1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dimecres, 17 de desembre de 2008

Dimecres, relats d'altri. L'ull esquerre de Tomàs d'Atura (III)

Continua la història una altra vegada en el present, amb un mínim flash back, continuació del capítol anterior.

L'ULL ESQUERRE DE TOMÀS D'ATURA (III)


En un carreró sense nom, el gos somnàmbul tornà a emprendre el nyagol, llarg.

-Tres cops a la porta... senyal de mort!

-No podia ser el Negre, és impossible.

-Tu mateix ho has dit...

-Estava nerviós. Devia ser algun bagatge que ha fugit de la quadra. Jo mateix vaig veure... Per què no para de nyagolar aquest gos maleït?

-Ens matarà, Alexandre...

-Prou! -l'home va saltar del llit. La frescor de les rajoles als peus nus li va asserenar el cap. Començà a vestir-se.

-I si era el Negre?...

-No hi pensis més, dona. On he deixat la petaca? No m'hi veig.

Elvira es va aixecar.

Tres cops a la porta... Nervis. Alexandre es va posar la camisa. Tanmateix el renill... La tarda de la mina va tornar-li al cervell i se li va fer un nus a la gola. No encertava els traus amb els botons.

El crit el va esverar.

-Què et passa? Vols despertar mig poble?

-La calaixera, Alexandre! La calaixera!

La dona se li agafà al coll. Va sentir-li el tremolar, la suor forta de la por.

-Qué dius?

-La calaixera!

L'home va allargar el braç, va tocar el marbre fred de damunt del moble, el gerro amb flors de paper que sorollaren lleument, el despertador parat i, a la fi, els seus dits van tossar amb una cosa ovalada. La va palpar. De sobte va comprendre i enretirà la mà amb repugnància. Damunt del marbre va quedar bambolejant l'ull de vidre de Tomàs d'Atura.

-Ens ha vist, ens ha vist -gemegava la dona.

-Qui?

-L'ull...

-Ets boja.

-Estem perduts, Alexandre!

-Ja n'hi ha prou, d'aquest color! Un ull de vidre no pot veure res. És com un ull mort. Ho entens?

-Aquest no és com els altres. Ho veu tot... -Mentre parlava, Elvira sentia al clatell el mirar fix d'aquell ull -més blau que el dret- que el seu home s'havia comprat després que el Negre li havia arrencat el bo d'una potada.

-Ens matarà, Alexandre. L'ha deixat aquí per vigilar-me i, quan torni de la mina, només en posar-se'l, veurà tot el que hem fet aquesta nit, perquè l'ull ho guarda a dintre. Està embruixat...

-Calla!

-El dia que el va comprar vaig trobar sal a l'escala.

-Sal a l'escala, dius?

Alexandre, amb les ungles clavades a la fusta del llit va sentir que es quedava sense sang mentre que, humida de salives fredes, li pujava pel clatell la llepada de la por.

-Era el Negre.


* * *


-Matxo malparit!

Tomàs va agafar el pic d'Alexandre; l'aixecà i el deixà caure com un llampec. El Negre es va plegar bruscament amb el ferro clavat al mig del front i espeternegava per terra, per la terra que el carbó cobreix amb una nit que mai no acaba d'anar-se'n.


(Continuarà)

* * * * * * * * * *

EL OJO IZQUIERDO DE TOMÀS D'ATURA (III)


En un callejón sin nombre, el perro sonámbulo reemprendió el aullido, largo.

-Tres golpes a la puerta... ¡señal de muerte!

-No podía ser el Negre, es imposible

-Tú mismo lo has dicho...

-Estaba nervioso. Debía ser algún burro de carga que se ha escapado de la cuadra. Yo mismo ví... ¿Por qué no para de ladrar ese maldito perro?

-Nos matará, Alexandre...

-¡Basta! –el hombre saltó de la cama. El frío de las baldosas en sus pies desnudos le serenó la cabeza. Comenzó a vestirse.

-¿Y si era el Negre?...

-No pienses más en ello, mujer. ¿Dónde he dejado la petaca? No veo nada.

Elvira se levantó.

Tres golpes en la puerta... Nervios. Alexandre se puso la camisa. Sin embargo el relincho... La tarde de la mina regresó a su mente y se le hizo un nudo en la garganta. No acertaba los ojales con los botones.

El grito le espantó.

-¿Qué te pasa? ¿Quieres despertar a medio pueblo?

-¡La cajonera, Alexandre! ¡La cajonera!

La mujer se le abrazó al cuello. La sintió temblar, el fuerte olor del miedo.

-¿Qué dices?

-¡La cajonera!

El hombre estiró el brazo, tocó el mármol frío de encima del mueble, el jarro con flores de papel que sonaron levemente, el despertador parado y, por fin, sus dedos tropezaron con una cosa ovalada. La palpó. De repente comprendió y retiró la mano con repugnancia. Sobre el mármol quedó bamboleándose el ojo de vidrio de Tomàs de Atura.

-Nos ha visto, nos ha visto –gemía la mujer.

-¿Quién?

-El ojo...

-Estás loca.

-¡Estamos perdidos, Alexandre!

-¡Ya basta de esta historia!. Un ojo de vidrio no puede ver nada. Es como un ojo muerto. ¿Lo entiendes?

-Este no es como los otros. Lo ve todo... –Mientras hablaba, Elvira notaba en la nuca la fija mirada de aquel ojo –más azul que el derecho- que su marido había comprado cuando el Negre le había arrancado el bueno de una coz.

-Nos matará, Alexandre. Lo ha dejado aquí para vigilarme y, en cuanto vuelva de la mina, sólo con ponérselo, verá todo lo que hemos hecho esta noche, porque el ojo lo guarda dentro. Está embrujado...

-¡Calla!

-El día que lo compró encontré sal en la escalera.

-¿Sal en la escalera, dices?

Alexandre, con las uñas clavadas en el barrote de la cama sintió que se quedaba sin sangre mientras que, húmeda de saliva fría, le subía por la nunca el lametón del miedo.

-Era el Negre.


* * *


-¡Mulo malparido!

Tomàs cogió el pico de Alexandre; lo levantó y lo dejó caer como un rayo. El Negre se encogió bruscamente con el hierro clavado en mitad de la testuz y pataleaba por tierra, por la tierra que el carbón cubre con una noche que nunca acaba de marcharse.


(Continuará)