1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dimarts, 28 d’octubre de 2008

Energies alternatives. La mar

Llegit avui a Le Monde.

Parlant de l'energia tèrmica marina, (a sota a la dreta), recorde un conte del gran escriptor de ciència ficció Arthur C. Clarke en què utilitza aquesta tècnica.

Bàsicament consisteix en què a partir de certa profunditat, la temperatura és molt constant i se situa alrededor dels 4%, i això significa que es podria aprofitar en zones d'aigües càlides, com poden ser els tròpics, a través de la instal·lació d'elements verticals, la diferència de temperatura entre la superfície i la part més baixa de l'aparell per obtindre una generació contínua d'electricitat.


Un sector lluny de la seua maduresaUn secteur loin de sa maturitéL'exploitation des énergies marines est encore balbutiante. A l'exception de l'éolien marin (offshore), aucune d'entre elles n'est encore exploitée à grande échelle. Les spécialistes estiment qu'il faudra une bonne dizaine d'années pour que le secteur arrive à maturité. Les énergies marines - hors éolien - pourraient ainsi représenter 2 à 3 % de la consommation d'énergie en France en 2020.

Les ressources sont considérables, mais pas toujours exploitables, et les technologies encore souvent au stade expérimental. Des chiffres étonnants sont régulièrement annoncés : la ressource mondiale théorique en énergie thermique des mers dans la zone intertropicale atteindrait 80 000 térawattheure/an, soit plus de cinq fois la demande mondiale actuelle en électricité.

Dans la synthèse d'une étude à paraître en 2009, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) estime que les pistes les plus prometteuses sont celles offertes par la biomasse marine (les centaines de milliers d'espèces d'algues et micro-algues qui pourraient permettre de produire un jour des agrocarburants, avec des rendements dix fois supérieurs à celui des oléagineux terrestres), l'éolien offshore et l'énergie thermique.


G.v. K.


Un sector lluny de la seua maduresa


L'explotació de les energies marines encara està al seu inici. Amb l'excepció de l'eòlica marina (offshore), cap altra no ha estat explotada a gran escala. Els especialistes estimen que caldran una bona desena d'anys per què el sector arribe a la seua maduresa. Les energies marines -llevat de l'eòlica- podrien arribar a representar del 2% al 3% del consum energètic a la França del 2020.

Les reserves són considerables, però no sempre explotables, i les tecnologies encara estan sovint a l'estadi experimental. Regularment s'anuncien xifres impressionants: la reserva mundial teòrica en energia tèrmica dels mars en la zona intertropical alcançaria 80.000 terawats l'any, o siga, més de cinc vegades la demanda mundial actual d'electricitat.

D'acord amb el resum d'un estudi que apareixerà el 2009, l'Institut francès de recerca per l'explotació de la mar (Ifremer) estima que les alternatives més prometedores són les de la biomassa marina (els centenars de milers d'espècies d'algues i micro-algues que podrien permetre produir un dia agrocarburants, amb rendiments deu cops superiores als de les oleaginoses terrestres), l'eòlica offshore i l'energia tèrmica.

3 comentaris:

armando alonso ha dit...

Al final será el mar el que nos resuelva la mayoría de los problemas: alimentación, energía, etc.
Un cordial saludo

Menorka ha dit...

Si açò arribes a ser un fet, seria una mostra de generositat cap a l'home d'un medi, el mar, que estem maltractant cada dia omplint-lo amb les nostres deixalles.
SAlut amic

angelguirao ha dit...

Las renovables son el futuro, entre otras cosas porque las energías fósiles son finitas. Al final será el propio planeta el que se salve a sí mismo, como dicen algunos científicos.

Por cierto, saltando por los enlaces del blog he ido a parar a una bitácora dedicada al pintor murciano Ramón Gaya. Me ha hecho ilusión. La blogosfera es un pañuelo.

Salut