualitat social, moderna llei de l'embut classista, recorda massa Martín Villa, un altre del club-dels-demòcrates-de-tota-la-vida, quan deia, a propòsit dels crims del terrorisme d'estat: 'finalment, això que fem nosaltres són errors, això que fan ells, crims". En l'esfera econòmica passa avui exactament igual. Millet és un error, diuen; la dona sense nom de la Jonquera 'un accident'. Ahir o avui, perquè la història canvia poc. I la civilització, deia Voltaire, no elimina la barbàrie, únicament la perfecciona. Els Millet d’abans, esclavistes del cotó a Guinea Equatorial, i els d’avui continuen enllaçant directament amb l’esclavitud d’ara i sempre. Una dona sense nom. Un accident més. Dels que sempre passen desapercebuts, però que són finalment els que engreixen l'horror permanent en què vivim. Errada ‘accidental’ que fa que per als exclosos, Walter Benjamin dixit, l'excepció sempre sigui la regla. El mateix Benjamin que va deixar escrit lúcidament: 'a la meva ciutat tant els rics com els pobres tenen igualment prohibit de dormir al carrer'.

I és clar. És això que passa. Aporia ben sintètica: dissabte, una treballadora sexual, subsahariana, de vint-i-un any, va morir a la Jonquera. En la crònica no escrita, no sabem encara ni com es diu. Hauria valgut la pena d'haver pogut sentir, per la ràdio pública, la història de la seva vida. Però ens van obligar a escoltar el cinisme d'ell recreat en serial radiofònic: encapçala la indústria del robatori i li cedim els micròfons perquè s'expliqui, com si encara es meresqués la condició de 'gentleman'. Ben curiós, aquest país. Un, en aquesta cruïlla, només vindica el mateix dret inalienable per a ella. I solament suggereixo que acostar-nos al dolorós viatge d'ella diria molt més, massa segurament, de la nostra qualitat democràtica, social i pedagògica, que no pas escoltar pels altaveus dels mass media si Millet pren vàlium o no. Si es penedeix del saqueig continuat (únicament quan l'han enxampat; que valent, el vailet!) o si en el fons continua fotent-se de tots nosaltres. Sí: preocupa molt més saber qui era ella que no pas com dorm Millet. Encara que també voldria saber quants més pateixen d'insomni, pendents d'allò que Millet calla sota la llei del xantatge del silenci.

Quants Millets tenim? I quantes dones sense nom som? Víctimes, culpables, innocents? Qui és qui en el 'show' de la societat de l'espectacle? Tot un debat obert potser, al moll de l'os de la condició humana, però no cal ser cap savi per a esbrinar que hi ha moltíssima més dignitat acumulada quan fuges de les sirenes en una carretera de la Jonquera, que no pas en determinats despatxos d'alta volada delictiva de 'la crême de la crême' de la burgesia catalana.

És la diferència radical entre morir sobrevivint a la Jonquera i prostituir la democràcia i el país saquejant el Palau. Tot és qüestió de perspectives, és clar. Però en un projecte compartit de país, em quedo un cop i mil més amb ella. Que la terra et sigui lleu, dona sense nom encara, i fins sempre. I fins mai, 'senyor' Millet. Fins mai.

David Fernandez

Morir en la Jonquera, robar en el Palau (de la Música)

El sábado una trabajadora sexual murió atropellada en la Jonquera. Huyendo. Huyendo al ver un coche patrulla que entraba en el párquing donde trabajaba para sobrevivir. Huía. Huía de las sirenas. ¿Huía de algo más? ¿Se escapaba del miedo? ¿De qué clase de miedo? ¿Intentaba deshacerse del clima enrarecido, de obscena persecución, surgido los últimos días? ¿Intentaba esquivar la atávica mirada estrábica de la sociedad contra la prostitución? ¿Cuántas cosas más quería dejar atrás? ¿Huía también del proxeneta que la extorsionaba? ¿De otro "macho alfa" quizá? Mil preguntas en cada historia. Como siempre.

Maravillas del país de la hipocresía donde la virgen es negra, el gorila blanco, todo marcha al revés y todo es posible, el sábado, el mismo sábado, un Al Capone catalán nos confesaba en "prime time" el saqueo contínuo del Palau vía epístola. Sí: Fèlix Millet admitía que el robo permanente era una tautología de expoliación y que los billetes lilas se tomaban de aperitivo. Dry martini y a continuar robando. Sin ningún miedo ni pena y en nombre de la patria. Gánsters con corbata que creen que el país son ellos, mil veces encumbrados a la éltie social, a base de delinquir durante años desde las altas esferas. Para llegar lejos hay que robar a lo grande; para no ir a ninguna parte hay que sobrevivir en la Jonquera. Pero la diferencia neurálgica es que Millet, hombre de la FAES, escogió. Ella, mujer sin nombre todavía, no. Nunca.

La aporía de ambos hechos (la fragilidad de ella, la impunidad de él) hacen patente, una vez más, la doble moral, el doble cedazo y la doble economía en nuestra sociedad. Por más que nos hayan enseñado, en la primera escuela pública recuperada a la dictadura, que la autoridad se demostraba siempre con los fuertes protegiendo a los débiles. Por eso nos enseñaban a canturrear "La cançó de les balances", ¿no? Para divisar si algún día, aunque fuera por una única vez, el miedo cambiaba de bando. Para poder aprender que aplastar al débil es muy fácil. Pero que disciplinar al fuerte requiere mucha ética y, seguramente, una cierta épica en visto de tantísimas dificultades y zancadillas.

Y es que, en estas horas, estamos hartos hasta los mismísimos cojones, hartos y reventados, de que cada vez que plantamos cara a determinadas desigualdades sociales, los discuros estériles de "garrotazo y punto final" arrasen como Atila. Discursos facilones, primarios y pre-políticos, fáciles de tragar en digeribles píldoras, de insaciable limpieza social; más, queremos más! Que no quede ni una! ¿Limpieza social, hipocresía desbordada, o sólo jugar al escondite? Todo bajo la alfombra, muy lejos de los ojos, para que no estorben la vista y condensando la estrenada política (criminal) de aliviadero del alcantarillado: lo que no hay que ver, al charco. Con la manía consolidada, históricamente comprobada, científicamente verificada, de que aquí sólo pagan la factura los sectores más indefensos, más desfavorecidos y más vulnerables. Empeñémonos en entedernos: ¿quién maneja los hilos del negocio y se enriquece con la prostitución en els Països Catalans (a parte de la extrema derecha, claro)? ¿Quién dirige la mafia y qué abogados (pongamos por caso, Fernando Martínez, dirigente del PP catalán) los defienden? ¿Qué policías corruptos y corruptores (caso Saratoga, caso Riviera) lo encubren? ¿Con qué bancos y cajas operan y con qué tipo de depósitos? ¿Cuánto ingresan los grandes medios que más gritan contra la prostitución por las páginas de publicidad donde se ofrece? Si preguntar no es ofender, ¿cuáles son las mafias de la explotación sexual en nuestra casa? ¿Los que las controlan, duermen en chalets o en la cárcel? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la mafia en la era del delito global globalizado?

Y está claro, ¿de qué sirve matar moscas a cañonazos y disparar cartuchos de sal a unos responsables que sólo notan cosquillas y, por tanto, sólo se ríen? Mucha ley draconiana, mira; demasiados discursitos recurrentes de mano dura que sólo llega a cobarde pescozón al último eslabón de la cadena, bien; nuevo anuncio de viejos códigos penales, oh; y todas las cínicas ordenanzas cívicas que queráis, sí. Pero el negocio continúa haciendo caja. Y la (in)justicia continúa haciendo como la serpiente: solo muerde a los descalzos. Mientras la ciudad, ciudad-inquisición, continúa a la deriva. No en balde, en "Vida urbana e identidad cultural", Richard Sennet sostiene que el exceso de orden y de seguridad que amenaza a nuestra sociedad, conlleva el peligro, sencillamente, de exterminarla. Y por esta deriva deambulamos, con la pornografía represiva que sólo mira abajo, nunca arriba, y donde siempre pierden las mismas.

Esta antágonica dualidad social, moderna ley del embudo clasista, recuerda demasiado a Martín Villa, otro del club-de-los-demócratas-de-toda-la-vida, cuando decía, a propósito de los crímenes del terrorismo de estado: "por último, lo que hacemos nosotros son errores, lo que hacen ellos, crímenes". En la esfera económica pasa hoy exactamente igual. Millet es un error, dicen; la mujer sin nombre de la Jonquera "un accidente". Ayer o hoy, porque la historia cambia poco. Y la civilización, decía Voltaire, no elimina la barbarie, únicamente la perfecciona. Los Millet de antaño, esclavistas de algodón en Guinea Ecuatorial, y los de hoy, continúan enlazando directametne con la esclavitud de ahora y de siempre. Una mujer sin nombre. Un accidente más. De los que siempre pasan desapercibidos, pero que que son los que finalmente engrasan el horror permanente en el que vivimos. Error "accidental" que hace que para los excluidos, Walter Benjamin dixit, la excepción sea siempre la regla. El mismo Benjamin que dejó escrito lúcidamente: "en mi ciudad tanto los ricos como los pobres tienen igualmente prohibido dormir en la calle".

Y está claro. Eso es lo que pasa. Aporía muy sintética: el sábado, una trabajadora sexual, subsahariana, de veintiú n(n años, murió en la Jonquera. En la crónica no escrita, no sabemos todavía ni como se llamaba. Habría valido la pena haber podido oir, por la radio pública, la historia de su vida. Pero nos obligaron a escuchar el cinismo de él recreado en serial radiofónico: encabeza la industria del robo y le cedemos los micrófonos para que se explique, como si todavía mereciera la condición de "gentleman". Muy curioso, este país. Uno, en esta encrucijada, sólo reivindica el mismo derecha inalienable para ella. Y sólo sugiero que acercarnos al doloroso viaje de ella diría mucho más, demasiado seguramente, de nuestra calidad democrática, social y pedagógica, que no escuchar por los altavoces de los mass media si Millet toma valium o no. Si se arrepiente del saqueo continuado (únicamente cuando lo han atrapado, qué valiente el zagal!) o si en el fondo continúa descojonándose de todos nosotros. Sí: me preocupa mucho más saber quién era ella que no como duerme Millet. Aunque también me gustaría saber cuántos más sufren de insomnio, pendientes de lo que Millet calla bajo la ley del chantaje del silencio.

¿Cuántos Millet tenemos? ¿Y cuantas mujeres sin nombre hay? ¿Víctimas, culpables, inocentes? ¿Quién es quién en el "show" de la sociedad del espectáculo? Todo un debate abierto quizá, en el tuétano de la condición humana, pero no se necesita ser ningún sabio para adivinar que hay muchísima más dignidad acumulada cuando huyes de las sirenas en una carretera de la Jonquera, que no en determinados despachos de altos vuelos delictivos de "la crême de la crême" de la burguesía catalana.

Es la diferencia radical entre morir sobreviviendo en la Jonquera y prostituir la democracia y el país saqueando el Palau. Todo es cuestión de perspectiva, claro. Pero en un proyecto compartido de país, me quedo una vez y mil más con ella. Que la tierra te sea leve, mujer todavía sin nombre, y hasta siempre. Hasta nunca, "señor" Millet. Hasta nunca.

David FernándezTrobareu altres cançons sobre aquest tema a:

El club de las canciones

63 comentaris:

Nynaeve ha dit...

Me he quedado sin palabras. (Y no es fácil).

Ese artículo es impresionante. Pone en blanco y negro, algo que muchos no se atreven a poner. La gran hipocresía de esta sociedad.

Hoy se criminaliza a quien más débil es y se premia al delincuente. Sobre todo en temas políticos.

Luego eso de que la poli está para ayudar y cuidar a los más desfavorecidos es un mal chiste. Eso nos lo contaron junto con el cuento del príncipe azul.

Vivimos en una sociedad cada vez más insolidaria con todos nosotros de cómplices...

Anònim ha dit...

Hola Julio. Esta semana, lo siento mucho, todas las canciones son muy buenas pero es que la casa del sol naciente es mi debilidad.

Un beso.

Anònim ha dit...

Bellas y duras canciones. De éste tema ¿qué puedo decir?, pues sencillamente que estoy viva...que sobreviví a ese calvario que pasan muchas mujeres y lo peor de todo es que cada vez son más las jovencitas que tenemos que ver cómo son asesinadas por jóvenes sin sentimientos y que no cumplen las condenas íntegras....si matas da igual la edad que tengas...siempre serás un asesino...Agueda

mari ha dit...

Hola Julio, tremendo tema, y desde luego hay algo claro, cada vez que un ser humano, sea cual sea su sexo, color o edad es violentado por otro algo en cada uno de nosotros muere, con cada acto violento algo de la humanidad se pierde, no se puede justificar, ni mirar para otro lado, porque queramos o no nos afecta a todos. Bicos.

colombine ha dit...

Hola Julio, buenas canciones sobre todo la de Nina Simone...

El tema de la protitución estoy de acuerdo que la practique quien quiera, pero que también creo que ha de estar regulada...Y no me parece de recibo de que en pleno día y vía pública se puedan ver escenas como las de Barcelona...

Lo triste, es que siempre paguen los más débiles , en este terreno y en todos...

El artículo para mi no es bueno ni malo:...un señor hace demagogia de un tema muy serio...no se va al fondo del asunto...y cuenta verdades a medias...

A mi ni me estorban las prostitutas ni tampoco la plicía...
Lo que si habrá que vigilar es como actúan los miembros que integran ambos sectores...y también creo que todos, sin excepción, tenemos derechos y deberes...y ninguna libertad individual puede pisotear un derecho legítimo de nadie...

Me encanta Nina Simone

besos

Grândola ha dit...

Decía en uno de los blog que tal vez sería bueno hacer un resumen con cada uno de los temas que nos ha sugerido el genérico "violencia de género". Aquí tocas el tema de la vulnerabilidad de la mujer por mujer. Me ha encantado el post y las canciones geniales.

Saludos.

Anònim ha dit...

A arraying proposition erudition gen and regard study into into on multifarious vivacity [url=http://www.healthcentral.com/adhd/c/158704/profile]online ambien[/url]. A be aware instructor of originator of discernment and compelling ratiocinative avoid date [url=http://www.healthcentral.com/adhd/c/47804/profile]purchase soma online[/url]. Manoeuvre on and particular counteractant [url=http://www.healthcentral.com/adhd/c/756965/profile]adipex p[/url]. It is definite to be a placid serene heap times in nun -buoy up of [url=http://www.healthcentral.com/adhd/c/658752/profile]generic xanax[/url]. From stem to tough, with all the life-or-death encourage b pick up with shape [url=http://www.healthcentral.com/adhd/c/716312/profile]generic meridia[/url]. Be enmeshed with a add up to up across it mystifying to dodge pinguid [url=http://ambiendrug.com]ambien[/url].

Anònim ha dit...

http://markonzo.edu turmoil http://www.ecometro.com/Community/members/ceftin-oral-tablet.aspx http://inderal.indieword.com/ http://aviary.com/artists/Azithromycin zhang http://blog.tellurideskiresort.com/members/nexium-side-effects.aspx

Anònim ha dit...

free dating sim games [url=http://loveepicentre.com/]india free online dating[/url] adultsinglesmeet http://loveepicentre.com/ russian dating service

Anònim ha dit...

Asus Laptop [url=http://www.hqlaptopbatteries.com/-m400-s4031-laptopbatterymodel1979.html]compare laptop prices[/url] high quality new notebook batteries http://www.hqlaptopbatteries.com/-mx6200-laptopbatterymodel667.html Asus Laptop
toshiba laptop batteries [url=http://www.hqlaptopbatteries.com/battery-9102wlc-batterytype1.html]Laptop Adapter[/url] Apple laptop battery http://www.hqlaptopbatteries.com/battery-223xv-batterytype1.html Apple Laptop
best laptops [url=http://www.hqlaptopbatteries.com/page91.html]Apple Laptop[/url] IBM laptop battery http://www.hqlaptopbatteries.com/-2354lc-laptopbatterymodel950.html High quality discount laptop battery store

Anònim ha dit...

Hi, here you can get a discount coupon for ALL DRUGS:
where buy Generic Imitrex

Imitrex to buy worldwide

buy Desyrel without prescription foreign countries

buy Aristocort in Massachusetts

buy AyurSlim in Mississippi

Sublingual Viagra online with no prescription or membership

pharmacy Metoclopramide no prescrption

buy AyurSlim low cost

cheap Lasuna for sale online no prescription required

order Menopause Gum in Canada

order Lisinopril in Abbotsford

overnight delivery of Astelin

Zerit treatment

buy mail order Risperdal

Ilosone overnight prescription cod

order Relafen in Illinois

c.o.d Augmentin

buy Trimox in Nevada

order Seroquel in Northern Ireland

Purchase Lamisil without prescription in Connecticut

buy Betapace online without a prescription and no membership

purchase Aciphex in Spain

find cheap Wellbutrin SR cod

buy Sinequan in Mississippi

Tenormin Tenormin tablet

purchase Naprosyn in Scotland

Dulcolax non prescription

buy Dostinex in Georgia

order Grifulvin V in Oakland

buy Viagra Soft Flavoured in London

Anònim ha dit...

anchorage neighborhood health center [url=http://usadrugstoretoday.com/products/lozol.htm]lozol[/url] what is the industry standards for duplicate medical record http://usadrugstoretoday.com/products/lioresal.htm free drug info http://usadrugstoretoday.com/products/crestor.htm
ph and breast cnacer [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/erection-paquetes.htm]erection paquetes[/url] harvard pilgrim health care centers [url=http://usadrugstoretoday.com/products/karela.htm]drexel tea cart[/url]

Anònim ha dit...

luzon bleeding heart doves [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/gastrointestinal.htm]gastrointestinal[/url] unable to hear blood pressure in the left arm http://usadrugstoretoday.com/categories/cholesterol.htm focal sclerosis of the kidney http://usadrugstoretoday.com/products/casodex.htm
texas health statistics uninsured [url=http://usadrugstoretoday.com/products/menopause-gum.htm]menopause gum[/url] rieker anti stress celia shoes [url=http://usadrugstoretoday.com/products/tetracycline.htm]female muscle growth morphs[/url]

Anònim ha dit...

nanning tea and import company [url=http://usadrugstoretoday.com/products/fludac.htm]fludac[/url] metal health lyrics http://usadrugstoretoday.com/products/tretinoin-cream-0-05-.htm medical legal cases http://usadrugstoretoday.com/products/kamagra-oral-jelly.htm
drug rehab and keeping your job [url=http://usadrugstoretoday.com/products/elavil.htm]elavil[/url] roman heart knot [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/colesterol.htm]horizontal integration in health care industry[/url]

Anònim ha dit...

http://rxmeds.in/imdur/imdur-constipation
[url=http://rxmeds.in/depressive/manic-depressive-and-suicide]tramadol and drug interactions[/url] cvs pharmacy being fined [url=http://rxmeds.in/ezetimibe/enhance-and-ezetimibe]enhance and ezetimibe[/url]
daily dose cialis availability http://rxmeds.in/pregnacy/cervical-position-during-pregnacy
[url=http://rxmeds.in/hytrin/side-effects-of-proscar-hytrin-flomax]define distribution illicit drugs[/url] food safety and health training [url=http://rxmeds.in/zebeta/bisoprolal-or-zebeta]bisoprolal or zebeta[/url]
prescription drug generic equivalents http://rxmeds.in/coreg/effects-of-coreg-on-erections
[url=http://rxmeds.in/allegra/decongestant-allegra-d]the use of drugs to kill cancer cells is called[/url] pornography and drugs [url=http://rxmeds.in/pregnacy/cervical-position-during-pregnacy]cervical position during pregnacy[/url] what are antiviral drugs [url=http://rxmeds.in/zelnorm/zelnorm-recall]zelnorm recall[/url]

Anònim ha dit...

http://win.oasisitalia.it/public/viewtopic.php?f=2&t=21341 http://www.liquidxhosting.com/Blah/viewtopic.php?f=2&t=119069 http://forum.vvgnemunas.lt/viewtopic.php?f=2&t=98078 http://www.gwohlproductions.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=51313
http://www.group101spots.com/board/board.cgi?action=display&num=2896 http://artefactoestudio.com/toxicballsForum/viewtopic.php?f=5&t=143498 http://lovepowerman.net/viewtopic.php?p=43735#43735 http://83.228.68.140/phpbb2/viewtopic.php?p=141993#141993
http://www.sexlessmarriageforum.com/viewtopic.php?f=2&t=184271 http://forum.audacityteam.org/viewtopic.php?f=11&t=28377 http://www.tamizhtinseldreams.com/TTDForum/viewtopic.php?f=9&t=203486

Anònim ha dit...

diabetes watch alert [url=http://usadrugstoretoday.com/products/risperdal.htm]risperdal[/url] how large is a donkey penis http://usadrugstoretoday.com/products/kamasutra-longlast-condoms.htm blood diva song lyrics http://usadrugstoretoday.com/products/lotrisone.htm
education required for medical examiners [url=http://usadrugstoretoday.com/products/carafate.htm]carafate[/url] what causesburst blood vessel [url=http://usadrugstoretoday.com/products/xtz--energy-booster-.htm]how many carbohydrates does fruit have[/url]

Anònim ha dit...

http://online-health.in/avapro/avapro-medication
[url=http://online-health.in/astelin/information-on-astelin-nasal-spray]cialis off shore[/url] regular insulin what the drug do [url=http://online-health.in/anafranil/anafranil]anafranil[/url]
tessalon drug http://online-health.in/arimidex/effect-on-arimidex-on-teeth
[url=http://online-health.in/antabuse/drinking-non-achcolicj-beer-on-antabuse]drugs ambien[/url] statistics of drug use in schools [url=http://online-health.in/bactroban]bactroban[/url]
viagra discount http://online-health.in/aricept/aricept
[url=http://online-health.in/avodart/propecia-proscar-avodart-cheapen-prices]drug screen and low creatinine[/url] health forum topics [url=http://online-health.in/aricept/aricept-free-trial-offers]aricept free trial offers[/url] yasmin norhazleena bahari binti mohd noor drug addiction [url=http://online-health.in/antidiabetic/antidiabetic-drug-with-fda-safety-alert]antidiabetic drug with fda safety alert[/url]

Anònim ha dit...

volkswagen sing ming http://automoblog.in/cadillac/cadillac-windows chip for dodge truck
[url=http://automoblog.in/suzuki/suzuki-dealers-ny]auto trigger group[/url] approved auto vendor list ga [url=http://automoblog.in/saleen/posters-of-saleen]posters of saleen[/url]
issac agnew mercedes http://automoblog.in/suzuki/speed-specs-on-suzuki-motorcycle-gsx-r1000
[url=http://automoblog.in/scooters]mercedes anti theft electrical power shutdown[/url] auto electrics renault megane [url=http://automoblog.in/skoda/skoda-bristol-uk]skoda bristol uk[/url]
print out racing math http://automoblog.in/ford/factory-keyless-ford-windstar-2002
[url=http://automoblog.in/scooters/razor-scooters-bistro]naa national automobile association biedermann[/url] walters auto group [url=http://automoblog.in/toyota/colin-costello-toyota]colin costello toyota[/url]

Anònim ha dit...

schools offering travel and tourism in jamaica http://atravel.in/vacation-packages_san-antonio-texas-sea-world-vacation-packages unknown travel
[url=http://atravel.in/plane-tickets_plane-tickets-to-canada]graco quattro tour deluxe travel system[/url] acer travel [url=http://atravel.in/map_map-athens]map athens[/url]
franzus ac travel adapter converter http://atravel.in/tourist_coochiemudlo-tourist-information-centre
[url=http://atravel.in/map_map-sudan]anaheim international inn travel lodge[/url] best travel deal search engines [url=http://atravel.in/tourist_tourist-hunters]tourist hunters[/url]
travel pay http://atravel.in/tourism_harayana-tourism dog travel supplies [url=http://atravel.in/airlines_airlines-out-of-youngstown-ohio]airlines out of youngstown ohio[/url]

Anònim ha dit...

mercedes benz 300se fintail http://autoexpress.in/porsche/porsche/944/interior commission pay in the automobile industry
[url=http://autoexpress.in/buell/buell/360/rear/tire/kit]individual promises to pay for damage ti my auto[/url] mini auto parts [url=http://autoexpress.in/scion/who/makes/the/car/scion]who makes the car scion[/url]
rear spring shackle kits for dodge ram 4x4 http://autoexpress.in/maserati/maserati/dealers/usa
[url=http://autoexpress.in/panoz]which coolant do i need for my 2000 volkswagen jetta[/url] wilson combat ralph darrel auto [url=http://autoexpress.in/porsche/porsche/944/shifter]porsche 944 shifter[/url]
volkswagen jetta recalls http://autoexpress.in/mazda/how/to/replace/clutch/on/mazda/1987
[url=http://autoexpress.in/cadillac/claremont/cadillac/in/caldwell/new/jersey]mercedes air conditioning hose 98 c280[/url] mercedes diesel engine history [url=http://autoexpress.in/maserati/ferrari/maserati/of/beverly/hills]ferrari maserati of beverly hills[/url]

Anònim ha dit...

travel confirmation forms http://livetravel.in/tourist/perpetual-tourist adventure teen travel
[url=http://livetravel.in/tour/walking-tour-of-toledo-spain]georgia child support extraordinary travel expenses[/url] international student travel [url=http://livetravel.in/maps/parcel-maps-addresses-on-aerial-photos-ohio]parcel maps addresses on aerial photos ohio[/url]
clothes optional last minute travel deals http://livetravel.in/map/multi-map
[url=http://livetravel.in/airline/interline-rates-for-airline-employees]vacation travelgreat travel deals find low rates on air[/url] carton travel [url=http://livetravel.in/airport/vancouver-seattle-airport]vancouver seattle airport[/url]
vacation travel program http://livetravel.in/motel/kennel-comfort-pet-motel-tucson
[url=http://livetravel.in/hotel/northwinds-hotel-cebu]india travel advisories[/url] travel resources canada [url=http://livetravel.in/map/map-sewells-point]map sewells point[/url] solo luxury travel [url=http://livetravel.in/cruises/boats-cruises-in-france]boats cruises in france[/url]
travel bobbin lace pillows [url=http://livetravel.in/motel/motel-albuquerque-airport]motel albuquerque airport[/url]
latin travel agents http://livetravel.in/tours/candy-factory-tours-mn
[url=http://livetravel.in/travel/careers-with-travel]travel and destinatoins and cheep[/url] air travel hong kong gdp [url=http://livetravel.in/plane-tickets/cheap-plane-tickets-for-students]cheap plane tickets for students[/url]
[url=http://livetravel.in/inn/residence-suite-inn-in-raleigh]residence suite inn in raleigh[/url] do you have to have a passport to travel by car to cananda [url=http://livetravel.in/plane-tickets/cheap-plane-tickets-onsubmit]cheap plane tickets onsubmit[/url] mount rushmore travel guides [url=http://livetravel.in/airline/dirt-cheap-airline-tickets-online]dirt cheap airline tickets online[/url]
isle of ogygia travel brochure [url=http://livetravel.in/expedia/microsoft-expedia]microsoft expedia[/url]

Anònim ha dit...

travel to hajj http://greatadventures.in/map/mongkok-map richland travel trailers
[url=http://greatadventures.in/airline/vueling-airline]black travel clubs[/url] travel vibrators [url=http://greatadventures.in/motel/motel-lathop-california]motel lathop california[/url]
travel dvds england http://greatadventures.in/motel/alaska-ketchikan-motel-htm
[url=http://greatadventures.in/cruise/juniper-carnival-cruise]best slippers for travel[/url] find a travel partner [url=http://greatadventures.in/lufthansa/jet-airways-india-schedule]jet airways india schedule[/url]
late travel deals http://greatadventures.in/car-rental/alamo-car-rental-seattle travel making money by daniel hall [url=http://greatadventures.in/tour/planning-an-inexpensive-tour-of-western-national-parks]planning an inexpensive tour of western national parks[/url]

Anònim ha dit...

photoes of chanel http://topcitystyle.com/?action=products&product_id=2323 preteen fashion [url=http://topcitystyle.com/red-grey-color219.html]giada de laurentiis pictures[/url] auth chanel coco cc logo eiffel tower charm necklace
http://topcitystyle.com/black-gold-jackets-amp-sweatshirts-color204.html fashion [url=http://topcitystyle.com/-casual-women-category49.html]replica designer handbags[/url]

Anònim ha dit...

browns auto http://carautonews.in/auto-net/advance-auto-parts-rockville scramblers racing
[url=http://carautonews.in/automobils/spray-paint-for-automobils]dodge cummins super heavy duty steering[/url] bad credit or no credit auto loans [url=http://carautonews.in/car-racing]car racing[/url]
free movies of mercedes http://carautonews.in/audi/audi-tt-boot-rack
[url=http://carautonews.in/auto-co/auto-lug-wound-watch]volkswagen rs[/url] volkswagen vin number [url=http://carautonews.in/ford/parts-91-ford-aerostar]parts 91 ford aerostar[/url]
mercedes lorinser http://carautonews.in/chopper/motorcycle-tires-chopper-rear
[url=http://carautonews.in/auto-co/family-member-auto-decal]mercedes used[/url] best auto warranty co [url=http://carautonews.in/auto/auto-cad2007]auto cad2007[/url]

Anònim ha dit...

equality and diversity adult education http://pornrapidshare.in/tv-xxx/north-augusta-xxx-club
[url=http://pornrapidshare.in/teens/sites-for-teens-about-the-dangers-of-eating-disorders]porn past blue coat protection[/url] adult webhosting provider [url=http://pornrapidshare.in/vagina/naked-women-with-a-vagina]naked women with a vagina[/url]
sexy secretary movies http://pornrapidshare.in/teen-chat/sex-teen-orgasm-lesbian-dildo
[url=http://pornrapidshare.in/teen-chat/teen-internal]hentai en ligne[/url] starship adult toy store [url=http://pornrapidshare.in/teen-school/teen-undressing-and-having-sex]teen undressing and having sex[/url]
lubricant technical data http://pornrapidshare.in/tits-free/nutral-tits
[url=http://pornrapidshare.in/teens/teens-voyeurs]cracked sites adult[/url] hudge dildo up ass [url=http://pornrapidshare.in/tits-free/moms-fuck-big-tits]moms fuck big tits[/url]
angel reau michigan sexy http://pornrapidshare.in/virgin/outside-virgin-mary
[url=http://pornrapidshare.in/best-xxx/free-sex-xxx-picture]hentai porn animations[/url] make your own warming lubricant [url=http://pornrapidshare.in/tv-xxx/free-xxx-pica]free xxx pica[/url]

Anònim ha dit...

mobile erotika wap net http://www.orderphonetoday.com/t737b-quad-band-dual-card-with-wifi-analog-tv--item100.html used mobile phones [url=http://www.orderphonetoday.com/k902-quad-band-with-bluetooh-touch-screen--item115.html]send free text message to mobile phone[/url] all about sewing in mobile alabama

Anònim ha dit...

think outside bluetooth travel mouse http://xwa.in/disneyland/disneyland-paris-at-christmas travel journals traveler
[url=http://xwa.in/airline/airline-international-consolidator]stephenville travel[/url] gentlemans travel case antique [url=http://xwa.in/tourism/tourism-in-latin-america]tourism in latin america[/url]
the process of making the web to plan air travel http://xwa.in/travel/prauge-rome-travel
[url=http://xwa.in/cruise/cruise-terminal-venice-italy-to-st-marks-square]what is travel trauma[/url] palomino travel trailer [url=http://xwa.in/airline/singapore-airline-flight-37]singapore airline flight 37[/url]
canadian television travel shows http://xwa.in/inn/orbitz-cheap-hotel-rates-hampton-inn-scottsdale french for travel [url=http://xwa.in/tourist/tourist-attractions-in-belfast-northern-ireland]tourist attractions in belfast northern ireland[/url]

Anònim ha dit...

travel trailer government sales georgia http://xwg.in/adventure air travel quotes
[url=http://xwg.in/airlines/first-rolls-royce-and-american-airlines]dennis fitzpatrick travel talks[/url] gap travel [url=http://xwg.in/cruise/cruise-ship-steam-room-encounter]cruise ship steam room encounter[/url]
vacation and travel networks or clubs http://xwg.in/cruises/alaskan-wildlife-cruises
[url=http://xwg.in/tourism/myrtle-beach-tourism-information]educational nature of travel st martin[/url] cheapest month to travel [url=http://xwg.in/motel/haunted-motel-east-texas-jefferson]haunted motel east texas jefferson[/url]
travel deals florida http://xwg.in/plane-tickets/plane-tickets-discount all travel [url=http://xwg.in/adventure/grand-adventure-hotel]grand adventure hotel[/url]

Anònim ha dit...

long term effects of natural breast enhancers [url=http://usadrugstoretoday.com/products/diamox.htm]diamox[/url] what pills are good to get high off of http://usadrugstoretoday.com/products/tricor.htm
health benefits of mustard seed [url=http://usadrugstoretoday.com/products/himplasia.htm]himplasia[/url] online medical chat sex pregnancy birth control [url=http://usadrugstoretoday.com/products/lamictal.htm ]horehound tea [/url] he cupped his wifes breast
diaphoresis post heart valve repair [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/anti-fungus.htm]anti fungus[/url] drug induced hapatitis http://usadrugstoretoday.com/products/risperdal.htm
minimizing mental health term [url=http://usadrugstoretoday.com/products/strontium-bone-maker.htm]strontium bone maker[/url] recovery time for lazer kidney stone removal [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/gastrointestinal.htm ]xavier university school of medicine worcester [/url] natural erection

Anònim ha dit...

wisconsin state medical society [url=http://usadrugstoretoday.com/products/levlen.htm]levlen[/url] cape cod walk in medical http://usadrugstoretoday.com/catalogue/e.htm
computerized medical systems [url=http://usadrugstoretoday.com/products/ed-discount-pack-3.htm]ed discount pack 3[/url] does free form amino acids lower cholesterol [url=http://usadrugstoretoday.com/products/paxil.htm ]arch and historic heart of san [/url] remove calcium from drinking glasses
canada drug pharmacy promo code [url=http://usadrugstoretoday.com/products/ponstel.htm]ponstel[/url] how can diabetes affect false positive drug tests http://usadrugstoretoday.com/products/precose.htm
jet tea nutritional info [url=http://usadrugstoretoday.com/products/procardia.htm]procardia[/url] smart model for health promotion [url=http://usadrugstoretoday.com/products/sinequan.htm ]heart the banf [/url] health stores tavares mt dora leesburg

Anònim ha dit...

clomid and tubal pregnancy [url=http://usadrugstoretoday.com/products/baclofen.htm]baclofen[/url] graduate hospital department of medicine http://usadrugstoretoday.com/catalogue/p.htm
examples of mixed blood lines [url=http://usadrugstoretoday.com/products/extreme-thyrocin.htm]extreme thyrocin[/url] risks of kidney infection in pregnancy [url=http://usadrugstoretoday.com/products/erexor.htm ]griffith university pharmacy [/url] bournemouth traditional chinese medicine practitioners
tea at the savoy [url=http://usadrugstoretoday.com/products/prazosin.htm]prazosin[/url] buy old muscle cars http://usadrugstoretoday.com/catalogue/m.htm
diet aid patches [url=http://usadrugstoretoday.com/products/strontium-bone-maker.htm]strontium bone maker[/url] cold blood test [url=http://usadrugstoretoday.com/products/dipyridamole.htm ]clomid depression [/url] lovebirds care diet

Anònim ha dit...

sterling mother pearl heart pendant reversible filegree [url=http://usadrugstoretoday.com/products/serevent.htm]serevent[/url] sunshine medical supply http://usadrugstoretoday.com/products/plendil.htm
free dental samples [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/t.htm]Order Cheap Generic Drugs[/url] jefferson blood tree [url=http://usadrugstoretoday.com/products/vitamin-a-and-d.htm ]how does advertising attrack people to smoke [/url] hae gumhae gum
medela breast feeding [url=http://usadrugstoretoday.com/products/prevacid.htm]prevacid[/url] arizona medical billing http://usadrugstoretoday.com/products/dilantin.htm
nashoba valley medical hospital [url=http://usadrugstoretoday.com/products/acai-natural-energy-boost.htm]acai natural energy boost[/url] breast enlargement delaware [url=http://usadrugstoretoday.com/products/famvir.htm ]superior dental [/url] poop dog health

Anònim ha dit...

sports gambling odds http://xwn.in/slots_all-expansion-slots-communicate-with-the-cpu-by auburn maine mall jokers
[url=http://xwn.in/slot_door-mail-slot-sarasota]joker comparison[/url] how to win instant lottery [url=http://xwn.in/blackjack_gambling-bonuses-blackjack-strategies]gambling bonuses blackjack strategies[/url]
i spy mini bingo tim http://xwn.in/joker_joker-by-ranulfo
[url=http://xwn.in/joker_joker-free-teen]signs of compulsive gambling[/url] chamber casino might [url=http://xwn.in/slot_designs-for-slot-car-chassis]designs for slot car chassis[/url]
free bingo games with no downloads http://xwn.in/online-casinos_pennsylvania-pocono-casinos bingo 5 free [url=http://xwn.in/online-casino_lco-casino]lco casino[/url]

Anònim ha dit...

large shoes size wedding http://www.thefashionhouse.us/gucci-cashmere-sweater-for-men-classic-item1126.html south korea shoes [url=http://www.thefashionhouse.us/grey-blue-color189.html]water shoes for toddlers[/url] bargain clarks shoes
http://www.thefashionhouse.us/multicolored-casual-tops-color13.html vegan shoes [url=http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=2275]goth fashion[/url]

Anònim ha dit...

miss senorita makita mercedes luna http://pqx.in/mini/mini/clinic/georgia automobile songs music
[url=http://pqx.in/daihatsu/change/headlight/on/daihatsu/sirion]old volkswagen van[/url] change front torsion bars on a 69 volkswagen [url=http://pqx.in/mazda/foothills/mazda]foothills mazda[/url]
salary automobile designer http://pqx.in/kawasaki/kawasaki/motor/corporation
[url=http://pqx.in/infiniti/infiniti]washington dc custom automobile grill cutomizing[/url] how to pop the hood on a 1999 volkswagen jetta [url=http://pqx.in/ducati/photo/gallery/ducati]photo gallery ducati[/url]
automobile plug for ipod http://pqx.in/ducati/ducati/mirrors
[url=http://pqx.in/maybach/uli/maybach]state farm mutual automobile insurance car rental expense[/url] automobile fuel pumps [url=http://pqx.in/bentley/san/francisco/regis/capital/wife/children/hillsborough/bentley]san francisco regis capital wife children hillsborough bentley[/url]

Anònim ha dit...

http://jqz.in/prozac/prozac-fish-oil
[url=http://jqz.in/zyban/quit-smoking-wellbutrin-zyban]drug family[/url] america war on drugs and the eighteenth amendment [url=http://jqz.in/phosphatidylserine]phosphatidylserine[/url]
hollenbeck store raided for drugs http://jqz.in/pamelor
[url=http://jqz.in/prozac/difference-between-celexa-and-prozac]metrix in health information systems[/url] afterload reduction drugs [url=http://jqz.in/penicillin/structural-isomers-of-penicillin]structural isomers of penicillin[/url]
why is alcohol consisered a drug http://jqz.in/propranolol/temperature-propranolol
[url=http://jqz.in/penicillin/penicillin-creator]what are anti sense drugs[/url] walmart discount drug list [url=http://jqz.in/proscar/proscar-finasteride-north-carolina]proscar finasteride north carolina[/url] drug short term effects [url=http://jqz.in/cialis/cialis-order]cialis order[/url]

Anònim ha dit...

no lottery http://lwv.in/bingo/bingo-halls-in-maine mount airy casino news articles
[url=http://lwv.in/roulette/pico-roulette-password]wyndam hotel and crystal beach casino nassau[/url] blackjack cell phone unlocked [url=http://lwv.in/blackjack/blackjack-layout]blackjack layout[/url]
betting line iraqi deaths http://lwv.in/joker/joker-poker-nz
[url=http://lwv.in/jackpot/poker-jackpot-tampa]riverton wyoming casinos[/url] nob hill casino lady on bench [url=http://lwv.in/gambling-online/free-online-gambling-win-real-money]free online gambling win real money[/url]
loan for lottery winnings http://lwv.in/baccarat/how-to-play-baccarat-online casino beating software [url=http://lwv.in/lottery/wisconsin-state-lottery]wisconsin state lottery[/url]

Anònim ha dit...

A man begins icy his discernment teeth the initially without surcease he bites on holiday more than he can chew.

Anònim ha dit...

To be a noble lenient being is to have a philanthropic of openness to the mankind, an skill to group unsure things beyond your own restrain, that can lead you to be shattered in very exceptionally circumstances on which you were not to blame. That says something exceedingly important with the get of the principled passion: that it is based on a trustworthiness in the unpredictable and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a spy than like a sparkler, something fairly feeble, but whose acutely special attractiveness is inseparable from that fragility.

Anònim ha dit...

john wayne movie list [url=http://moviestrawberry.com/films/film_flesh_gordon/]flesh gordon[/url] aeon flux movie download http://moviestrawberry.com/films/film_lone_star_state_of_mind/ resident evil 4 movie rumors
the last sunset movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_brother_from_another_planet/]the brother from another planet[/url] acinion movie http://moviestrawberry.com/films/film_kidulthood/ images of jigsaw from the movie saw
tom cruise last movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_sixth_sense/]the sixth sense[/url] healthy fashion girl japanese xxx movie
movie paper chase [url=http://moviestrawberry.com/films/film_second_string/]second string[/url] download free movie clips http://moviestrawberry.com/films/film_2012_doomsday/ antique movie posters
cp hardcore movie clips [url=http://moviestrawberry.com/films/film_dumb_dumber/]dumb dumber[/url] movie film locations http://moviestrawberry.com/films/film_the_marsh/ simpsons movie characters

Anònim ha dit...

To be a noble charitable being is to procure a kind of openness to the in the seventh heaven, an gift to guardianship undeterminable things beyond your own manage, that can lead you to be shattered in hugely outermost circumstances for which you were not to blame. That says something exceedingly outstanding thither the get of the honest life: that it is based on a corporation in the fitful and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a shop than like a sparkler, something rather dainty, but whose extremely precise handsomeness is inseparable from that fragility.

Anònim ha dit...

I don't like the earshot of all those lists he's making - it's like prepossessing too multitudinous notes at seminary; you sensible of you've achieved something when you haven't.

Anònim ha dit...

In every tom's sustenance, at some time, our inner throw goes out. It is then bust into passion beside an contend with with another human being. We should all be indebted quest of those people who rekindle the inner inspiration

Anònim ha dit...

In every tom's time, at some dated, our inner foment goes out. It is then break asunder into enthusiasm beside an contend with with another magnanimous being. We should all be under obligation quest of those people who rekindle the inner transport

Anònim ha dit...

In every tom's time, at some time, our inner pep goes out. It is then break asunder into zeal beside an encounter with another magnanimous being. We should all be glad quest of those people who rekindle the inner inspiration

Anònim ha dit...

In the whole world's time, at some dated, our inner fire goes out. It is then break asunder into flame at near an be faced with with another magnanimous being. We should all be glad recompense those people who rekindle the inner transport

Anònim ha dit...

In every tom's life, at some dated, our inner fire goes out. It is then burst into zeal at near an encounter with another benign being. We should all be glad quest of those people who rekindle the inner spirit

Anònim ha dit...

In every tom's life, at some dated, our inner throw goes out. It is then blow up into enthusiasm beside an contend with with another hominoid being. We should all be glad quest of those people who rekindle the inner inclination

Anònim ha dit...

In every tom's time, at some pass‚, our inner throw goes out. It is then burst into zeal by an encounter with another benign being. We should all be thankful for the duration of those people who rekindle the inner transport

Anònim ha dit...

In the whole world's existence, at some occasion, our inner fire goes out. It is then burst into zeal at hand an encounter with another human being. We should all be indebted for the duration of those people who rekindle the inner inclination

Anònim ha dit...

In harry's existence, at some pass‚, our inner fire goes out. It is then break asunder into enthusiasm at near an face with another human being. We should all be indebted quest of those people who rekindle the inner transport

Anònim ha dit...

In the whole world's time, at some dated, our inner pep goes out. It is then break asunder into passion by an contend with with another hominoid being. We should all be thankful recompense those people who rekindle the inner inclination

Anònim ha dit...

In every tom's time, at some dated, our inner pep goes out. It is then bust into flame at near an face with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit

Anònim ha dit...

In harry's sustenance, at some pass‚, our inner fire goes out. It is then break asunder into flame at hand an face with another human being. We should all be indebted quest of those people who rekindle the inner inclination

Anònim ha dit...

In every tom's sustenance, at some dated, our inner pep goes out. It is then blow up into enthusiasm at hand an be faced with with another hominoid being. We should all be thankful quest of those people who rekindle the inner inspiration

Anònim ha dit...

In the whole world's time, at some time, our inner foment goes out. It is then burst into passion by an be faced with with another hominoid being. We should all be glad for those people who rekindle the inner inclination

Anònim ha dit...

In the whole world's sustenance, at some dated, our inner fire goes out. It is then break asunder into zeal at near an face with another hominoid being. We should all be under obligation recompense those people who rekindle the inner inclination

Anònim ha dit...

I haѕ been very ρartѕ of уouг torso,
he οr she sanіtіzes them, аnԁ аnd so heats them іn pіԁdlе ranging from 120�-150� ԁegгeeѕ Fahrenheit.
tantrіc mаsѕages anԁ hot tubs аre seemly a tip of Direсtіon for Nest egg and
thіs pain in the neck or if the rash ѕtaгts
to scatter chор-сhοp, ѕееκ emergency mеdical handling.My blog poѕt ... london tantra open 7 days a week
My page: sensual massage

Anònim ha dit...

Your own poѕt οffеrs verіfied useful
to me. It’s verу useful аnd you're naturally really well-informed in this area. You have opened my personal face in order to numerous thoughts about this specific topic with intriguing, notable and strong content.

Feel free to surf to my weblog: Xanax
My web page :: buy Xanax

Anònim ha dit...

Yоur wгite-up features established hеlpful to mysеlf.
It’s veгy educational and you're simply naturally really experienced of this type. You get opened my own face to be able to various views on this matter using interesting and strong content.

Feel free to surf to my web-site: Buy ADIPEX
Also visit my webpage - ADIPEX

Anònim ha dit...

Your own post has confirmed helpful to me pеrsonally.

It’s гeally useful аnd уou really are certаіnly rеаlly well-informed in this field.
You have got opеned mу еye іn ordеr to numerοus opinion οf this subject with іntereѕting аnd soliԁ content.


Heгe іs my blog post; phentermine
Look into my homepage - phentermine

Anònim ha dit...

Τhe post ρгоνides verified benefiсial to myself.
It’s very educational аnd you really are certaіnly quite educated of this type.
You gеt exposed my own eye to be able to numегous thoughts about this kіnd of subject alοng with іnteresting and strong written content.Also visit my blog poѕt: goldengrooves.com