1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

divendres, 1 d’agost de 2008

La meva concepció del món. Bertrand Russell (XII)

En aquesta penúltima entrevista de la sèrie, parla de la Bomba H, i del perill de les teories de la disuasió,pel que comporten d'acumulació d'armes que, recordem-ho, poden destruir un gran número de vegades aquest món tan inestable.

Amb una sola exterminació possible i generalitzada ja en tindriem prou, no creieu?

XII - La bomba d’hidrogen


Woodrow Wyatt. - Què us sembla que passarà si hi ha una guerra amb bombes d'hidrogen?

Lord Russell. - Aquesta és una pregunta molt difícil de contestar, i no voldria pas que haguéssim de fer la prova per a demostrar-ho, però sembla bastant probable que, si hi havia una guerra amb bombes H de primera categoria, a l'hemisferi septentrional seria exterminat pràcticament tothom, i un gran nombre de persones de l'altre hemisferi moriria com a conseqüència de la pluja radioactiva. Crec que seria una situació en la qual ningú no aconseguiria res d'allò que pot necessitar i que representaria l'atzucac, la fi definitiva de totes aquelles coses que ens estimem i de les quals ens preocupem.

W. - ¿Voleu dir que seria una guerra en la qual cap dels bel·ligerants no aconseguiria la victòria?

R. - Exactament. No hi hauria victòries ni per a un bàndol ni per a l'altre, tret que no trobéssiu una nova definició de victòria. Vull dir amb això que, potser, a Ia fi de la guerra, restessin amb vida sis persones al camp occidental, quatre a Rússia i quatre a la Xina, amb la qual cosa ells ens guanyarien de dues persones. Naturalment, si us agradés una victòria així, podríeu declarar la guerra, però no seria una victòria gaire brillant.

W. - Creieu gaire probable que hi hagi una guerra atòmica?

R. - Espero i desitjo amb tota la meva ànima que no, però considero que hi ha moltes possibilitats que esclati si les coses continuen com ara. Principalment a causa de la necessitat d'una represàlia immediata, necessitat real des del punt de vista militar, estem exposats al risc de malentendre el que, potser, no foren res més que els resultats d'un fenomen natural. Un d'ambdós bàndols creu que l'altre ha fet esclatar una bomba H i, ja hi som! El poderosíssim instrument de destrucció que representa el sistema defensiu-agressiu de les grans potències s'engega, i ens trobem embolicats en una guerra que ningú no havia provocat realment.

W. - Hi ha qui diu que la meta final de la inevitable cursa d'armaments és la guerra. Vós sou de la mateixa opinió?

R. - Bé, això d'"inevitable" és una paraula que no m'agrada i que no voldria emprar en aquesta eventualitat, però com a regla general, sí, les curses d'armaments solen acabar en una guerra. La majoria de les curses d'armaments de les quals he tingut notícia, per mitjà de la història, han acabat en conflicte, i opino que, psicològicament, és molt natural que sigui així, puix que l'armament d'un bàndol és motiu d'odi i de por per part de l'altre, que s'afanya a augmentar el propi, i això, lògicament, porta el primer a tornar a augmentar el seu. I així, successivament, comencen a amuntegar-se les armes, i els nervis de la gent comencen a tensar-se, a posar-se tibants, fins que arriba, finalment, l'instant en què no poden suportar la tensió durant més temps i es diuen que qualsevol cosa serà millor que allò. Això és el que passa amb les curses d'armaments i és el que s'esdevingué abans del 1914.

W. - No us sembla, malgrat això que acabeu de dir, que el 1951, quan l'Occident començà els seus grans programes d'armaments, aquest fet deturà potser una guerra, car obligà els russos a considerar que no podien aconseguir una victòria fàcil i ràpida?

R. - És possible. Resulta bastant difícil d'endevinar què tenien al magí, en aquella època, els dirigents del Soviet, i no es pot assegurar si haurien iniciat una guerra agressiva, o no. Però, en tot cas, he de dir que, llevat que els governs assagin de trobar una altra solució que no sigui la de la frenètica cursa d'armaments, aquesta únicament retarda el moment en què esclatarà la guerra. Si bé ho mirem, també abans del 1914 hi havia crisis molt similars a la crisi actual, i com que aquelles crisis no ens portaren a la guerra fins el 1914, mentrestant la gent pensava: "Oh bé, si tant ells com nosaltres disposem d'un armament igual, no hi haurà guerra". Però la guerra esclatà, i temo que pot succeir el mateix una altra vegada.

W. - Considereu que podem dir res a favor de la bomba H, en el sentit que l'existència d'aquesta i els seus catastròfics efectes han ficat la por al cos dels estadistes i dels governs, en imaginar el que podria ocórrer en el cas d'una guerra, i que ha evitat d'aquesta manera que n'hi hagués una, àdhuc en circumstàncies tan adverses com les diferents crisis de Berlín, que en altres condicions podien haver-ne provocat una?

R. - Podeu dir-ho i mantenir-ho, però crec que la història torna a ésser en contra vostra. Tothom sap que Alfred Nobel, que instituí el premi Nobel de la pau i que n'era un fervorosíssim advocat, fou també l'home de ciència que inventà la dinamita. Nobel creia que l'explosiu que havia descobert transformaria la guerra en una cosa tan horrible que no n'hi hauria mai més cap. Bé, les coses no s'esdevingueren com ell pensava, i temo que passarà el mateix amb la bomba H.

W. - Però la bomba d'hidrogen és una arma de caràcter totalment diferent! No es tracta, simplement, d'un explosiu tradicional de molta més potència, sinó d'una nova força que en fa un instrument de tota una altra índole.

R. - Sí, però la gent s'acostuma a les coses amb una rapidesa esfereïdora. Quan deixaren caure sobre Hiroshima i Nagasaki aquelles bombes atòmiques, el món va sentir una sotragada de terror, i tothom pensava: “És terrible!” Doncs bé, actualment, la bomba atòmica és considerada una arma tàctica, i ningú no se n'ha tornat a preocupar. Es veu que molts la consideren ja una arma passada de moda, com els arcs i les fletxes!

W. - Quin és el vostre punt de vista sobre el que es podria fer per resoldre aquest problema de la bomba d'hidrogen?

R. - Es poden fer unes quantes coses, la primera i més fàcil de les quals és deturar les proves que es fan per tal de determinar els seus efectes. Això ajudaria immediatament, puix que, primerament i principalment, detindria la pluja radioactiva, que és molt pitjor, en els seus efectes, del que pretenen els tècnics. Però això no és tan important, diria jo, com el fet que, deturant les proves, impediríem que la possessió de la bomba H s'estengués a tota una munió de noves potències. Talment com es presenten les coses en l'actualitat, hi ha molts països, tant a l'Est com a l'Oest, que tracten d'aconseguir la fórmula i el nivell tècnic indispensables per a la construcció d'una d'aquestes bombes; i si, finalment, se'n surten, les probabilitats que un govern irresponsable faci un disbarat augmentaran considerablement, així com també les dificultats que ja ara presenta el fet d'aconseguir l'abolició d'aquesta arma nefasta. Crec, doncs, que el primer que hauríem de voler veure realitzat és la signatura d'un tractat que deturés les proves, la qual cosa pot considerar-se com un requisit essencial de política pràctica i com a tal està essent considerada, i, endemés, un pacte perquè qualsevol nova potència que no en disposi ja, no pugui ni ensumar la bomba d'hidrogen. Àdhuc si la condició indispensable per a arribar a la signatura d'un conveni d'aquesta naturalesa fos que la Gran Bretanya havia d'abandonar la seva pròpia bomba H, crec que la conducta més assenyada seria de subscriure'l.

W. - Com aconseguireu d'arribar a aquest compromís i dissuadir així França i altres països de similar capacitat industrial de fabricar bombes H?

R. - Considero que no es podria aconseguir sinó per mitjà d'un pacte entre Rússia i els Estats Units, en el qual cada un es comprometés a esmerçar tot el seu poder econòmic i tota la força de la propaganda en aquesta labor missionera en favor de la pau.

W. - Suggeriu que la Gran Bretanya hauria de sotmetre's a un desarmament unilateral pel que respecta a la bomba H?

R. – Únicament si fos la condició indispensable a la signatura del conveni i si els únics posseïdors de bombes H haguessin de restar els Estats Units i Rússia. En aquest cas, crec que la Gran Bretanya hauria de dir: “Molt bé! Ens unirem a les altres potències menors.”

W. - Voleu dir que la Gran Bretanya hauria d'oferir-se a cloure un tractat per mitjà del qual, si ella abandonava la bomba H, tots aquests altres països desistirien d'aconseguir-ne una? I que Amèrica i Rússia s'encarregarien que tots complissin amb les estipulacions del pacte?

R. - Sí. Crec que seria el més prudent. És sols el primer pas i no ens assegura els resultats que volem obtenir, però, com dic, seria el primer pas.

W. - ¿No us sembla que encara fóra més perillós de deixar exclusivament Amèrica i Rússia com a únics posseïdors de la bomba H?

R. - Naturalment, serà perillós i, de fet, no crec que pugueu evitar el perill mentre no disposeu de noves determinacions polítiques. Àdhuc si ningú no tingués la bomba H, la manera de fer-ne una se sap ja i, en cas d'esclatar una guerra, ambdós bàndols en començarien a fabricar immediatament. De manera que no crec que pugueu desbaratar aquest perill, llevat que disposeu d'algun mitjà d'evitar la guerra, i em sembla que la manera més lògica de reduir al mínim les probabilitats que esclati és limitar a aqueixes dues grans potències la possessió de bombes d'hidrogen. Aquesta mesura disminuiria el risc que esclatés, accidentalment, una guerra, i que algun governant capcalent, creient, potser, treure'n un benefici, en provoqués una. Ensems, augmentaria les facilitats per a la celebració de negociacions a fi d'establir alguna mena de modus vivendi més estabilitzat.

W. - ¿Voleu dir que no ens apartem dels límits del que és pràcticament possible de persuadir els governants de fer, i entrem en el reialme del que seria ideal si hi accedien?

R. - No, encara no. Crec que no tardarem gaire a franquejar les fronteres d'aquest reialme, però també que això que acabo de proposar és completament practicable i immensament important, i així mateix que ambdós bàndols participants en aquesta lluita, actualment incruenta, entre l'Est i l'Oest, s'adonin que és important arribar a una connivència. Del 1945 ençà, tant l'un com l'altre han pensat que el que calia fer era presentar proposicions que la part contrària es veiés obligada a rebutjar i, com era d'esperar, cap d'aquelles proposicions no acabà en la signatura d'un conveni. Si aconseguim que els governants s'adonin que és important signar un acord i no, merament, negociar-lo, haurem fet una enorme gambada devers la solució d'aquest problema. I això entra del tot en el reialme de la política pràctica.

W. - Suposo que el punt veritablement vital, en relació amb la bomba H, és que hem d'evitar la guerra costi el que costi, car, un cop hauria esclatat, es començarien a emprar bombes d'hidrogen, o a fabricar-ne, àdhuc si abans hi havien renunciat.

R. - Així és, en realitat: la gent no s'adona que, en definitiva, els acords de «no-proliferació» d'armes nuclears manquen d'importància com a tals acords; llur paper principal consisteix a reduir la tensió i permetre, així, d'arribar a alguna mena d'arranjament més permanent. El fet ineludible és que, talment com es troba el món en l'actualitat i considerant el desenvolupament actual, no sols de les armes nuclears, sinó dels agressius químics i biològics moderns -que poden arribar a ésser tan dolents com la bomba H-, la raça humana no aconseguirà sobreviure gaire temps si no trobem alguna manera d'assegurar que no esclatarà cap guerra.

W. - Quin us sembla a vós que és el camí que hem de seguir?

R. - Només en sé veure un i és l'establiment d'un govern mundial que gaudeixi del monopoli de totes les armes importants. Un govern mundial al qual incumbiria la solució de qualsevol conflicte que pogués sorgir entre uns i altres Estats, imposant el seu criteri per la força si calia. I amb la força de què disposaria, seria inútil que qualsevol Estat provés de rebel·lar-se.

W. - Quins exèrcits, armades i forces de l'aire deixaríeu a cadascun dels diferents governs nacionals?

R. - El mínim indispensable per a mantenir l'ordre intern. Exactament el que calgui per tal de realitzar el que podríem qualificar d'acció policíaca, per a assegurar que el govern podrà exigir per la força, si cal, el compliment d'aquelles disposicions d'ordre intern que hagi dictat, dins els límits del país, però no un contingent de forces tan nombrós que li permeti atacar cap altra nació.

W. - ¿Voleu dir que Rússia, els Estats Units i la Gran Bretanya podrien, únicament, sufocar qualsevol rebel·lió interna, però no intervenir en situacions com, per exemple, la de Rodèsia o de qualsevol altre territori que no fos únicament i estrictament el llur?

R. - Exactament. Això és el que vull dir. L'autoritat internacional, no cap Estat nacional, serien els encarregats de vetllar pel compliment de la solució més justa, a Rodèsia o on fos. Qualsevol Estat nacional té els seus propis prejudicis i interessos creats que s'oposen als interessos creats i prejudicis d'altres nacions; per tant, crec que en assumptes d'aquesta mena, la decisió final hauria d'ésser presa per alguna mena d'autoritat internacional i no pas per una nació determinada, simplement perquè és més forta que les altres.

W. - ¿Heu estudiat la possibilitat que aquesta autoritat internacional hagi d'emprar realment armes nuclears contra algun Estat nacional que hagi refusat obeir les seves consignes?

R. - Aquesta és una qüestió molt espinosa i no m'agradaria veure'm obligat a expressar una opinió. Crec que si fos absolutament indispensable hauríem d'ésser-hi a favor, però la dificultat, tocant a les armes nuclears, és que no es limiten a perjudicar aquells contra els quals van dirigides, sinó que en resultaria perjudicat tot el món, sense cap excepció. Aquest fet innegable ens obliga a diferenciar-les de totes les armes anteriors.

W. - Sou optimista i us sembla que la gent i els governs faran el que cal, en relació amb la bomba H?

R. - De vegades em sento optimista i de vegades no. No crec que ningú pugui apreciar el grau de sensatesa dels governs i eI seny que posaran en llurs decisions. Un hom espera, no cal dir-ho, que comprendran a temps els problemes que se'ls presenten.


* * * * * * * * *

XII - La bomba de hidrógeno


Woodrow Wyatt. - ¿Qué os parece que ocurrirá si hay una guerra con bombas de hidrógeno?

Lord Russell. - Ésta es una pregunta muy difícil de contestar, y no querría en absoluto que tuviéramos que hacer la prueba para demostrarlo, pero parece bastante probable que, si hubiera una guerra con bombas H de primera categoría, en el hemisferio septentrional quedaría exterminado prácticamente todo el mundo, y un gran número de personas del otro hemisferio moriría como consecuencia de la lluvia radiactiva. Creo que sería una situación en la que nadie conseguiría nada de lo que puede necesitar y que representaría un callejón sin salida, el fin definitivo de todas aquellas cosas que amamos y de las que nos preocupamos.

W. - ¿Queréis decir que sería una guerra en la que ninguno de los beligerantes conseguiría la victoria?

R. - Exactamente. No habría victorias ni para un bando ni para el otro, a no ser que encontréis una nueva definición de victoria. Quiero decir con eso que, quizás, al final de la guerra, quedaran con vida seis personas en el campo occidental, cuatro en Rusia y cuatro en la China, con lo cual nos ganarían por dos. Naturalmente, si os gusta una victoria así, podríais declarar la guerra, pero no sería una victoria muy brillante.

W. - ¿No creéis muy probable que haya una guerra atómica?

R. - Espero y deseo con toda mi alma que no, pero considero que hay muchas posibilidades de que estalle si las cosas continúan como hasta ahora. Principalmente a causa de la necesidad de una represalia inmediata, necesidad real desde el punto de vista militar, estamos expuestos al riesgo de malinterpretar lo que, quizás, no serían nada más que los resultados de un fenómeno natural. ¡Uno de ambos bandos cree que el otro ha hecho estallar una bomba H y, ya estamos! El poderosísimo instrumento de destrucción que representa el sistema defensivo-agresivo de las grandes potencias se pone en marcha, y nos encontramos envueltos en una guerra que nadie había provocado realmente.

W. - Hay quien dice que la meta final de la inevitable carrera de armamentos es la guerra. ¿Usted es de la misma opinión?

R. - Bien, eso de “inevitable” es una palabra que no me gusta y que no querría utilizar en esta eventualidad, pero como regla general, sí, las carreras de armamento suelen acabar en una guerra. La mayoría de las carreras de armamentos de las cuales he tenido noticia, a través de la historia, han acabado en conflicto, y opino que, psicológicamente, es muy natural que suceda así, ya que el armamento de un bando es motivo de odio y de miedo por parte del otro, que se da prisa en aumentar el propio, y eso, lógicamente, lleva al primero a volver a aumentar el suyo. Y así, sucesivamente, empiezan a amontonarse las armas, y los nervios de la gente empiezan a tensarse, a ponerse tirantes, hasta que llega, finalmente, el instante en que no pueden suportar la tensión durante más tiempo y se dicen que cualquier cosa será mejor que aquello. Eso es lo que ocurre con las carreras de armamentos y es el que ocurrió antes de 1914.

W. - ¿No os parece, a pesar de lo que acabáis de decir, que en 1951, cuando Occidente inició sus grandes programas de armamentos, este hecho detuvo quizás una guerra, porque obligó los rusos a considerar que no podían conseguir una victoria fácil y rápida?

R. - Es posible. Resulta bastante difícil de adivinar qué tenían en mente, en aquella época, los dirigentes del Soviet, y no podemos asegurar si habrían iniciado una guerra agresiva, o no. Pero, en todo caso, debo decir que, a menos que los gobiernos intenten encontrar otra solución que no sea la de la frenética carrera de armamentos, ésta únicamente retrasa el momento en que estallará la guerra. Si bien lo miramos, también antes de 1914 había crisis muy similares a la crisis actual, y aquellas crisis no nos llevaron a la guerra hasta 1914, mientras tanto la gente pensaba: «Oh bien, si tanto ellos como nosotros disponemos de un armamento igual, no habrá guerra. Pero la guerra estalló, y temo que pueda suceder lo mismo de nuevo.

W. - ¿Consideráis que no podemos decir nada en favor de la bomba H, en el sentido de que la existencia de ésta y sus catastróficos efectos han metido el miedo al cuerpo de los estadistas y de los gobiernos, al imaginar lo que podría ocurrir en el caso de una guerra, y que ha evitado este modo que hubiera una, incluso en circunstancias tan adversas como las diferentes crisis de Berlín, que en otras condiciones podían haber provocado una?

R. - Podéis decirlo y mantenerlo, pero creo que la historia vuelve a contradeciros. Todo el mundo sabe que Alfred Nobel, que instituyó el premio Nobel de la paz y que era un ferviente abogado, fue también el hombre de ciencia que inventó la dinamita. Nobel creía que el explosivo que había descubierto transformaría la guerra en una cosa tan horrible que no habría nunca más ninguna. Bien, las cosas no ocurrieron como él pensaba, y temo que pasará lo mismo con la bomba H.

W. - ¡Pero la bomba de hidrógeno es un arma de carácter totalmente diferente! No se trata, simplemente, de un explosivo tradicional de mucha más potencia, sino de una nueva fuerza que la convierte en un instrumento de toda otra índole.

R. - Sí, pero la gente se acostumbra a las cosas con una rapidez aterradora. Cuando dejaron caer sobre Hiroshima i Nagasaki aquellas bombas atómicas, el mundo sintió una sacudida de terror, y todo el mundo pensaba: ¡"Es terrible"! Pues bien, actualmente, la bomba atómica está considerada un arma táctica, y nadie se ha vuelto a preocupar. ¡Se ve que muchos la consideran ya un arma pasada de moda, como los arcos y las flechas!

W. - ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre lo que se podría hacer para resolver este problema de la bomba de hidrógeno?

R. - Se pueden hacer unas cuantas cosas, la primera y más fácil de las cuales es detener las pruebas que se realizan con el fin de determinar sus efectos. Eso ayudaría inmediatamente, ya que, primera y principalmente, detendría la lluvia radiactiva, que es mucho peor, en sus efectos, de lo que pretenden los técnicos. Pero eso no es tan importante, diría yo, como el hecho de que, parando las pruebas, impediríamos que la posesión de la bomba H se extendiera a toda una multitud de nuevas potencias. Tal como se presentan las cosas en la actualidad, hay muchos países, tanto en el Este como en el Oeste, que tratan de conseguir la fórmula, y el nivel técnico indispensables para la construcción de una de estas bombas; y si, finalmente, lo consiguen, las probabilidades de que un gobierno irresponsable cometa un disparate aumentarán considerablemente, así como también las dificultades que ya ahora presenta el hecho de conseguir la abolición de esta arma nefasta. Creo, pues, que lo primero que tendríamos que querer ver realizado es la firma de un tratado que detuviera las pruebas, lo cual puede considerarse como un requisito esencial de política práctica y como tal está siendo considerado, y, además, un pacto para que cualquier nueva potencia que no disponga ya de ella, no pueda ni olfatear la bomba de hidrógeno. Incluso si la condición indispensable para llegar a la firma de un convenio de esta naturaleza fuera que la Gran Bretaña tuviera que abandonar su propia abomba H, creo que la conducta más sensata sería firmarlo.

W. - ¿Cómo conseguiréis llegar a este compromiso y disuadir así a Francia y otros países de similar capacidad industrial de fabricar bombas H?

R. - Considero que no se podría conseguir sino por medio de un pacto entre Rusia y los Estados Unidos, en el cual cada uno se comprometiera a emplear todo su poder económico y toda la fuerza de la propaganda en esta labor misionera en favor de la paz.

W. - ¿Sugerís que la Gran Bretaña habría de someterse a un desarme unilateral por lo que respecta a la bomba H?

R. - Únicamente si fuera la condición indispensable para la firma del convenio y si los únicos poseedores de bombas H tuvieran que ser los Estados Unidos y Rusia. En este caso, creo que la Gran Bretaña tendría que decir: ¡"Muy bien! Nos uniremos a las otras potencias menores."

W. - ¿Queréis decir que la Gran Bretaña tendría que obligarse a firmar un tratado por medio del cual, si ella abandonaba la bomba H, todos estos otros países desistirían de conseguir una? ¿Y América y Rusia se encargarían de que todos cumplieran con las estipulaciones del pacto?

R. - Sí. Creo que sería lo más prudente. Sería solo el primer paso y no nos aseguraría los resultados que queremos obtener, pero, como digo, sería el primer paso.

W. - ¿No os parece que todavía resultaría más peligroso dejar exclusivamente a América y Rusia como únicos poseedores de la bomba H?

R. - Naturalmente, será peligroso y, de hecho, no creo que podáis evitar el peligro mientras no dispongáis de nuevas decisiones políticas. Incluso si nadie tuviera la bomba H, la manera de hacer una se conoce ya y, en caso de estallar una guerra, ambos bandos empezarían a fabricarlas inmediatamente. De modo que no creo que podáis desbaratar este peligro, a menos de que dispongáis de algún medio para evitar la guerra, y me parece que la manera más lógica de reducir al mínimo las probabilidades de que estalle es limitar a estas dos grandes potencias la posesión de bombas de hidrógeno. Esta medida disminuiría el riesgo de que estallara, accidentalmente, una guerra, y que algún gobernante exaltado, creyendo, quizás, sacar un beneficio, provocara una. Por otra parte, aumentaría las facilidades para la celebración de negociaciones con el fin de establecer algún tipo de modus vivendi más estabilizado.

W. - ¿Queréis decir que no nos apartamos de los límites de lo que es prácticamente posible de persuadir a los gobernantes que hagan, y entramos en el reino de lo que sería ideal si accedieran?

R. - No, todavía no. Creo que no tardaremos mucho en franquear las fronteras de este reino, pero también que lo que acabo de proponer es completamente practicable e inmensamente importante, y asimismo que ambos bandos participantes en esta lucha, actualmente incruenta, entre el Este y el Oeste, se den cuenta de que es importante llegar a una connivencia. Desde 1945, tanto un bando como el otro han pensado que lo que había que hacer era presentar propuestas que la parte contraria se viera obligada a rechazar y, como era de esperar, ninguna de dichas propuestas acabó en la firma de un convenio. Si conseguimos que los gobernantes se den cuenta de que es importante firmar un acuerdo y no, meramente, negociarlo, habremos dcado una enorme zancada hacia la solución de este problema. Y eso entra del todo en el reino de la política práctica.

W. - Supongo que el punto verdaderamente vital, en relación con la bomba H, es que tenemos que evitar la guerra cueste lo que cueste, porque, una vez hubiera estallado, se empezarían a utilizar bombas de hidrógeno, o a fabricarlas, incluso aunque antes hubieran renunciado a ello.

R. - Así es, en realidad: la gente no se da cuenta de que, en definitiva, los acuerdos de «no proliferación» de armas nucleares carecen de importancia como tales acuerdos; su papel principal consiste en reducir la tensión y permitir, así, el llegar a algún tipo de arreglo más permanente. El hecho ineludible es que, tal y como se encuentra el mundo en la actualidad y considerando el desarrollo actual, no solo de las armas nucleares, sino de las armas químicas y biológicas modernas -que pueden llegar a ser tan dañinas como la bomba H-, la raza humana no conseguirá sobrevivir mucho tiempo si no encontramos algún modo de asegurar que no estallará ninguna guerra.

W. - ¿Cuál os parece que es el camino que deberíamos seguir?

R. - Sólo sé ver uno y es el establecimiento de un gobierno mundial que detente el monopolio de todas las armas importantes. Un gobierno mundial al cual incumbiría la solución de cualquier conflicto que pudiera surgir entre unos Estados y otros, imponiendo su criterio por la fuerza si hiciera falta. Y con la fuerza de que dispondría, sería inútil que cualquier Estado intentara rebelarse.

W. - ¿Qué ejércitos, armadas y fuerzas del aire dejaríais a cada uno de los diferentes gobiernos nacionales?

R. - El mínimo indispensable para mantener el orden interno. Exactamente lo que haga falta con el fin de realizar lo que podríamos calificar de acción policíaca, para asegurar que el gobierno podrá exigir por la fuerza, si hace falta, el cumplimiento de aquellas disposiciones de orden interno que haya dictado, dentro de los límites del país, pero no un contingente de fuerzas tan numeroso que le permita atacar a cualquier otra nación.

W. - ¿Queréis decir que Rusia, los Estados Unidos y la Gran Bretaña podrían sofocar, únicamente, una rebelión interna, pero no intervenir en situaciones como, por ejemplo, la de Rodesia o cualquier otro territorio que no fuera únicamente y estrictamente el suyo?

R. - Exactamente. Eso es lo que quiero decir. La autoridad internacional, no ningún Estado nacional, serían los encargados de velar por el cumplimiento de la solución más justa, en Rodesia o donde fuera. Cualquier Estado nacional tiene sus propios prejuicios e intereses creados que se oponen a los intereses creados y prejuicios de otras naciones; por lo tanto, creo que en asuntos de esta clase, la decisión final tendría que ser tomada por algún tipo de autoridad internacional y no por una nación determinada, simplemente porque es más fuerte que las otras.

W. - ¿Habéis estudiado la posibilidad de que esta autoridad internacional tenga que utilizar realmente armas nucleares contra algún Estado nacional que haya rehusado obedecer sus órdenes?

R. - Ésta es una cuestión muy espinosa y no me gustaría verme obligado a expresar una opinión. Creo que si fuera absolutamente indispensable tendríamos que estar a favor, pero la dificultad, en lo tocante a las armas nucleares, es que no se limitan a perjudicar aquéllos contra los que van dirigidas, sino que resultaría perjudicado todo el mundo, sin ninguna excepción. Este hecho innegable nos obliga a diferenciarlas de todas las armes anteriores.

W. - ¿Sois optimista y os parece que la gente y los gobiernos harán lo que haga falta, en relación con la bomba H?

R. - A veces me siento optimista y a veces no. No creo que nadie pueda medir el grado de sensatez de los gobiernos y eI juicio que emplearán en sus decisiones. Uno espera, no hay ni que decirlo, que comprendan a tiempo los problemas que se les presentan.

2 comentaris:

Nekane ha dit...

Sigo empapandome en preguntas...

Lola ha dit...

para mi la pregunta en este caso es espeluznate...y no sé contestarla ...

No me gusta las guerras , las odio , como el que más...

Pero cuando s ehabla de armento, ..yo tengo respuestas simples..: Es muy fácil criticar que s edestine dinero a armento ...¿cual es la otra opción en el marco mundial que vivimos? ...me gustaría que quienes dicen que no se gaste dinero en armento y lo critican ..me diesen una solucción conviccente..De lo que si estoy segura es de que ellos no aman la paz más que yo...