1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

divendres, 24 d’octubre de 2008

Demà es lliuren els XXXVII Premis Octubre. Una entrevista amb Eliseu Climent

Demà, un any més, es lliuren els Premis octubre en la seua trentasetena edició.

Encara recorde quan van començar i l'Eliseu, el seu gran impulsor ens demanava la voluntat per poder tirar-los endavant.

A hores d'ara, no solament són els premis literaris més prestigiosos de l'àmbit català, amb permís dels que Omnium Cultural atorga la Nit de Santa Llúcia, sinó que porten aparellades una sèrie de conferències i congresos que són un revulsiu per a la minsa activitat cultural autòctona a la ciutat de València. I això sí, amb la frontal oposició, y nul·la col·laboració de totes les autoritats municipals, provincials y generalitícies que, teòricament ens representen.

Faré aquí el meu petit homenatge, ja que per motius personals enguany no hi podré assistir, reproduïnt una entrevista amb l'Eliseu Climent, publicada avui a VilaWeb

DIVENDRES, 24/10/2008 - 06:00h

Eliseu Climent: 'Amb la Generalitat de Catalunya, malgrat les diferències, les relacions són normals'

El president d'ACPV parla amb VilaWeb dels Premis Octubre, de la situació dels repetidors de TV3 i de la relació amb el govern català

En plena Setmana dels Octubre, que concentra el Simposi Internacional Jaume I, el Congrés de Pensament ('Política i religió') i el de Mitjans de Comunicació ('Mitjans i identitat'), Eliseu Climent, que n'és fautor i principal responsable, parla amb VilaWeb dels Premis Octubre, de la situació dels repetidors de TV3 (de si els tancaran o no, cosa que es resoldrà el mes entrant), de la relació que manté avui amb la Generalitat de Catalunya...

—Com es presenta la vetllada dels Premis Octubre?

Els premis s'atorgaran dissabte al vespre, però enguany farem, al matí, un acte molt especial: '800è aniversari de Jaume I'. És un acte commemoratiu, en el qual assistirà dom Josep Alegre, abat de Poblet, que al vespre rebrà el premi institucional. És una mena de desgreuge del desagradable incident que hagué de suportar en ocasió del Nou d'Octubre.

—Què va passar?

L'abat de Poblet havia de concelebrar una missa a l'església de Sant Vicent de la Roqueta, dedicada a Jaume I, i l'arquebisbe de València la va prohibir. A part aquest fet intolerable, en el monestir de Poblet hi ha la despulla del Conqueridor...

—I dels premis literaris, què en pot dir?

Hi ha cent un aspirant, comptats els de tots els premis. Ara, dels premis, no en sé gaire res, perquè ja saps que sóc dels editors que no hi intervenen, però m'han dit que hi ha originals interessants en tots els premis. Ara, com que tenim uns jurats tan exigents, vés a saber... Espere que no passe com l'any passat, que van deixar-ne uns quants de deserts.

—Enguany els premis s'atorgaran per segona volta consecutiva a l'edifici Octubre, amb un refrigeri a peu dret. Abans es feia en un restaurant, tothom entaulat i amb espectacle. Ha perdut esplendor la vetllada literària?

Potser ha perdut solemnitat, però ha guanyat en llibertat. És una manera de fer més humana i deseixida, on tothom pot parlar amb qui vulga. Aquesta fórmula es mantindrà els anys vinents.

—TV3 transmetrà els premis?

TV3 hi farà algunes connexions en directe. Mònica Terribas assistirà, justament, als premis. I l'any passat va ser ella la conductora de l'homenatge a Lluís Llach.

—Parlant de TV3, en quin moment es troba el procés de tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià?

A Castelló, València i Gandia els tribunals ens han donat la raó i, de moment, no els han tancats, cosa que no va passar en Alacant. Però això no vol dir res, perquè tot s'ha de resoldre en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. I no sóc gens optimista, perquè ens ha tocat la pitjor sala de tota l'audiència, la que ha sentenciat contra la llengua... Ho sabrem d'ací a un mes.

—Mentrestant, avança el procés de reciprocitat entre ambdues Generalitats?

L'actitud de la Generalitat valenciana no ha canviat gens: manté els 800.000 euros de multa i, segons unes declaracions del conseller Rambla, de fa dues setmanes, manté la voluntat de tancar-ho tot. Al desembre farà un any que un diumenge a la nit varen entrar en la Carrasqueta i varen tancar el repetidor d'Alacant. De la reciprocitat, fa un any i mig que se'n parla i que van dient que la setmana vinent. Jo no hi confie.

—Però sembla que últimament tant l'una Generalitat com l'altra s'avinguin més; per exemple, sobre el nou sistema de finançament o el corredor mediterrani.

La Generalitat valenciana encara es troba més endeutada que no la catalana i necessita enganxar-se al carro de les demandes de finançament catalanes per mirar d'eixir-se'n. Sobre el corredor mediterrani, des de l'Institut Villalonga no hem parat de plantejar-lo, perquè és obvi que s'ha d'anar per aquí. Allò que volem és justament la millor relació possible entre ambdues institucions. Mentrestant, la valenciana continua volent fer callar TV3 al País Valencià.

—La crisi dels repetidors de TV3 ha erosionat la relació entre Acció Cultural del País valencià i la Generalitat de Catalunya?

En algunes qüestions hem defensat tesis diferents i hem actuat diferentment, però les relacions són normals, tant les d'ordre personal com les d'ordre institucional. Enguany el conseller Tresserras no vindrà als Octubre perquè coincideixen amb els Premis Nacionals de Cultura, però hi vindran tant el secretari de Cultura com el de Mitjans de Comunicació.

—Tornant a les activitats dels Octubre, com valora els congressos d'enguany?

Des del punt de vista de públic, els congressos s'han omplert, l'assistència (sobretot de València, però també de tots els Països Catalans) és immillorable. M'han explicat que en el Simposi sobre Jaume I, les intervencions del públic es van allargar l'altre dia fins a les deu del vespre. I hi participen figures de primer rengle, com Damian Smith (Saint Louis University, EUA), que forma part d'un equip d'estudiosos de Los Angeles que es dedica a l'estudi de Jaume I i del regne de València. Smith va parlar del jove Jaume I, un aspecte poc conegut.

També crec que hem encertat els temes: la figura de Jaume I, per raons òbvies, però també el del Congrés de Pensament, tan controvertit i actual com el de la relació entre política i religió, i el de la vinculació entre mitjans de comunicació i identitat. Sí, els hem encertats.

M. S.
********************************************************************

Eliseu Climent: “Con la Generalitat de Catalunya, a pesar de las diferencias, las relaciones son normales”

El presidente de ACPV habla con VilaWeb de los Premios Octubre, de la situación de los repetidores de TV3 y de la relación que mantiene hoy con el gobierno catalán.

En plena Setmana dels Octubre, que concentra el Simposi Internacional Jaume I, el Congrès de Pensament (“Política y religión”) y el de Mitjans de Comunicació (“Medios e Identidad”), Eliseu Climent, que es el creador y principal responsble, habla con VilaWeb de los “Premis Octubre”, de la situación de los repetidores de TV3 (de si los cerrarán o no, lo que se resolverá el més que viene), de la relación que mantiene hoy con la Generalitat de Catalunya...

-¿Como se presenta la velada de los Premios Octubre?

Los premios se otorgarán el sábado por la tarde, pero este año haremos, por la mañana, un acto muy especial: “800 aniversario de Jaume I”. Es un acto conmemorativo, al que asistirá dom Josep Alegre, abad de Poblet, que por la tarde recibirá el premio institucional. Es un a modo de desagravio del desagradable incidente que tuvo que soportar con ocasión del Nueve de Octubre.

-¿Qué pasó?

El abad de Poblet tenía que concelebrar una misa en la iglesia de Sant Vicent de la Roqueta, dedicada a Jaume I, y el arzobispo de València la prohibió. Aparte de este hecho intolerable, en el monasterio de Poblet están los restos del Conquistador...

-¿Y de los premios literarios, que nos puede contar?

Hay ciento un aspirantes, contados los de todos los premios. De los premios, no se casi nada, porque ya sabes que soy de los editores que no intervienen, pero me han dicho que hay originales interesantes en todos los premios. Ahora que, como tenemos unos jurados tan exigentes, vete a saber... Espero que no pase como el año pasado, que dejaron desiertos unos cuantos.

-Este año los premios se otorgarán por segunda vez consecutiva en el edificio Octubre, con un refrigero de a pie. Antes se hacía en un restaurante, todo el mundo sentado a la mesa y con espectáculo. ¿Ha perdido categoría la velada literaria?

Quizá ha perdido solemnidad, pero ha ganado en libertad. Es un modo de hacer más humano y sencillo, donde todo el mundo puede hablar con quien quiera. Esta fórmula se mantendrá en los años venideros.

-¿TV3 transmitirá los premios?

TV3 establecerá algunas conexiones en directo. Mónica Terribas asistirá, a propósito, a los premios. Ja el pasado año fue ella la conductora del homenaje a Lluís Llach.

-Hablando de TV3, en qué momento se encuentra el proceso de cierre de los repetidores de TV3 al País Valenciano?

En Castelló, València y Gandia los tribunales nos han dado la razón y, de momento, no los han cerrado, lo que no ocurrió en Alacant. Pero esto no quiere decir nada, porque todo se ha de resolver en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Y no soy nada optimista, porque nos ha tocado la peor sala de toda la audiencia, la que ha sentenciado contra la lengua... Lo sabremos de aquí en un mes.

-Entretanto, ¿avanza el proceso de reciprocidad entre ambas Generalitats?

La actitud de la Generalitat valenciana no ha cambiado en nada: mantiene los 800.000 euros de multa y, según unas declaraciones del conseller Rambla, de hace dos semanas, mantiene la voluntad de cerrarlo todo. Al diciembre hará un año que un domingo por la noche entraron en la Carrasqueta y cerraron el repetidor de Alacant. De la reciprocidad, hace año y medio que se habla y que van diciendo que la semana que viene. Yo no confío en ella.

-Pero parece que últimamente tanto una Generalitat como la otra se entiendan más; por ejemplo sobre el nuevo sistema de financiación o el corredor mediterráneo.

La Generalitat valenciana todavía se encuentra más endeudada que la catalana y necesita engancharse al tren de las peticiones de financiación catalanas par intentar salir a flote. Sobre el corredor mediterráneo, desde el Institut Villalonga no hemos cesado de plantearlo, porque es obvio que se ha de tirar por ahí. Lo que pretendemos es justamente la mejor relación posible entre ambas instituciones. Mientras, la valenciana continúa queriendo hacer callar a TV3 en el País Valenciano.

-¿La crisis de los repetidores de TV3 ha erosionado la relación entre Acció Cultural del País Valencià y la Generalitat de Catalunya?

En algunos temas hemos defendido tesis distintas y hemos actuado de forma diferente, pero las relaciones son normales, tanto a nivel personal como institucional. Este año el consejero Tresserras no vendrá a los Octubre porque coinciden con los Premis Nacionals de Cultura, pero acudirán tanto el secretario de Cultura como el de Mitjans de Comunicació.

-Volviendo a las actividades de los Octubre, ¿cómo valora los congresos de este año?

Desde el punto de vista de público, los congresos se han llenado, la asistencia (sobretodo de València, pero también de todos los Países Catalanes) es inmejorable. Me han explicado que en el Simposio sobre Jaume I, las intervenciones del público se alargaron el otro día hasta las diez de la noche. Y participan en ellos figuras de primera fila, como Damian Smith (Saint Louis University, EUA), que forma parte de un equipo de estudiosos de Los Angeles que se dedica al estudio de Jaume I y del reino de Valencia. Smith habló del joven Jaume I, un aspecto poco conocido.

También creo que hemos acertado en los temas: la figura de Jaume I, por razones obvias, pero también la del Congrès del Pensamiento, tan controvertido y actual como el de la relación entre política y religión, y el de la vinculación entre medios de comunicación e identidad. Sí, hemos acertado.