1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dimecres, 30 de juliol de 2008

La meva concepció del món. Bertrand Russell (X)

En aquesta desena entrega de la sèrie, periodista i filòsof parlen del paper de l'individu a la societat.

Recordem que Bertrand Russell és un filòsof pragmàtic, de tendència política social-demòcrata, encara que s'autodefineix sempre com a liberal.

Així, parlarà d'un dels seus temes preferits, el dificil equilibri entre les llibertats individuals i les obligacions socials.

I d'un altre: com els avanços constants de la tecnologia, van dificultant paulatinament la investigació individual sense mecenatge, ço que deixa els científics en mans de governs i empreses.

X - El paper de l’individu


Woodrow Wyatt. - Què voleu significar quan parleu del paper de l'individu?

Lord Russell. - Penso, principalment, en les activitats que un individu pot portar a terme en tant que individu i no com a membre d'una organització. Hi ha una infinitat d'activitats, totes molt importants i molt útils, que, fins ara, han desenvolupat alguns individus sense l'ajuda de cap organització, i que comencen a dependre, cada vegada més, d'alguna d'aquestes organitzacions. Els grans homes de ciència del passat, homes con Galilei, Copèrnic, Newton o Darwin, no depenien pas d'uns aparells molt complicats i molt cars. Feien llur feina en qualitat d'individus i van demostrar que sabien fer-la. Però, considerem ara la manera de treballar d'un astrònom modern. No fa gaire vaig conèixer, quan era a Califòrnia, un astrònom eminentíssim, i vaig descobrir que la seva feina depèn totalment d'uns telescopis de considerable abast que un senyor molt ric havia donat a cert observatori. I m'explicava, mentre sopàvem, que si podia portar a terme la seva feina era, únicament, perquè estava en bones relacions amb alguns homes molt rics.

W. - Quina solució proposeu?

R. - Bé, no crec que hi hagi cap solució aplicable a aquest problema, si doncs no és un interès general pel desenvolupament del coneixement. Sé que és una esperança molt poc concreta, però no veig quina altra cosa podríem fer.

W. - Què han de fer aquelles persones que desitgin que se'ls concedeixi el dret de fer servir aquest caríssim equipament?

R. - Sols podran aconseguir-ho per mitjà del vot de llurs col·legues. Afortunadament, en ciència és molt fàcil de comprovar la vàlua d'un home. Quan es tracta de l'art, ja són figues d'un altre paner: un poeta, un pintor o un arquitecte que complagui els seus contemporanis no és probable que sigui un innovador important i, no obstant això, els innovadors importants és molt probable que desagradin llurs contemporanis. Per tant, determinar la vàlua és, en art, una cosa extremament difícil.

W. - Però, ¿no podríem anar un xic més enllà en la llibertat científica i cultural, en aquells aspectes que siguin importants per a la comunitat?

R. - Vaig arribar a la conclusió, ja fa temps, que, parlant en un sentit ampli, podíem dividir els impulsos que originen les nostres accions, que regeixen la nostra conducta, en creadors i possessius. Qualifico un impuls de creador, quan el seu propòsit és de produir quelcom que, altrament, no existiria, i de la qual cosa no desposseïm ningú. L'anomeno possessiu quan consisteix a adquirir, per al propi benefici o gaudi, alguna cosa que ja existeix, com una barra de pa. Ambdós tenen la seva funció específica, i l'home ha d'ésser prou possessiu per a mantenir-se viu. Però quan ens referim a l'esfera de la llibertat, veiem com els impulsos veritablement importants són els creadors. Si escriviu un poema, no impediu amb aquest fet que els vostres consemblants n'escriguin d'altres; si pinteu un quadre, això no priva que altres en pintin també. Són activitats creadores que no es porten a terme a despeses de ningú, i crec que aquestes coses haurien de gaudir d'una absoluta llibertat.

W. - Creieu que la llibertat cultural i científica està minvant?

R. - Sí, crec que minva i que això és gairebé inevitable. Potser no tant en l'esfera artística, però sí en la científica, per la raó que he exposat abans. Els aparells que hom posa al servei de la ciència han esdevingut tan cars, que un hom ja no pot ésser un Galilei amb el seu propi telescopi. Ningú no pot construir per ell mateix un telescopi modern.

W. - Sí, però segurament gaudim en l'actualitat d'un avantatge que ens envejarien els científics d'èpoques passades: que podem realitzar descobriments científics sense córrer el perill que ens tallin el cap.

R. - No crec que això sigui cert del tot. No els decapitem sistemàticament, però si ens sembla que, políticament, fan mala olor, com pot molt bé succeir, els privem l'accés als indispensables laboratoris.

W. - Ha existit, realment, alguna vegada, la llibertat científica i cultural?

R. - No, em sembla que no; no crec que hagi existit mai. De fet, tots aquells qui han realitzat algun avenç, en qualsevol direcció, han despertat, gairebé invariablement, una immensa oposició pública.

W. - Me'n podeu posar cap exemple?

R. - Copèrnic, o bé Galilei. A tots dos, els van escalfar les orelles a causa de llurs descobriments. I a Darwin, no cal dir-ho, els seus contemporanis el consideraven inconcebiblement depravat. Gairebé tots els qui realitzen algun descobriment important, reben com a premi el menyspreu i les crítiques de llurs consemblants.

W.- ¿No és més pràctic que quan algú presenta el resultat del seu treball, que pot constituir, o no, un avenç important, topi amb una forta oposició? D'aquesta manera podem comprovar la validesa de les seves descobertes i ens estalviem d'haver d'arrossegar el llast de tota una sèrie de falses teories.

R. - Jo no crec que eviti les teories falses, puix que he sentit dir sempre, de molts governs d'arreu del món, que prefereixen i promouen aquesta mena de teories. Les teories vàlides topen gairebé sempre amb una violenta oposició. Tot i així, considero que puc trencar una llança en favor del vostre punt de vista, per tal com considero que, si no és molt severa, l'oposició pot constituir un estímul. Ara bé, si és massa severa, en lloc d'un estímul és un fre: si us tallen el cap, la vostra capacitat de reflexió disminueix immensament.

W. - Per què molts descobriments escandalitzen la gent?

R. - Perquè se sent insegura. Tal com s'esdevé amb els animals, als éssers humans, els cal viure en un ambient que ells considerin segur; un ambient en el qual no estiguin exposats a cap perill inesperat. Ara bé, quan un hom us diu que una cosa en la qual sempre havíeu cregut, no és certa, experimenteu una forta sotragada i penseu: “Oh! No sé on sóc. Quan em sembla que estic posant el peu a terra potser no ho estic fent.” I això us terroritza.

W. - Realment, això afecta les descobertes del reialme del pensament més que no pas la ciència pràctica. Vull dir que ningú no s'altera si un savi inventa una màquina capaç d'anar fins a la lluna.

R. - Això, no; però sí que s'intranquil·litzen (almenys alguns, encara que no tants com jo hauria esperat) quan aquest savi inventa una màquina que podria destruir la raça humana, i que també és part de la ciència.

W. _ Aquesta és tota una altra cosa, oi? Vull dir que molts descobriments recents, com, per exemple, la televisió, no han escandalitzat ningú.

R. - Bé, aquest és un invent nou, però les descobertes en què es basen els nous invents tenen uns efectes, en el reialme del pensament, en oposició als del reialme de la tècnica, que molta gent considera ultratjants.

W. - Vós concediu molta importància a la qüestió del paper de l'individu. Per què?

R. - Perquè tots els avenços importants de la història humana, des de temps immemorials, són deguts a individus la majoria dels quals hagueren d'enfrontar-se amb una virulenta oposició pública.

W. - ¿Considereu que la por a l'opinió pública ha impedit que molta gent realitzés coses útils i assenyades?

R. - Sí. Els efectes de l'opinió pública han estat molt profunds, especialment en èpoques d'excitació, quan les masses es trobaven en un estat d'histèria constant. Moltes persones són aterrides per la sola idea d'anar en contra d'una multitud histèrica, amb el resultat que són les coses dolentes les que triomfen, quan no hauria d'ésser així.

W. - Us sembla que això pot aplicar-se tant als artistes com als homes de ciència?

R. - Sí, crec que sí. Els científics gaudeixen de la prerrogativa de poder demostrar, de vegades, que tenen raó, però els artistes no poden fer-ho així i només poden esperar que els altres els l'atorguin. Per tant, l'artista ha de vèncer dificultats més grans que el científic. Però els homes de ciència del món actual poden trobar-se en una situació compromesa, per tal com poden fer alguna descoberta què el govern consideri inconvenient, i els resulti una font de disgustos en lloc d'ésser motiu de glòria.

W. - Considereu que un científic no podria sortir-se’n amb la seva, al món occidental?

R. - Podria, o no podria. Dependria, en part, de la seva eminència, en una altra part, de la importància de les proves que pogués presentar, i, finalment, dels inconvenients que el descobriment causés a l’administració.

W. - ¿I aquelles persones que tot i tenir dret al títol de pensadors, no poden classificar-se, a dreta llei, ni com a artistes ni com a científics que projectin coses pràctiques?

R. - Depèn. N'hi ha moltes que posen gran cura a no expressar públicament opinions que els puguin reportar la deshonra o la censura.

W. - I els qui resten fora d'aquestes categories? Us sembla que es deixen influenciar per l'opinió pública?

R. - Jutgeu-ho vós mateix. A Amèrica, després de la Primera Guerra Mundial, es produí un cas bastant notable: Dos homes, Sacco i Vanzetti, foren acusats d'assassinat. Les proves eren completament inadequades i, després d'haver estat condemnats, s'encarregà a un petit grup d'examinar l'evidència. El rector de la universitat de Harvard formava part d'aquest grup, i, tant ell com els altres, jutjaren que els reus eren culpables, i aquests foren executats. Considero que qualsevol persona que hagués examinat imparcialment l'evidència hauria decidit, finalment, que no era prou conclusiva com per a determinar una condemna.

W. - Voleu dir que àdhuc el rector de Harvard sabia que no eren culpables?

R. - Considero que ho sabia. No puc assegurar-ho d'una manera absoluta puix que m'era impossible de llegir el que passava per la seva ànima, però crec que devia haver-ho deduït.

W. - I la seva decisió fou deguda únicament al pes de l'opinió pública?

R. - Sí.

W. - Ens estem acostant molt al tòpic del sacrifici de la llibertat individual. Fins a quin punt creieu que ha de sacrificar l'individu la seva llibertat, per tal d'aconseguir un ordre i un equilibri en la vida social?

R. - Bé, jo crec que la preservació de l'ordre social és una cosa essencial. Caldria aconseguir, si fos possible, un món on ningú no robés, ni ens matéssim els uns als altres, i així successivament; la qual cosa aconseguim, en part, per mitjà de la policia. Crec que aquesta mena de limitacions de la llibertat són completament necessàries, especialment, en una comunitat molt populosa. Preneu, per exemple, el codi de la circulació: quan jo era jove no hi havia gaires automòbils al nostre entorn, i un hom podia conduir el seu d'ací d'allà amb la llibertat més completa, sense haver-se’n de preocupar de cap altre vehicle; ara hem d'obeir les disposicions d'un codi elaboradíssim i, si no ho fem, ens exposem a causar a altri i a nosaltres mateixos un munt de maldecaps. Aquest és el resultat del fet que, al món, hi estem actualment un xic més estrets, i crec que les llibertats nacionals, que en èpoques passades s'avaluaven immensament, s'han tornat més perilloses que no seria actualment lai circulació si no hi hagués un codi encarregat de regular-la.

W. - Creieu que cal posar a la nostra llibertat alguna nova limitació?

R. - Sí, certament. La limitació de les llibertats nacionals és imprescindible si volem solucionar algunes coses que s'han convertit en un absurd. Els arguments que empren els socialistes en favor de la nacionalització dels recursos nacionals, s'han transformat en arguments en favor de la internacionalització d'aquests recursos naturals. L'exemple més obvi del que dic és el petroli: resulta absurd que un territori extraordinàriament petit que, per atzar, guarda en el seu subsòl una gran quantitat de petroli, hagi d'ésser-ne l'únic posseïdor.

W. - Us sembla que les llibertats necessiten expandir-se?

R. - Considero que les llibertats han de créixer en l'esfera ,mental i disminuir en el que jo qualifico d'esfera possessiva.


* * * * * * * * * *


X - El papel del individuoWoodrow Wyatt. - ¿Qué queréis decir cuando habláis del papel del individuo?

Lord Russell. - Pienso, principalmente, en las actividades que un individuo puede llevar a cabo en tanto que individuo y no como miembro de una organización. Hay una infinidad de actividades, todas muy importantes y muy útiles, que, hasta ahora, han desarrollado algunos individuos sin la ayuda de ninguna organización, y que empiezan a depender, cada vez más, de alguna de estas organizaciones. Los grandes hombres de ciencia del pasado, hombres cono Galilei, Copérnico, Newton o Darwin, no dependían en absoluto de unos aparatos muy complicados y muy caros. Hacían su trabajo en calidad de individuos y demostraron que sabían hacerla. Sin embargo, consideremos ahora la manera de trabajar de un astrónomo moderno. No hace mucho conocí, cuando estaba en California, un astrónomo eminentísimo, y descubrí que su trabajo dependía totalmente de unos telescopios de considerable alcance que un señor muy rico había regalado a cierto observatorio. Y me explicaba, mientras cenábamos, que si podía llevar a cabo su trabajo era, únicamente, porque estaba en buenas relaciones con algunos hombres muy ricos.

W. - ¿Qué solución proponéis?

R. - Bien, no creo que haya ninguna solución aplicable a este problema, si no es la de un interés general por el desarrollo del conocimiento. Sé que es una esperanza muy poco concreta, pero no veo qué otra cosa podríamos hacer.

W. - ¿Qué tienen que hacer aquellas personas que deseen que se les conceda el derecho de utilizar este carísimo equipamiento?

R. - Solo podrán conseguirlo por medio del voto de sus colegas. Afortunadamente, en ciencia es muy fácil de comprobar la valía de un hombre. Cuando se trata del arte, ya es harina de otro costal: un poeta, un pintor o un arquitecto que complazca sus contemporáneos no es probable que sea un innovador importante y, no obstante, los innovadores importantes es muy probable que desagraden sus contemporáneos. Por lo tanto, determinar la valía es, en arte, una cosa extremadamente difícil.

W. - Sin embargo, ¿no podríamos ir un poco más allá en la libertad científica y cultural, en aquellos aspectos que sean importantes para la comunidad?

R. - Llegué a la conclusión, ya hace tiempo, de que, hablando en un sentido amplio, podíamos dividir los impulsos que originan nuestras acciones, que rigen nuestra conducta, en creadores y posesivos. Califico un impulso de creador, cuando su propósito es producir algo que, de lo contrario, no existiría, y de lo cual no desposeemos nadie. Lo llamo posesivo cuando consiste en adquirir, para el propio beneficio o disfrute, alguna cosa que ya existe, como una barra de pan. Ambos tienen su función específica, y el hombre tiene que ser suficientemente posesivo para mantenerse vivo. Pero cuando nos referimos a la esfera de la libertad, vemos cómo los impulsos verdaderamente importantes son los creadores. Si escribís un poema, no impedís con este hecho que vuestros semejantes escriban otros; si pintáis un cuadro, eso no priva que otros los pintent también. Son actividades creadoras que no se llevan a cabo a costa de nadie, y creo que estas cosas tendrían que disfrutar de una absoluta libertad.

W. - ¿Creéis que la libertad cultural y científica está disminuyendo?

R. - Sí, creo que disminuye y que eso es casi inevitable. Quizás no tanto en la esfera artística, pero sí en la científica, por la razón que he expuesto antes. Los aparatos que se ponen al servicio de la ciencia han llegado a ser tan caros, que uno ya no se puede ser un Galilei con su propio telescopio. Nadie puede construir para él mismo un telescopio moderno.

W. - Sí, pero seguramente disfrutamos en la actualidad de una ventaja que nos envidiarían los científicos de épocas pasadas: que podemos realizar descubrimientos científicos sin correr el peligro de que nos corten la cabeza.

R. - No creo que eso sea cierto del todo. No los decapitamos sistemáticamente, pero si nos parece que, políticamente, huele mal, cómo puede muy bien ocurrir, les privamos del acceso a los indispensables laboratorios.

W. - ¿Ha existido, realmente, alguna vez la libertad científica y cultural?

R. - No, me parece que no; no creo que haya existido nunca. De hecho, todos aquéllos que han realizado algún avance, en cualquier dirección, han despertado, casi invariablemente, una inmensa oposición pública.

W. - ¿No me podéis poner ningún ejemplo?

R. - Copérnico, o bien Galilei. A los dos, les tiraron de las orejas a causa de sus descubrimientos. Y a Darwin, no hay que decirlo, sus contemporáneos lo consideraban inconcebiblemente depravado. Casi todos los que realizan algún descubrimiento importante, reciben como premio el desprecio y las críticas de sus semejantes.

W.- ¿No es más práctico que cuando alguien presenta el resultado de su trabajo, que puede constituir, o, no un avance importante, tope con una fuerte oposición? De esta manera podemos comprobar la validez de sus descubrimientos y nos ahorramos tener que arrastrar el lastre de toda una serie de falsas teorías.

R. - Yo no creo que evite las teorías falsas, ya que he oído decir siempre, de muchos gobiernos de todo el mundo, que prefieren y promueven este tipo de teorías. Las teorías válidas topan casi siempre con una violenta oposición. Aun así, considero que puedo romper una lanza en favor de vuestro punto de vista, puesto que considero que, si no es muy severa, la oposición puede constituir un estímulo. Ahora bien, si es excesivamente severa, en lugar de un estímulo es un freno: si os cortan la cabeza, vuestra capacidad de reflexión disminuye radicalmente.

W. - ¿Por qué muchos descubrimientos escandalizan a la gente?

R. - Porque provocan inseguridad. Tal como se ocurre con los animales, los seres humanos necesitan vivir en un ambiente que ellos consideren seguro; un ambiente en el cual no estén expuestos a ningún peligro inesperado. Ahora bien, cuando uno os dice que una cosa en la que siempre habíais creído, no es cierta, experimentáis una fuerte sacudida y pensáis: "¡Oh! No sé dónde estoy. Cuando me parecía que estaba con los pies en el suelo quizás no sea así." Y eso aterroriza.

W. - Realmente, eso afecta a los descubrimientos en el ámbito del pensamiento más que a la ciencia práctica. Quiero decir que nadie se altera si un sabio inventa una máquina capaz de ir hasta la luna.

R. - Eso no; pero sí que se intranquilizan (al menos algunos, aunque no tantos como yo habría esperado) cuando este sabio inventa una máquina que podría destruir a la raza humana, y que también es parte de la ciencia.

W. - ¿Ésta es toda otra cosa, no? Quiero decir que muchos descubrimientos recientes, como, por ejemplo, la televisión, no han escandalizado a nadie.

R. - Bien, éste es un invento nuevo, pero los descubrimientos en que se basan los nuevos inventos tienen unos efectos, en el ámbito del pensamiento, en oposición a los del ámbito de la técnica, que mucha gente considera ultrajantes.

W. - Usted concede mucha importancia a la cuestión del papel del individuo. ¿Por qué?

R. - Porque todos los avances importantes de la historia humana, desde tiempos inmemoriales, son debidos a individuos la mayoría de los cuales tuvieron que enfrentarse con una virulenta oposición pública.

W. - ¿Consideráis que el miedo a la opinión pública ha impedido que mucha gente realizara cosas útiles y sensatas?

R. - Sí. Los efectos de la opinión pública han sido muy profundos, especialmente en épocas de excitación, cuando las masas se encontraban en un estado de histeria constante. Muchas personas se aterran con la sola idea de ir en contra de una multitud histérica, con el resultado de que son las cosas malas las que triunfan, cuando no debería ser así.

W. - Os parece que eso puede aplicarse tanto a los artistas como a los hombres de ciencia?

R. - Sí, creo que sí. Los científicos disfrutan de la prerrogativa de poder demostrar, a veces, que tienen razón, pero los artistas no pueden hacerlo así y solo pueden esperar que los otros se lo otorguen. Por lo tanto, el artista tiene que vencer dificultades mayores que el científico. Pero los hombres de ciencia del mundo actual pueden encontrarse en una situación comprometida, puesto que pueden hacer algún descubrimiento qué el gobierno considere inconveniente, y les reporte una fuente de disgustos en lugar de ser motivo de gloria.

W. - ¿Consideráis que un científico podría salirse con la suya, en el mundo occidental?

R. - Podría, o no podría. Dependería, en parte, de su eminencia, en otra parte, de la importancia de las pruebas que pudiera presentar, y, finalmente, de los inconvenientes que el descubrimiento causara a la administración.

W. - ¿Y aquellas personas que a pesar de tener derecho al título de pensadores, no pueden clasificarse, en la práctica, ni como artistas ni como científicos que proyecten cosas prácticas?

R. - Depende. Hay muchas que ponen gran cuidado a no expresar públicamente opiniones que les puedan reportar la deshonra o la censura.

W. - ¿Y los que se quedan fuera de estas categorías? ¿Os parece que se dejan influenciar por la opinión pública?

R. - Júzguelo Usted mismo. En América, después de la Primera Guerra Mundial, se produjo un caso bastante notable: Dos hombres, Sacco y Vanzetti, fueron acusados de asesinato. Las pruebas eran completamente inadecuadas y, después de haber sido condenado, se encargó a un pequeño grupo que examinara las pruebas. El rector de la universidad de Harvard formaba parto de este grupo, y, tanto él como los otros, juzgaron que los reos eran culpables, y éstos fueron ejecutados. Considero que cualquier persona que hubiera examinado imparcialmente las pruebas habría decidido, finalmente, que no eran suficientemente concluyentes como para determinar una condena.

W. - ¿Queréis decir que incluso el rector de Harvard sabía que no eran culpables?

R. - Creo que lo sabía. No puedo asegurarlo de un modo absoluto ya que me es imposible leer lo que pasaba por su alma, pero creo que debió haberlo deducido.

W. - ¿Y su decisión fue debida únicamente al peso de la opinión pública?

R. - Sí.

W. - Nos estamos acercando mucho al tópico del sacrificio de la libertad individual. ¿Hasta qué punto creéis que tiene que sacrificar el individuo su libertad, con el fin de conseguir un orden y un equilibrio en la vida social?

R. - Bien, yo creo que la preservación del orden social es una cosa esencial. Habría que conseguir, si fuera posible, un mundo donde nadie robara, ni nos matáramos los unos a los otros, y así sucesivamente; lo cual conseguimos, en parte, por medio de la policía. Creo que este tipo de limitaciones de la libertad son completamente necesarias, especialmente, en una comunidad muy populosa. Tomad, por ejemplo, el código de la circulación: cuando yo era joven no había muchos automóviles en nuestro entorno, y uno podía conducir el suyo de aquí de allí con la libertad más completa, sin tener que preocuparse de ningún otro vehículo; ahora tenemos que obedecer las disposiciones de un código elaboradísimo y, si no lo hacemos, nos exponemos a causar a otros y a nosotros mismos un montón de quebraderos de cabeza. Éste es el resultado del hecho de que, en el mundo, estamos actualmente uno poco más estrechos, y creo que las libertades nacionales, que en épocas pasadas se evaluaban inmensamente, se han vuelto más peligrosas de lo que sería actualmente la circulación si no hubiera un código encargado de regularla.

W. - ¿Creéis que hay que poner a nuestra libertad alguna nueva limitación?

R. - Sí, ciertamente. La limitación de las libertades nacionales es imprescindible si queremos solucionar algunas cosas que se han convertido en un absurdo. Los argumentos que utilizan los socialistas en favor de la nacionalización de los recursos nacionales, se han transformado en argumentos en favor de la internacionalización de estos recursos naturales. El ejemplo más obvio de lo que digo es el petróleo: resulta absurdo que un territorio extraordinariamente pequeño que, por azar, guarda en su subsuelo una gran cantidad de petróleo, tenga que ser el único poseedor.

W. - Os parece que las libertades necesitan expandirse?

R. - Considero que las libertades tienen que crecer en la esfera mental y disminuir en lo que yo califico la esfera posesiva.

2 comentaris:

Nekane ha dit...

EStoy perdida....socorro!!!!!!!

Lola ha dit...

creo que el desarrollo de personal...siempre estará limitado porque el individio (no me gusta la palabra) es un ser social...


me parto de risa con niki...jajajajaja