1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dijous, 30 d’octubre de 2008

La culpa. Un article de Xavier Montanyà

Llegit avui a VilaWeb. Possiblement a algun lector primmirat li sembli un llenguatge una mica dur, però el tema s'ho mereix.

Deixo aquí l'article original i la meua traducció, per aquells que encara no s'atreveixin a llegir-lo en català.

dijous, 30 d'octubre de 2008

La culpa

Al final del túnel, avui, d'Espanya, només en resta una i continua essent negra. És la que crida desencaixada, ulls esbatanats, rostre violaci, la jugular a punt d'esclatar, cada vegada que les famílies de les víctimes del franquisme aconsegueixen de tirar endavant alguna iniciativa perquè es restableixi la veritat i la justícia. I la que calla i assenteix. En el fons d'aquest bram rabiós, hi perviu, crec, la culpa, columna vertebral de la moral judeocristiana. És l'inconscient col·lectiu, que voldria ser majoritari, fonamentat, per activa o per passiva, en allò que ells sempre han cregut un 'necessari' o 'inevitable' projecte genocida que cimentà la dictadura i, gràcies a la impunitat, també la transició i la democràcia.

Franco va esquivar el sentiment de culpa amb l'ajut de l'església catòlica, que va beneir els criminals, la seva consciència i la dels seus successors sota el pal·li de la 'Cruzada', fins avui. Déu estava i està amb ells. La democràcia, o el postfranquisme, van prendre el relleu esquivant la culpa amb l'artefacte de l'amnistia, la impunitat, i l'oblit. La llei de la memòria ho fa per la via de no anul·lar les sentències d'uns judicis que considera 'il·legítims', eximint, així, de responsabilitats els franquistes i l'estat hereu, l'actual. Aquesta llei, de fet, privatitza les responsabilitats de l'estat: és la víctima, o la seva descendència, la que ha de prendre la iniciativa per a ser reconeguda, o per a anul·lar la sentència, o per a demostrar on, per què, i sol·licitar diners per obrir una fossa comuna. L'estat, que fa trenta anys que es diu democràtic, no assumeix la seva responsabilitat. L'estat, que sobreviu a la dictadura sense ruptura, vol esquivar el sentiment de culpa i, de retruc, estalviar-se molts diners en indemnitzacions. És per això que, no havent trobat solucions polítiques ni en la llei de la memòria, la demanda de les víctimes ha passat a l'Audiència Nacional. No els restava cap més porta. I mentre el poder judicial discuteix la conveniència dels propòsits del jutge Garzón d'investigar els desapareguts, uns 130.000, la gossada borda histèrica, empesa per l'odi. Si es demostrés la falsedat de la seva veritat, haurien d'assumir la culpa, directa o indirecta, i això és inconcebible per les bones animetes judeocristianes.

Les hienes fins i tot amenacen de jutjar per fets de guerra les institucions i els partits actuals hereus dels republicans. Obliden, en un exercici pervers de manipulació històrica, que, en la guerra, en la postguerra i durant la dictadura, ja es va pagar prou amb sang, desapareguts, judicis il·legals, assassinats, repressió, inhabilitació professional, humiliació social, presó i exili. Als 130.000 desapareguts, cal sumar-hi, pel cap baix, segons dades del règim, que des de l'abril del 1939 al 30 de juny de 1944, van morir a les presons franquistes 192.684 persones, estadística parcial que no distingia entre els afusellats i les morts ocasionades per les condicions higièniques i sanitàries. I ens quedem al 44. Va ser una política d'extermini. Què més volen, ara? Afusellar el president Companys per segona vegada? Tal com van les coses, podrien cosir-lo a trets directament, i estalviar-se el consell de guerra, perquè la sentència no ha estat anul·lada. Encara. Són les hienes judeocristianes, i la seva culpa, la que no ens permet de posar punt final a aquesta dramàtica història d'una manera justa, laica i democràtica.

La solució és una i ben clara. L'estat ha d'assumir, ara i per sempre, la seva responsabilitat. Trenta anys de retard són prou. Només una solució política servirà per posar fi a allò que es reivindica i a allò que es manipula. Com? De primer, com va demanar el Consell d'Europa, cal instituir una comissió nacional d'investigació dels crims de la dictadura, igual que s'ha fet en uns altres països. Després, s'han de fer públics els resultats, aquí i davant els organismes internacionals. Tot seguit, l'estat ha d'establir el sistema d'obertura de totes les fosses, sense excepció, i els mecanismes d'enterrament i de compensació que calguin. En segon lloc, cal desenvolupar la llei de la memòria i completar-ne, a la pràctica, les mancances. Si els tribunals eren 'il·legítims', cal posar a punt un mecanisme d'anul·lació immediata i automàtica de totes les sentències, amb les indemnitzacions corresponents. És d'una lògica indiscutible. És la via democràtica definitiva. I punt! Si no, haurem de concloure que l'estat té por de les hienes, o que n'és la mare.

Xavier Montanyà
xavier.montanya@partal.cat


La Culpa

Al final del túnel, hoy, de España sólo queda una y continúa siendo negra. Es la que grita desencajada, ojos desorbitados, rostro amoratado, la yugular a punto de estallar, cada vez que las familias de las víctimas del franquismo consiguen tirar adelante alguna iniciativa para que se restablezca la verdad y la justicia. Y la que calla y asiente., En el fondo de este rugido rabioso, pervive, creo, la culpa, columna vertebral de la moral judeocristiana. Es el inconsciente colectivo, que querría ser mayoritario, basado, por activa o por pasiva, en lo que ellos siempre han creído un “necesario” o “inevitable” proyecto genocida que cimentó la dictadura y, gracias a la impunidad, también la transición y la democracia.

Franco esquivó los sentimientos de culpa con la ayuda de la iglesia católica, que bendijo a los criminales, su conciencia y la de sus sucesores bajo el palio de la “Cruzada”, hasta hoy. Dios estaba y está con ellos. La democracia, o el postfranquismo, tomaron el relevo esquivando la culpa con el artificio de la amnistía, la impunidad y el olvido. La ley de la memoria lo hace a través de la vía de no anular las sentencias de unos juicios que considera “ilegítimos”, eximiendo así de responsabilidades a los franquistas y al estado heredero, el actual. Esta ley, de hecho, privatiza las responsabilidades del estado: es la víctima, o sus descendientes, los que han de tomar la iniciativa para ser reconocida, o para anular la sentencia, o para demostrar dónde y por qué (están sepultados), y solicitar dinero para abrir una fosa común. El estado, que hace treinta años que se llama democrático, no asume su responsabilidad. El estado, que sobrevive a la dictadura sin ruptura, quiere esquivar el sentimiento de culpa, y de rebote, ahorrarse mucho dinero en indemnizaciones. Es por lo que, no habiendo encontrado soluciones ni en la política, ni en la ley de la memoria, la demanda de las víctimas ha pasado a la Audiencia Nacional. No les quedaba ninguna otra puerta. Y mientras el poder judicial discute la conveniencia de investigar a los desaparecidos, unos 130.000, la jauría ladra histérica, empujada por el odio. Si se demostrara la falsedad de su verdad, tendrían que asumir la culpa, directa o indirecta, y eso resulta inconcebible para las buenas almas judeocristianas.

Las hienas incluso amenazan juzgar por hechos de guerra a las instituciones y los partidos actuales herederos de los republicanos. Olvidan, en un ejercicio perverso de manipulación histórica, que, en la guerra, en la posguerra y durante la dictadura, ya se pagó en exceso con sangre, desaparecidos, juicios ilegales, asesinatos, represión, inhabilitación profesional, humillación social, cárcel y exilio. A los 130.000 desaparecidos hay que sumarle, por lo bajo, según datos del régimen, que desde abril del 39 al 30 de junio del 44, murieron en las cárceles franquistas 192.684 personas, estadística parcial que no distinguía entre los fusilados y las muertes ocasionadas por las condiciones higiénicas y sanitarias. Y nos quedamos en el 44. Fue una política de exterminio. ¿Qué más quieren, ahora? ¿Fusilar al presidente Companys de nuevo? Tal como van las cosas, podrían acribillarlo a tiros directamente, y evitarse el consejo de guerra, porque la sentencia no ha sido anulada. Todavía. Son las hienas judeocristianas, y su culpa, las que no nos permiten poner punto final a esta dramática historia de una manera justa, laica y democrática.

La solución es una y muy clara. El estado ha de asumir, ahora y de una vez por todas, su responsabilidad. Treinta años de retraso son demasiados. Solo una solución política servirá para poner fin a lo que se reivindica y a lo que se manipula. ¿Cómo? En primer lugar, tal como pidió el Consejo de Europa, hay que instituir una comisión nacional de investigación de los crímenes de la dictadura, igual que se ha hecho en otros países. A continuación, se han de hacer públicos los resultados, aquí y ante los organismos internacionales. Acto seguido, el estado ha de establecer el sistema de apertura de todas las fosas, sin excepción, y el mecanismo de sepultura y compensación que sean precisos. En segundo lugar, hay que desarrollar la ley de la memoria y completar, en la práctica, sus carencias. Si los tribunales eran “ilegítimos”, hay que poner a punto un mecanismo de anulación inmediata y automática de todas las sentencias, con las indemnizaciones correspondientes. Es de una lógica indiscutible. Es la vía democrática definitiva. ¡Y punto! Si no, tendremos que concluir que el estado tiene miedo de las hienas, o que es su madre.

Xavier Montanyà

8 comentaris:

Rafael ha dit...

Estamos ante un tema de una tremenda importancia desde todos los puntos de vista. Confieso que no tengo las cosas claras y, si me permites, te comento una anécdota de hace más de un año, cuando se estaba en el proceso de negociación con ETA.
Asistía a una conferencia que daba una luchadora argentina por la memoria, explicando la importancia de no olvidar y como este recuerdo no podía desvincularse de la sanción a quienes habían secuestrado, torturado y matado.
Seguí el discurso con interés y al final me quedé con las ganas de intervenir en el siguiente sentido:
Estoy plenamente de acuerdo con el planteamiento. Tal como ha expuesto la conferenciante la memoria debe ser conservada y los malhechores castigados. Es cierto que los gobiernos, en ocasiones, atentos a intereses coyunturales dejan pasar la ocasión de castigar a quienes delinquieron en el pasado.Es por eso importante que la sociedad civil asuma la iniciativa, tal como pasa en Argentina con las asociaciones que han conseguido que se reabran los procesos en relación a hechos acaecidos durante la dictadura militar... y tal como pasa ahora en España con la AVT, que lucha porque los crímenes de ETA no sean olvidados.
Me causa cierta sorpresa que personas que se oponen a la apertura de las fosas mantengan que no cabe perdón para los etarras, y que personas que defienden la recuperación de la memoria del franquismo mantengan también la necesidad de pasar página en el tema terrorista.
Yo, como digo, no lo tengo claro.
Saludos Julio. Un placer seguir tu blog.

jpolinya ha dit...

Rafa, nunca he ocultado mi opinión de que la salida de un conflicto siempre (o casi siempre) acaba siendo negociada. Como ocurrió con la transición de la que no reniego ni renegaré nunca.

Pero esto no implica que no debamos aflorar a la luz y dejar constancia de las barbaridades cometidas. En el caso del conflicto vasco, tanto las de ETA como las de los GAL. Creo que afortunadamente para todos, podemos mirar a los asesinos de ETA con la tranquilidad de no haber seguido su senda, y en los mínimos extravíos que ha habido haberlos denunciado y penalizado.

Esto todavía está lejos de ocurrir con nuestra guerra incivil, donde un sector de la población, los vencidos, siguen sin que se les haga justicia.

Perdón, SI, pero no amnesia. Y sobre todo justicia para las víctimas.

Salut.

Rafael ha dit...

No puedo estar más de acuerdo con tu comentario y, sobre todo, con la afirmación "perdón, sí, pero no amnesia". La dificultad está en encontrar el equilibrio entre recuerdo y perdón. La tesis de la conferenciante era la de que no puede haber recuerdo sin castigo para los criminales. Es decir, negaba la posibilidad de perdón. Por otra parte, la justicia para las víctimas pasa por el reconocimiento del delito del que fueron víctimas; pero para muchos esto no es suficiente. No existe justicia si no hay castigo del culpable. De ahí es de donde surge la dificultad que planteaba.

Enrique ha dit...

Gracias por estar, Julio. Te contesté en mi blog sin haber leído estos comentarios así que la parte referente a este post la corrijo algo:

En todo caso algo que si me considero incapaz de ver claro es la insistencia que tienen muchos en lo de la memoria histórica "contra". Los enemigos, julio, ya no están. Una memoria histórica "pro", resarciría de daños en lo posible a los dañados y no perdería el tiempo en luchar contra fantasmas. No sé.

jpolinya ha dit...

Quizá sea muy freudiano, Enrique, pero soy de los que piensan que ocultar las cosas no es bueno, los cadáveres bajo la alfombra acaban, siempre, por aflorar. Y mejor si lo hacen con garantía.

No soy revanchista, y como repetidas veces he dicho, Garzón no es santo de mi especial devoción.

Posiblemente en otras circunstancias, con una ley de la memoria menos pacata, no hubiera hecho falta esta catarsis que parece que se esté produciendo.

Pero me ofende cuando hablan de simetría. Los muertos de un bando han sido repetidamente honrados, mientras que los hijos de los muertos del otro bando han tenido que callar repetidamente.

No hay simetría, Enrique, nunca la ha habido y ya no la habrá. Pero si puede haber compensación (y no hablo de la económica, sino de la dignidad humana).

Y si es cierto, lo admito, que algunos de los que saldrán a la luz, no merecerían otro nombre que el de asesinos, también entre los honrados durante los cuarenta años de dictadura existían asesinos y delatores que llevaron al asesinato de personas honradas y decentes.

Salut

67daniel ha dit...

Enrique, amigo, no estoy de acuerdo contigo. Los "enemigos" siempre han estado y estarán ahí, esperando, buscando cualquier excusa para dar rienda suelta a sus caprichos antidemocráticos. Por eso es fundamental que toda sociedad democrática consiga finiquitar cualquier deuda contraída en el pasado por sus ciudadanos.
Con o sin cicatrices de por medio (y muy especialmente en momentos de crisis, tan propensos para la "resurrección" de los elementos más indeseables de la sociedad), con la salud moral e histórica del Estado no se debe jugar, ya sean los acusados de derechas o de izquierdas. Se lo debemos a todos los familiares de las víctimas, se lo debemos a las víctimas, por supuesto... y, lo más importante, se lo debemos a nuestros hijos y nietos, para que puedan crecer ellos convencidos de que en su tierra se respeta el juego democrático a rajatabla y, sobre todo, para evitar que a los que nos salgan "torcidos" les dé por cometer las mismas barbaridades que sus antepasados.
UN abrazo, amigo.
¡Y otro para ti, Julio! Gracias por el artículo.
Paz y solidaridad.
Daniel.

angelguirao ha dit...

Pues yo disiento del autor del artículo y de las medidas que propone en su último párrafo.

No creo que tenga ningún sentido juzgar unos crímenes cometidos hace setenta años. Ni tampoco me parece acertado abrir las fosas. Respeto profundamente la decisión de los familiares, pero la apertura de fosas, luz y taquígrafos mediante, me parece un acto de despojo y algo que hiere la sensibilidad. Como decía Javier Marías, si los muertos pudiesen hablar, seguramente pedirían que dejasen los restos donde están. Pero insisto en que respeto la decisión de los familiares.

Yo tampoco tengo ningún resentimiento, pero veo gente de mi edad (35 años) que ha heredado odios y rencores de sus mayores. Eso me asusta. Y me dice algunas cosas sobre la naturaleza del ser humano (ay de los padres que transmiten su carga de rencores a sus hijos, cuánto daño les hacen).

Y por descontado que no hay simetría de ningún tipo. En eso sí que soy un poco más vehemente. No se puede permitir que se falsee la historia y que se borre de un plumazo una dictadura de 40 años. Claro que eso, bien pensado, es absolutamente imposible, por más que se empeñen los carcas de turno.

Salut

lola ha dit...

yo las conclusiones las firmo...Creo que hay que seguir recomponiendo este tema..espero por difícil..que se pueda dar marcha atrás, ..pero eso tiene que ser ya...sin dilación ...Se corre el riesgo de que el tema de nuevo reciba un carpetazo, por un cambio de Gobierno...

Estoy totalmente de acuerdo en que un gobierno que le debe doler mucho el tema...no sea más efucaz en buscar soluciones...

Por supuesto , la primera, la dejar claro el derecho de las víctimas de un y otro lado...

Y desde luego , sacar a la luz los atropellos , crímenes y mezquindades..de los bendecidos por la dictadura y por los birretes púrpura...