1libro1euro

1 Libro = 1 Euro ~ Save The Children

traductor

Charles Darwin quotation

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science

Jean-Baptiste Colbert quotation

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris

Somebody quotation

El miedo es la via perfecta hacia el lado oscuro. El miedo lleva a Windows, Windows a la desesperacion, esta al odio hacia Bill Gates y ese odio lleva a LINUX

Vares Velles

Vares Velles
Al Tall

Això és Espanya (vara seguidilla) per Al Tall

dimecres, 31 de desembre de 2008

Dimecres, relats d'altri. L'ull esquerre de Tomàs d'atura (i V)

Avui, acabem el relat iniciat fa ja cinc setmanes amb un estremidor final. A mi, cada vegada que el torne a llegir, m'entren calfreds. A vosaltres no?


L'ULL ESQUERRE DE TOMÀS D'ATURA (i V)


Impacient, Tastaboires, va calar foc al munt d'escombraries. Els fums es desmaiaven per l'aire lluminós i esbargien les mosques apegaloses de l'estiu. Allí es cremava la vulgaritat quotidiana, i tanmateix entendridora, de la major part dels habitants del poble -la peladussa de patata que gairebé clarejava a força d'arranada, el paper vell, la llauna buida, la granera calba, el diari endarrerit ple de notícies mortes. Tastaboires, el mateix que cada dia, es va sentir un pèl trist.

-Algun dia, Adolorida -no sé quan-, potser això canviarà... Sento la pudor de mort i veig la trampa parada. Tanmateix, aquesta espurneta que porto dins, sempre encesa a desgrat d'aquesta tristor que em rosega l'ànima... No demanaria gaire. No sóc de la fusta amb què fan els sants, i em cou als ulls el fum de l'encenser. En tindria prou amb el pa, el vi i una cançó. Que no ho veus? Llavors el món serà bonic com una noia; Ladislau el calafat tindrà tot el temps que vulgui per fer el submarí de fusta que somia, el vell del Llarg es podrà fumar unes caliquenyes de quatre pams... Tanmateix, fins que això no arribi hem de fer la nostra feina.

I Tastaboires, seguit per la seva mula, se'n va anar cap als muntets d'escombraries que havia separat curosament en buidar dins del carro les galledes que les dones deixaven a les portes de les cases.

-Fixa-t'hi bé. Aquí hi ha la clau per endevinar les jugades de què parlava abans. A veure què trobem. Aquestes són les escombraries de la gent interessant. Mirarem primer les de ca Pons.

Tastaboires va remoure el muntet. Descolorida, bruta, una fotografia va eixir d'entre papers arrugats amb taques d'oli. L'escombriaire va fer una ganyota.

-Adolorida, et recordes d'aquell enterrament que vam veure divendres passat? Quantes corones, quanta tristor i quin plorar els del dol! Mira, aquesta de la fotografia és la morta. Ja llencen la seva imatge a les escombraries i ella encara està calenta... Més val no pensar-hi. A veure què hi ha al muntet del jutge. Malament... Veus aquestes ampolles d'injeccions? Al jutge, li torna a fer mal el fetge. Aquest matí, per qualsevol bestiesa, clavarà una bronca al Pere, l'agutzil. Pobre noi! Avui ens deixarem caure per l'ajuntament i ens l'emportarem a fer un cafè. Cal fer alguna cosa per a alegrar-li el dia... Mira, mira, li van bé les coses, al rondinaire de Belisari... Fixa't, quines peladusses de patata tan gruixudes...


* * *


Van ressonar les barrinades per les galeries. S'aturà la porgadora. Escoltaves el rodar dels darrers vagons. Veies eixir els miners amb el cansament als ossos, carregats amb pics i pales i carburs, d'aquella fosca tràquea d'on semblava que t'arribés un baf de sang, gorgolls d'aigües perdudes i el gemec de la terra llepant-se les ferides.

Migdia de dissabte. Allà dins es quedaven -arran del pa i del vi de la quinzena següent- la glapa que el dilluns havia d'enfonsar les costelles a Cosme Santapau, l'espurneta de pedra que tres setmanes després es clavaria a l'ull dret de Toni Sansa, les boires minerals de la silicosi, la humitat que acabaria de cruixir al vell Ventura.

-Alexandre!

La veu li va ressonar al ventre com un cop de fuet.

Fent com un que no se n'adonava, agafà el sac ple de carbó, se'l carregà d'un cop i va emprendre el camí del poble.

-Alexandre!

Gairebé va cridar quan l'altre, després d'una correguda, li va donar un copet al braç.

-On vas tan de pressa? T'he cridat dues vegades! Només em faltava aquesta correguda després d'haver treballat tota la nit i tot el matí sense parar. Treballar... ! Sempre el mateix. Un dia calaré foc a tot -i Tomàs d'Atura deixà anar un renec-. ¿Quina fumarrina és aquesta?

-Deu ser Tastaboires, que crema les escombraries.

-Quina pesta! Aquest ens vol ofegar. .. Em sembla que ens fa senya... Anem a veure què vol...

Van eixir del camí. L'escombriaire, assegut damunt del carro, se'ls mirava.

-Bon dia, Tastaboires. Què hi ha de nou?

-Això deu ser teu -va dir l'escombriaire obrint la mà.

-I ara! On l'has trobat?

-A les escombraries. La teva dona, sense adonar-se'n...

-Sense adonar-se'n?

-Què vols dir?

-Res, res. Jo ja m'ho sé. Bé, moltes gràcies.

I Tomàs d'Atura, després de donar-li una esbregada a la màniga, es posà l'ull de vidre a la conca buida.

-Bé, me'n vaig. Vull acabar aviat -va dir Tastaboires-. Que no et trobes bé, Alexandre? Et veig tot groc ...


* * *


El xerric de la porta del carrer va querar el silenci de la casa. Elvira s'esgarrifà, se li'n va anar la força de les cames.

-"L'ull? -li diré-. No sé... No l'he vist..."

Va sorollar la rajola del tercer graó. S'anaven endevinant les camallades. Les mans de la dona es van agafar nerviosament al cantó de la taula. L'home pujava lentament. Quart graó. Cinquè graó.

-El deus haver perdut a la mina... "No és veritat", em dirà...

Sisè graó.

-Se'm quedarà mirant: “Saps tan bé com jo que aquesta nit era damunt la calaixera...” Tanmateix no el trobarà, no ho sabrà mai...

Es va obrir a poc a poc la porta de la cuina...


FI DEL RELAT

* * * * * * * * * *

EL OJO IZQUIERDO DE TOMÀS D'ATURA (y V)


Impaciente, Tastaboires, caló fuego a la pila de basura. El humo menguaba por el aire luminoso y esparcía las pegajosas moscas del verano. Allí se quemaba la vulgaridad cuotidiana, y sin embargo enternecedoras, de la mayoría de los habitantes del pueblo –Las peladuras de pataga que casi clareaban de finas, el papel viejo, la lata vacía, la escoba calva, el periódico atrasado lleno de noticias muertas. Tastaboires, como cada día, se sintió un poco triste.

-Algún día, Adolorida –no sé cuándo-, quizá esto cambiará... Siento el olor de la muerte y veo la trampa preparada. Sin embargo, esta chispa que llevo dentro, siempre encendida a pesar de esta tristeza que me roe el alma... No pediría mucho. No soy de la madera con que esculpen a los santos, y me irrita los ojos el humo del incensario. Me bastaría con el pan, el vino y una canción. ¿No lo ves? Entonces el mundo será hermoso como una muchacha; Ladislau el calafate tendrá todo el tiempo que quiera para hacer el submarino de madera que sueña, el viejo del Llarg se podrá fumar unos caliqueños de cuatro palmos... Sin emb argo, hasta que esto llegue hemos de realizar nuestro trabajo.

Y Tastaboires, seguido por su mula, se encaminó hacia los montones de basura que había separado cuidadosamente al vaciar dentro del carro los cubos que las mujeres dejaban a la puerta de casa.

-Fíjate bien. Aquí está la llave para adivinar las jugadas de las que te hablaba antes. A ver qué encontramos. Estas son las basuras de la gente interesante. Miremos primero las de casa Pons.

Tastaboires removió el montón. Descolorida, sucia, una fotografía surgió de entre papeles arrugados manchados de aceite. El basurero hizo una mueca.

-Adolorida, ¿te acuerdas de aquel entierro que vimos el pasado viernes? ¡Cuántas coronas, cuánta pena y cuánto lloraban los del luto! Mira, ésta de la fotografía es la muerta. Ya echan su imagen a la basura y ella todavía está caliente... Más vale no pensar en ello. A ver qué hay en el montón del juez. Malo... ¿Ves estas ampollas de inyecciones? Al juez, le vuelve a doler el hígado. Hoy, por cualquier tontería, menuda bronca le meterá a Pere, el alguacil. ¡Pobre muchacho! Hoy nos acercaremos por el ayuntamiento y nos lo llevaremos a tomar un café. Hay que hacer algo para alegrarle el día... Mira, mira, le van bien las cosas, al quejica de Belisar... Fíjate, qué peladuras de patata tan gordas...


* * *


Retronaron los barrenos por las galerías. Se detuvo la purgadora. Escuchabas el rodar de las últimas vagonetas. Veías salir a los mineros con el cansancio en los huesos, cargados con picos y palas y carburos, de aquella oscura tràquea de donde parecía que te llegaba un vaho de sangre, chorros de aguas perdids y el gemido de la tierra lamiéndose las heridas.

Sábado mediodía. Allá dentro quedaban –pan y vino de la siguiente quincena- la veta que el lunes hundiría las costillas de Cosme Santapau, la esquirla de piedra que tres semanas más tarde se clavaría en el ojo derecho de Toni Sansa, las nieblas minerales de la silicosis, la humedad que acabaría de quebrantar al viejo Ventura.

-¡Alexandre!

La voz le resonó en el vientre como un latigazo.

Haciendo como quién no se enteraba, cogió el saco lleno de carbón, se lo cargó de un golpe y emprendió el camino del pueblo.

-¡Alexandre!

Casí gritó cuando el otro, tras una carrera, le dio un golpecito al brazo.

-¿Dónde vas tan rápido? ¡Te he llamado dos veces! Sólo me faltaba esta carrera después de haber trabajado toda la noche y toda la mañana sin parar. ¡Trabajar...! Siempre igual. Un día le prenderé fuego a todo –y Tomás d’Atura dejó ir un taco-. ¿Qué humareda es esta?

-Será Tastaboires que quema la basura.

-¡Qué peste! Este nos quiere ahogar... Me parece que nos hace señas... Vamos a ver qué quiere...

Abandonaron el camino. El basurero, sentado en el carro, los contemplaba.

-Buenos días, Tastaboires. ¿Qué te cuentas?

-Esto debe ser tuyo –dijo el basurero abriendo el puño.

-¡Y tanto! ¿Dónde lo has encontrado?

-En la basura. Tu mujer, sin darse cuenta...

-¿Sin darse cuenta?

-¿Qué quieres decir?

-Nada, nada. Yo ya me entiendo. Bueno, muchas gracias.

Y Tomàs d’Atura después de frotarlo contra su manga, se introdujo el ojo de vidrio en la cuenca vacía.

-Bueno, me marcho. Quiero acabar pronto –dijo Tastaboires-. ¿No te encuentras bien, Alexandre? Te veo muy pálido...


* * *


El chirrido de la puerta de la calle carcomió el silencio de la casa. Elvira se estremeció, se le marchó la fuerza de sus piernas.

-"¿El ojo? –le diré-. No sé... No lo he visto..."

Resonó la baldosa del tercer escalón. Se iban adivinando las zancadas. Las manos de la mujer se aferraron nerviosamente al canto de la mesa. El hombre subía lentamente. Cuarto escalón. Quinto escalón.

-Lo debes haber perdido en la mina... “No es verdad”, me dirá...

Sexto escalón.

-Se me quedará mirando: “Sabes tan bien como yo que esta noche estaba sobre la cajonera...” Pero no lo encontrará, no lo sabrá jamás...

Se abrió, lentamente, la puerta de la cocina...


FIN DEL RELATO

Crònica de Ramon Muntaner (CXI)

Primera escaramussa de la guerra.

Eustache de Beaumarché, governador de Navarra (recordem que Joana I de Navarra a l'agost de 1284 s'ha casat amb el delfí Felip, fill del rei de França, el qual, a la mort de son pare Felip III, l'Ardit, passarà a reinar amb el nom de Felip IV, l'Hermós) ha envaït Aragó.

És rebutjat per les forces aragoneses, les quals no s'atreveixen, amb bon sentit, tot cal dir-ho, a entrar a Navarra en la seua persecució.


CXI


Y antes de que el señor rey y los ricoshombre y el resto de asistentes a cortes, partiesen de Saragossa, les llegó correo cierto de que N'Eustatxe (551), gobernador de Navarra en representación del rey de França (552), había entrado en Aragón con cuatro mil caballos armados, y había tomado la torre de Ull (553), que era de N'Eixemèn de Arteda, un caballero de Aragón que era muy buen caballero. Y bien lo demostró en la defensa de la torre de Ull; que hizo tanto, que ningún caballero pudo nunca hacer más en ningún lance de armas; tanto que por su proeza conservó la vida, aunque le supo muy mal. Que N'Eustatxe ordenó que no muriese por nada del mundo, que sería gran daño si tal caballero moría; de modo que lo capturaron vivo a la fuerza. Y cuando lo hubieron capturado, N'Eustatxe lo envió a Tolosa, al Castell Narbonès, y mando que lo entregaran a En Toset de Satxes, quien se encargaría de mantenerlo preso. Aunque más tarde N'Eixemèn d'Arteda se las ingenió de tal forma que escapó de aquel lugar y volvió a Aragón; e hizo mucho daño a los franceses después de haberse escapado de prisión.

Y dejaré de hablar de él, ya que sería demasiado si quisiera contaros todas las proezas y valentías y bondades de los caballeros de Aragón y Catalunya, que se han hecho en estas guerras, podéis creer que no quedaría bastante tiempo para escribirlas. Y en Catalunya se dice que "la obra alaba al maestro"; por lo que en general, por los hechos que en común han realizado los catalanes y los aragoneses, se puede conocer quien son; que si no fueran valientes y buenos, no podrían hacer lo que han hecho y cada día realizan, con la ayuda y gracia de Dios. Por lo que, no hay que hablar singularmente de nadie, salvo en las batallas, de los jefes que las han comandado.

Y cuando el señor rey y los que con él estaban supieron esto, hicieron pregón, y salió la señera del señor rey y de todos los caporales, fuera de Saragossa. Y los consejos de las ciudades y de las villas de Aragó acudieron y siguieron la señera del rey; de forma que nunca, desde que Aragó fue poblado, tal cantidad de buena gente aragonesa no se había reunido. Y en verdad, no sólo el ejército de N'Estatxe (554), sino el del mismo rey de França, pudieran derrotar.

Y el señor rey, con gran alegría y satisfacción, se dirigió a donde sabía que estaba el ejército de N'Estatxe. Y tanto se apresuró, que en un día a hora de completas, había llegado a la entrada de Navarra, cerca de la hueste de N'Estatxe, ya que éste al conocer las noticias del rey, había iniciado la retirada. De modo que cada uno de los ejércitos tenía noticias del otro. Y aquella noche el señor rey exhortó a la gente, y los sermoneó para que actuaran valientemente, y les dijo muy buenas palabras, y que por la mañana, con la gracia de Dios y de madona santa María, todo el mundo siguiera su señera y que obrase rectamente, que había que combatir contra los enemigos; y que nunca nadie había emprendido una aventura tan loca como la de entrar en su reino. Y cuando el señor rey hubo hablado todo el mundo respondió que adelante en buena hora. Pero el destino quiso que N'Estatxe, con toda su gente alcanzara sano y salvo Navarra; cosa de la que el señor rey se sintió muy apenado, que nunca, desde que nació, se sintió tan desilusionado; y no quiero deciros más, podéis creerme.

Y cuando supo que N'Extatxe se había retirado a salvo dentro de Navarra, el señor rey de Aragó partió, y acudió a Barcelona. E igual que en Saragossa convocó cortes para que todos los de Catalunya acudiesen a Barcelona a fecha fija.


NOTAS


551. Eustache de Beaumarché. Ejerció el cargo de gobernador de Navarra en nombre de Juana I de Navarra, que se casó con el futuro rey de Francia Felipe IV (Felipe I de Navarra)

552. Felipe III de Francia, el atrevido.

553. Podría tratarse de la Torre de Buil en Huesca, cerca de Sariñena.

554. Se trata del anteriormente citado Eustatxe de Beaumarchais.

dimarts, 30 de desembre de 2008

Crònica de Ramon Muntaner (CX)

Ens trobem a mitjans de l'any 1284. La guerra és imminent.

L'aliança dels regnes de França, Nàpols i els Estats Pontificis, la col·laboració del regne de Navarra, com veurem al pròxim capítol, del regne de Mallorca (segons Muntaner aconsellada pel mateix Pere per tal d'evitar una invasió francesa dels territoris catalans transpirenaics que seria irreversible) i de la república de Gènova, converteix la defensa del territori hispànic en una quimera.

Pere convoca corts a Saragossa i es prepara per a la batalla.


CX


Cuando el señor rey de Aragó hubo escuchado la gran victoria de la batalla de los condes (que así se llamó, y se llamará siempre, ya que participaron muchos condes en ella) y la de la batalla de Agosta, y lo que En Vilaragut había hecho, sintió gran alegría y satisfacción, y alabó y bendijo a Dios por la gracia que le concedía. Y empezó a ordenar sus asuntos; pero cuando hubo oído lo que los mensajeros que había enviado al papa y al rey de França, le comunicaron, pensó que no era ningún juego que dos ejércitos tan grandes se preparasen para venir contra su tierra, teniendo en cuenta además la cruzada que el papa había dictado para que otros ejércitos se les añadieran. De modo que hizo convocar cortes en Saragossa, con todos los aragoneses; y cuando estuvo reunida la corte, el señor rey les dijo muy buenas palabras, y les relató la gracia que Dios le había concedido en la batalla de los condes. Que la galera hacía días que estaba anclada en Barcelona, y le había traído tales nuevas; y enseguida el señor rey le ordenó que regresara, y le envió a decir al señor infante lo que debía hacer con los condes y los barones y los caballeros que mantenía presos. Y sobre esto no hace falta que me extienda, ya que el señor rey era tan sabio, que siempre eligió lo mejor entre lo que debía hacerse; y se hizo lo que él ordenó, y no otra cosa. Y le fue muy grato lo que madona la reina había hecho con la gente menuda.

Y una vez se lo hubo narrado todo, también les relató lo de Agosta, y lo que En Berenguer de Vilaragut había hecho. Y tras haberles contado todo esto y haberles dicho muy buenas palabras que hacían al caso, les contó lo que los mensajeros habían dicho ante el papa, y lo que los del rey de França le habían dicho, y cómo el papa había dictado sentencia contra él y sus aliados, y cómo había hecho donación de su tierra a su sobrino Carlot, hijo del rey de França; y también, cómo el rey de França se preparaba por mar y por tierra, y había jurado que a partir de un año contado desde aquel abril, entraría con todo su ejército en Catalunya. De modo que requería a ricoshombre, prelados, caballeros, ciudadanos, villas y castillos para que todo el mundo le proporcionase consejo y ayuda.

Y en cuanto les hubo dicho esto, se levantaron los que tenían que responder, y le dijeron que habían entendido perfectamente lo que había explicado, y que alababan y bendecían a Dios por el honor y la victoria que Dios les había concedido, y que se sentían muy disgustados de lo que el santo padre apostólico había decidido y hecho en su contra, e igualmente del rey de França. Sin embargo confiaban en Dios que los ayudaría, ya que él y sus gentes tenían pleno derecho, y por tanto Dios, que es verdadera verdad y rectitud y justicia, le sería su aliado, y confundiría a los que con tanta soberbia y orgullo contra él venían. Y que ellos se ofrecían a ayudarle y a valerle, mientras vida y dinero y hombres les quedara; y que se encontraban dispuestos a morir y matar a todos los que contra él viniesen; y le rogaban y le pedían la merced de que estuviese alegre y reconfortado, de modo que todas sus gentes se alegrasen y se reconfortasen; y que fortificase su tierra, especialmente las fronteras con el rey de França; y que mandase construir galeras y preparase todas las cosas que sirviesen para defensa de su reino; y que pensara en las otras fronteras.

- Que, en cuanto a las fronteras de Aragó con Navarra y con Gascunya, nosotros las vigilaremos y las defenderemos de tal modo, si a Dios place, que vos señor, nos lo habréis de agradecer, y los enemigos sabrán que se las tienen que ver con tales gentes, que en mala hora habrán venido.

Y cuando el señor rey oyó la excelente promesa que los barones de Aragó y los caballeros, ciudades, villas y lugares le habían hecho, quedó muy contento y se sintió muy satisfecho de ellos.

dilluns, 29 de desembre de 2008

Crònica de Ramon Muntaner (CIX)

Seguint l'encàrrec que l'infant Jaume li ha fet, Berenguer de Vilaragut es dirigeix cap a Brindisi.

I com és costum, va fen parades en el camí, parades bastant rendibles a tenor del que Muntaner ens narra sobre saquejos i altres "actes de guerra".

Ah, al port de Brindisi no s'atreveix a entrar, però tampoc els d'allí s'atreveixen a sortir. Així que, per no perdre el temps, saquejarà unes quantes poblacions més o menys propres, no fos cas de tornar amb les mans buides.

CIX

Cuando En Berenguer de Vilaragut se hubo separado del almirante, puso rumbo al cabo de les Colones; y al amanecer fue a Cetró (542), donde encontró tres naves y muchas taridas del rey Carles, cargadas con provisiones que enviaba a la caballería, ya que creía que todavía estaba en Sicília. Y enseguida las abordó y las capturó a todas; y las hizo tripular por su gente y las envió a Messina. Y luego puso rumbo a Tàranto, donde igualmente encontró gran flota, la cual capturó y envió a Messina; y luego puso rumbo al cabo de les Leuques (543), y en el camino tomó Gal.lípol (544) y lo saqueó. Y en cada lugar conseguía nuevas noticias de las galeras, que probablemente ya se encontraban en Brandis desde hacía al menos ocho días, puesto que no se habían detenido en ningún lugar. Y él iba recorriendo la costa, buscándolas en balde; y por esto entraba en cada uno de estos lugares, pensando encontrarlas allí. Y luego de Gal.lípol fue a Otrento (545), que es una buena y graciosa ciudad, y en el puerto de Otrento, también encontró gran flota, que capturó y remitió a Messina. Y por fin llegó al puerto de Brandis, y entró hasta la cadena, y no pudo entrar más adelante. Y envió a decir al capitán de las galeras que si quería salir a combatir, él lo esperaría tres días. Y así hizo; que lo esperó durante tres días dentro del puerto, y nadie quiso salir. Y cuando vio que nadie quería salir, una noche partió de Brandis y fue a saquear Vilanova (546), y después Pollina (547), y después todo el burgo de Manòpol (548). Y cuando hubo saqueado todo esto y capturado muchos barcos en cada lugar, todos los cuales envió a Messina, fue a correr (549) la isla de Curfó (550); donde también apresó naves, y leños y taridas.

Y cuando hubo hecho todo esto, y ganado lo indecible, regresó a Messina alegre y satisfecho, e igualmente contentos todos los que con él iban; y buena razón les asistía, que las ganancias habían sido innumerables, tanto las suyas propias, como las de los que con él iban. Y cuando llegó a Messina, fue bien recibido por madona la reina y por los señores infantes, y por el almirante y por todo el mundo, y se le hizo gran fiesta. Y cuando esto finalizó, el señor infante ordenó al almirante que hiciera reparar todas las galeras y que hiciese una flota con cuarenta galeras, ya que él quería armar cuarenta galeras; puesto que había oído que en Nàpols armaban cincuenta. Y tal como dispuso así se hizo.

Ahora dejaré de hablar de madona la reina y de los infantes, y del almirante, que prepara las cuarenta galeras, y volveré a hablar del señor rey de Aragón.

NOTAS

542. Crotone. Ciudad de Calabria al norte del cabo Colonna.

543. Capo Santa María di Leuca.

544. Gallipoli.

545. Otranto.

546. Villanova.

547. Posiblemente Polignano a Mare, al nord de Monopoli.

548. Monopoli.

549. Correr. Recorrer en son de guerra territorio enemigo.

550. Corfú. Isla griega en el mar Jónico, en griego Kérkira.

diumenge, 28 de desembre de 2008

Crònica de Ramon Muntaner (CVIII)

Repoblament d'Augusta amb catalans.

L'infant Jaume, amb el seu exèrcit, continua atacant llocs de Sicília, encara en mans franceses.


CVIII


Cuando el almirante y En Vilaragut hubieron dejado al infante con aquella gente, el señor infante restauró bien el castillo y lo dotó y lo arregló; e incluso hizo construir un muro en la villa, que la uniese por los dos lados al castillo, ya que la villa era larga; por lo que no era bastante fuerte para defenderse, y por eso se perdió. Y cuando hubo ordenado construir este muro, hizo pregonar entre el ejército, y dispuso que por toda Sicília se hiciese el mismo pregón: que cualquiera de Agosta que hubiera quedado vivo, podía regresar; pero, por desgracia pocos habían quedado. Igualmente hizo pregonar por toda la hueste, y luego por toda Sicília, que todo catalán que quisiera repoblar Agosta, que viniese, y se les concederían buenas posesiones, y franquicias, y quitas. Y acudieron muchos que todavía residen allí, ellos o sus descendientes.

Y cuando esto hubo hecho, fue a visitar Saragossa, y Not (540) y todo el valle de Not; y luego fue a Sotera (541), cuyo castillo todavía obedecía al rey Carles; y ordenó tal asedio, que en breves días se rindió. Y tras esto fue visitando gran parte de la isla; luego fue a Xifal.ló, y dispuso el asedio de su castillo, que también era del rey Carles; y de igual forma, no pasó mucho tiempo hasta que se rindió. Y así expulsó de Sicília a todos sus enemigos; y luego regresó a Messina, donde se le hizo gran fiesta, por parte de la reina, y del infante En Frederic, y de todo el mundo.

Ahora dejaré de hablar del infante, y volveré a hablar de En Berenguer de Vilaragut.


NOTAS


540. Noto. Ciudad de Sicilia en el golfo del mismo nombre.

541. Sotera. Topónimo no localizado. Podría tratarse de Sortino.

dissabte, 27 de desembre de 2008

Crònica de Ramon Muntaner (CVII)

Els francesos de misser Arnau han près el castell d'Augusta, però prompte arriben Roger de Llòria per mar i l'infant Jaume per terra.

La desfeta és previsible. Jaume es mostra magnànim amb misser Arnau i li perdona la vida, ordenant que el desembarquen en terres en poder de Carles d'Anjou, no abans d'haver-li regalat deu cavalls, i haver-li retornat les armes.

Com que la flota que els havia dut en Sicília (i que havia fugit de la crema) es troba fondejada a Brindisi, allà envia a Berenguer de Vilaragut a per ella.


CVII


Cuando el señor infante En Jacme y el almirante supieron que misser Arnau de Avella había saqueado y quemado Agosta, el señor infante hizo salir inmediatamente su señera al campo, con unos setecientos hombres a caballo, y cuatro mil almogávares, y mucha gente de a pie, y marchó directamente sobre Agosta. Y el almirante hizo embarcar enseguida en las galeras a todo el mundo; y no hizo falta rogarles ni forzarles, puesto que embarcaban como si ganaran indulgencias, con gran gozo y alegría. Y una vez hubieron embarcado, pusieron rumbo al puerto de Agosta; y cuando llegaron al puerto, no penséis que esperaron al señor infante, sino que entraron enseguida en la villa; y en sus calles se pudieron contemplar los más bellos lances de armas del mundo. ¿Qué os diré? Que hubo golpe de dardo que salió de la mano de un almogávar, y traspasó caballo y caballero incluso con las corazas que llevaban. Y casi seguro que el almirante los hubiera muerto y derrotado a todos aquel día, pero era ya de noche cuando empezaron y no hubo más remedio que suspender la batalla. Y cuando llegó el alba, el señor infante, con su ejército, ya estaba frente al castillo. Y los franceses, cuando lo vieron, se consideraron muertos y perdidos, y se retiraron al castillo, con tanta prisa que no pudieron entrar carne ni cebada más que para tres días; y así se tuvieron por perdidos.

Y después de esto, el señor infante ordenó el ataque. Y si nunca se vio combatir fuerte y vigorosamente, aquella vez se combatió; pero el castillo es probablemente uno de los mas fuertes que haya en tierra llana, ya que se encuentra a gran altura, hacia el mar, a ambos lados del puerto, a la parte de gregal (538); y era muy difícil tomarlo a escudo y lanza (539). Y así el señor infante hizo arbolar a la mañana siguiente dos trabucos, que sacaron de las galeras. Y cuando misser Arnau de Avella se vio en tal situación, se tuvo por vencido, ya que había perdido más de cien caballeros y muchos hombres de a pie, y no tenía provisiones; envió dos caballeros al señor infante, a través de los que le rogaba merced y que le dejase ir, y que le permitiese desembarcar en Calabria; y él le prometía que nunca jamás batallaría en su contra. Y el señor infante movido de bondad y de misericordia, y por amor de Dios y gentileza, respondió que no lo dejaría marcharse bajo tal condición; sino que le había de prometer que siempre intentaría hacerle el máximo daño posible, y que estuviese seguro que no podrían llevarse nada, ni caballo, ni arnés, ni nada que tuvieran, salvo las vestiduras,.

Y cuando misser Arnau oyó esto, que los mensajeros le comunicaron lo que el infante les había respondido, les preguntó si tal respuesta se la había aconsejado alguien; y ellos le dijeron que no. Así que respondió fuera de sí:

- Ah, Dios! - dijo misser Arnau- ¡qué gran pecado comete quien a tal linaje de caballeros daño hace o busca dañar! Que os digo que ha respondido de forma más elevada de lo que ningún príncipe haya hecho nunca. Pero os digo que se haga lo que él quiere; así que id y firmadlo.

Y así fue firmado, con gran pesar del almirante y de todos cuantos había, que consideraban que lo mejor era matarlos; pero el señor infante, en honor de Dios, le pareció que esto era lo mejor. Y así el señor infante ordenó al almirante que los desembarcara en tierra, en cualquier lugar de la costa que se encontrara en poder del rey Carles; y así embarcaron tal como se había acordado. Y cuando hubieron embarcado, el señor infante envió diez caballos a misser Arnau, para que cabalgasen él y ocho ricoshombre de su linaje que había con él; y a todos ellos les envió las armas de su propiedad; y ordenó al almirante que cuando los depositara en tierra, les fuesen entregadas dichas armas de parte del señor infante.

Y cuando hubieron embarcado, el señor infante llamó al almirante, y le dijo:

- Almirante, tomad doce galeras bien armadas, y nombraremos capitán a En Berenguer de Vilaragut. Y una vez hayáis desembarcado a esta gente, regresaréis a Messina; y En Berenguer de Vilaragut pondrá rumbo a Brandis; y si puede localizar las veinte galeras que esta gente armaron en Agosta, que combata con ellos, que con la voluntad de Dios, bien los vencerá.

- Señor - dijo el almirante -, tal se hará como vos ordenáis. Y pláceme que los encomendéis a En Berenguer de Vilaragut, ya que es caballero muy sabio y bueno en todo cuanto hace.

Y tras esto llamaron a En Berenguer de Vilaragut, y el señor infante le dijo lo que había decidido, y que subiese a las galeras, y que actuase como debía. Y En Berenguer de Vilaragut fue a besarle la mano y le dio muchas gracias; y enseguida embarcó con una buena compañía de caballos y de hombres de a pie que tenía. Y se despidieron del infante y de los que con él estaban, y fueron hasta la playa de Estil; y el almirante depositó a misser Arnau y su compañía frente al castillo de Estil, y luego le dio, de parte del señor infante, los mencionados diez caballos para su servicio y el de los otros barones que con él estaban, parientes suyos, y las armaduras propias y las de los caballos de su propiedad. Y cuando misser Arnau y los otros vieron esta cortesía, dijeron:

- Ah, Dios! ¿Qué piensa el papa y los cardenales, que no hacen al rey de Aragón y a sus hijos señores de todo el mundo?

Y dieron muchas gracias al almirante, y le rogaron que los encomendase a la gracia del señor infante; y que tuviese por seguro que, por su bondad, no irían contra él en ningún lugar, mientras estuvieran vivos.

Y así, dejaremos estar a misser Arnau de Avella y a sus compañeros, que regresan a Nàpols, donde encontrarán al príncipe dolorido y triste por lo que les había sucedido a los condes; y todavía le redobló la tristeza cuando misser Arnau le hubo narrado como había sido apresado, y lo que el infante había hecho.

- Ah, Dios! - dijo el príncipe -, misser Arnau, más le valdría al rey Carles, nuestro padre, que esta situación se arreglase! Que si continuamos con esta guerra, lo veo todo perdido.

Ahora hablaré del almirante, que regresó a Messina. Y En Vilaragut partió con doce galeras y dos leños armados y dos barcas armadas. Y dejaré de hablar de En Vilaragut, y volveré a hablar del señor infante En Jacme.


NOTAS


538. Gregal. Viento que viene de entre levante y tramontana (viento de Grecia), según la división que de la rosa náutica se hace en el Mediterráneo.

539. Interpreto que se trata de una frase hecha que significa sólo con la infantería.

divendres, 26 de desembre de 2008

Crònica de Ramon Muntaner (CVI)

I ara, un lleuger flash-back.

Un cavaller francès, Misser Arnau d'Avella, intenta fer mèrits, confiant en la flota que Carles està armant a Nàpols, i de la qual ja hem vist al capítol anterior la desfeta a mans d'en Roger de Llòria.

De manera que ho prepara tot i desembarca a Augusta, amb tan mala sort que quan hi arriba no sap res de la batalla del Capo Palinuro, i l'arribada victoriosa d'en Roger a Messina.

Vull fer notar la retranca amb la que parla Muntaner dels francesos i el seu desconeixement sobre la mar.


CVI


Verdad es que, mientras que esta flota de los condes se armaba en Nàpols, un ricohombre de França, llamado misser Arnau de Avella, que era barón, y tenía un gran ejército, decidió que él, por su cuenta, podría emprender alguna hazaña señalada que revirtiese en honor de él y de los suyos, y que fuese grata al rey Carles, puesto que había salido de França en su apoyo. Y acudió al príncipe, y le dijo:

- Príncipe, sé que tenéis veinte galeras de carga en Brandis (531). Plázcaos hacerlas armar, y que estén listas; y haced correr la voz que me queréis enviar a la Morea (532) con caballería; y que enseguida embarquen todos, voluntariamente o a la fuerza. Y yo, con trescientos hombres a caballo, todos naturales míos y de mis parientes, embarcaré con los caballos en las galeras, y desembarcaré en Sicília, en Agosta (533), donde hay un buen puerto y un castillo bueno y hermoso, que yo ya he señoreado en nombre de vuestro padre; y en este momento el rey de Aragón, no se preocupa de vigilarlo, y la villa no se encuentra bien amurallada, y con la chusma de mis galeras entraremos fácilmente. Y de este modo atacaremos con el conde de Brenda y el conde de Montfort por una parte, y los condes que han ido a Xifal.ló (534) atacarán por la otra. De este modo quemaremos y arrasaremos toda la isla, y reconfortaremos a los castillos que todavía nos son leales. Y mientras que En Roger de Lòria se encuentra fuera de Sicilia, nosotros podremos hacer lo que he planeado.

¿Qué os diré? El príncipe tenía a misser Arnau de Avella por tan buen caballero, y por tan sabio, que confió en lo que le dijo, y se lo permitió. Y tal como lo había planeado así se hizo; que mientras el almirante se encontraba en Líper, se prepararon y partieron de Brandis, y arribaron a la villa de Agosta, y la combatieron y la tomaron y la saquearon. Y cuando esto hicieron y hubieron desembarcado, el capitán de las galeras preguntó por la situación en la isla (dicho capitán era de Brandis y se preocupó de ello, porque los franceses venían con tanto orgullo, que no se preocupaban de preguntar nada, sino de quemar y saquear la villa; sin embargo el capitán tenía el ay en el corazón a causa de Roger de Lòria y preguntó por él), y algunos hombres de los que habían capturado en Agosta le respondieron y dijeron:

- Sèñer, tened por cierto que hoy hace tres días que el almirante arribó a Messina.

Y le contaron todo lo ocurrido. Y enseguida el capitán de las galeras fue a misser Arnau de Avella y le dijo:

- Misser Arnau, si lo permitís, esta noche me acercaré con las galeras a Calabria, y recogeré a la compañía que el príncipe nos habrá enviado y que estará en la playa. Y así estaréis mejor acompañado; puesto que yo aquí, con las galeras, no os hago ningún servicio.

Y los franceses son una gente tal, que de los asuntos del mar creen todo lo que se les dice, ya que ellos no saben nada; y así le dijo que fuese con buena ventura, y volviese enseguida. Y de la ida no hay nada que contar, que si lo dijo al sordo no lo dijo al perezoso; sin embargo tuvo la ventaja de que misser Arnau le diera licencia, aunque si no se la hubiera dado igualmente esa noche hubiera zarpado, que bien sabía e imaginaba que en mala hora habían venido. Y por tanto desembarcó las provisiones, y todo lo que llevaba propiedad de los caballeros, y a la noche zarpó. Pero no creáis que se preocupó de la playa de Estil (535), sino que viró en redondo y puso rumbo a las Colones (536), y no paró hasta que llegó a Brandis; y cuando llegó a Brandis, atracó las galeras frente a las atarazanas (537), y cada cual se marchó a donde quiso, y todavía, si queda alguien vivo, seguirá huyendo.

Ahora lo dejaré estar, que ya ha dejado a salvo las galeras y en buen lugar, y volveré a hablar del infante y del almirante.


NOTAS


531. Brindisi. Calabria, en el Adriàtico

532. Península del Peloponeso. Grecia

533. Augusta. Sicilia

534. Cefalú. Sicilia

535. Punta Stilo. Calabria.

536. Capo Colonna. Calabria.

537. Atarazana. Astillero y arsenal de embarcaciones

dimecres, 24 de desembre de 2008

El pare Noel (que no et prengui el pèl)

Avui he trobat aquesta rumbeta que us oferesc amb la sana intenció de desemmascarar aquest sinistre personatge que ens han encolomat des de ja fa uns quants anys, i que assalta els nostres balcons i les nostres xemeneies, intentant substituir els nostres reis i tions caganers de dolços i caramels.


BON NADAL A TOTHOMEl pare Noel

(J.Domingo)

Que no et prengui el pèl, el Pare Noel
de Maó a Fraga és com una plaga per tot arreu.
Fora del balcó! És un impostor!
Per les nostres festes el que volem veure és el tió

Un paio barbut, gras petit i brut, arriba a l’escola
Ningú l’ha cridat, és l’home del sac, de la coca-cola
Té cara de vell, i el nas vermell, perquè es fot cassalla
És un indecent, espanta a la gent i a la canalla

Li diuen Noel, és un paio cruel, que ve de Lapònia
Ve cada Nadal, a fotre’ns el pal, amb la parsimònia
Per ell lo ideal, en plan comercial, vol que facis gasto
Ell vol que llencem, tot el que guanyem, en qualsevol trasto

Que no et prengui el pèl, el Pare Noel...

Un símbol dels rics, i de nens bonics i de casa bona
No és la tradició, és globalització, d’aquesta icona
En veus pel carrer, pels "xinus" també, entra arreu d’estranquis,
I ja n’estic tip, d’aquest malparit "putu" invent dels ianquis

La nostra il·lusió, fer cagar el tió i cantar nadales
Veure els Pastorets, i pels més xiquets, anar a la cavalcada
Cava o xampany, torró d’Alacant, i el caganer al racó
I sigues rebel, al pare noel, fot-li amb el bastó

Que no et prengui el pèl, el Pare Noel...

El Papá Noel

Que no te tome el pelo, el Papá Noel,
de Maó a Fraga es como una plaga por todas partes.
¡Fuera del balcón! ¡Es un impostor!
En nuestras fiestas queremos ver el tió.

Un payo barbudo, gordo, pequeño y sucio, llega a la escuela,
nadie lo ha llamado, es el hombre del saco, de la coca-cola,
tiene cara de viejo, y la nariz roja de tanto trasegar cazalla,
es un indecente, espanta a la gente y a los niños.

Se llama Noel, es un payo cruel que viene de Laponia
viene cada navidad a jodernos con su parsimonia
para él lo ideal, en plan comercial, es que hagamos gasto,
quiere que dejemos todo lo que ganamos en cualquier trasto.

Que no te tome el pelo, el Papá Noel...

Un símbolo de los ricos, y de los niños bonitos de casa buena,
no es la tradición, es la globalización de este icono,
lo encuentras por la calle, también por los "chinos", entra por todas partes de incógnito
y ya estoy más que harto de este malnacido puto invento de los yanquis.

Es nuestra ilusión hacer cagar el tió y cantar villancicos,
ver los pastorcitos, y para los más pequeños ir a la cabalgata.
Cava o champagne, turrón de Alicante, y el caganer en un rincón
y hay que ser rebelde, y al Papá Noel, darle un buen bastonazo.

Que no te tome el pelo, el Papá Noel...

Dimecres, relats d'altri. L'ull esquerre de Tomàs d'Atura (IV)

Continua el relat introduïnt un nou personatge a la història, l'escombriaire del poble.


L'ULL ESQUERRE DE TOMÀS D'ATURA (IV)


Cristòfol de Tastaboires -escombriaire en bo, polit per vents i pluges i esmolades-, assegut a la barra del seu carro, atapeïa el tabac amb el dit gros dins de la cassoleta de la pipa. Va encendre i mentre fumava es mirà llargament el poble encara silenciós. Les foscors de la nit s'esbargien com fums per les negres teulades.

-Ara són dins de la capsa. M'escoltes, Adolorida?

La mula, enganxada al carro, endevinant que allò anava per ella, posà les orelles dretes. Era una bona veu, la de Cristòfol, plena de sorolls de riu, d'antigues sabes.

-Com les fitxes d'escacs abans de la partida i, així, a les fosques, no saps quines són les blanques ni quines són les negres. Tanmateix ja eixiran, ja eixiran -no els queda altre remei!- i podrem veure el joc.

-Bon dia, Tastaboires.

-Bon dia, Moisès! Aquest que ens ha saludat, Adolorida, és Moisès, el vigilant. Quin home més trempat! Se li veu que és d'esquerres! Segur que no m'has entès... Només et diré, però, que si jo no fos d'esquerres no em veuria d'escombriaire i tu no sé on pararies. No m'hauria fet falta una mula i no t'hauria comprat per ajudar-me quan aquell heretge d'amo que tenies -que no es mereixia una mula com tu- t'anava a vendre als gitanos. Ja veus que, de la política, ni les mules no se n'escapen... I ara tornem a la nostra. Mira, quan comenci el joc, nosaltres quiets i a mirar. El més segur és que l'alcalde farà de rei, el capellà de reina; de torre, la dona de l'alcalde. No, de torre no; millor de cavall, que diuen que, això del salt, ho fa d'allò més bé... I tots els altres -Belisari el pastisser, Antoniet el paleta, Ladislau el calafat...- faran de peons. Fixa-t'hi, ja han obert la capsa...

Una darrera l'altra, s'anaven obrint les portes; la nova llum entrava per les cases com una boirada groga. L'home, la dona que eixien encara eren carcasses atapeïdes de somnis a mig somiar, d'ombres verdoses, foscors humides, suors i arrels trencades, que miraven el dia amb estupor, i a molts se'ls endevinava el renec aturat al garganxó.

-Mira-te'ls, Adolorida... Porten les butxaques plenes d'il·lusions cobertes de teranyines, d'esperances secretes, de records, de fe, de pols i de cendres. El fàstic, però, és el que més abunda. I la por. En aquesta hora el coix coixeja més, el guerxo encara no hi veu ni de l'ull bo. Veus aquell que surt ara del perxis pel cantó del cafè de Bartomeu? Mira-te'l bé; està esverat. Potser ha tingut un somni massa feliç i, ara, de matinada, es troba sense remei encarat de nou a les seves amargors. No ha sabut pair e! somni, i és que fins i tot per somiar se n'ha de saber. No cridarà, no; no farà res, pobre caloi! Ningú no li ha dit que sí, que hi ha alguna cosa a fer... Li ho haurem de dir tu i jo, Adolorida... Mira-te'l com se'n va, amb l'espinada partida, cap a la seva mort quotidiana ... Ara es preparen per al joc. Cadascú, a poc a poc, va reconstruint la carota habitual, però nosaltres endevinarem, com cada dia, el que s'hi amaga davall. A la feina!

Emblanquinaven e! cel de juliol amb una calç lluminosa. Els venedors, sorollosos, a l'ombra fresca dels perxis de la plaça, muntaven les parades.


* * *


Ja no hi era, i tanmateix a l'Elvira li semblava veure'l a cada moment. Surava en l'aire mort de les raconades fosques, la seguia pel silenci de la casa, la guaitava pel forat del fumeral, de l'interior de l'armari, pel trau de la camisa penjada a la cadira de la cuina, pels forrellats de les portes... Li sentia créixer arrels buscant afanyosament la conca buida de l'amo, el blanc camí del nervi palpitant, segat per la ferradura del Negre, per arribar-li al cervell i donar-li el verí que havia estat xuclant aquella nit damunt la calaixera.

-Ja no hi és, ja no hi és -es repetia. En travessar, però, el passadís a les fosques, se'l va trobar davant, lluent, esgarrifós, enganxat a la paret.

-Fora, fora -va cridar, trastocada.

No se n'anava, però. I creixia, creixia i el globus lluïa, blanc...

-T'esclafaré!

Les mans de la dona van aferrar una cadira.

En caure a terra, amb l'esfera feta miques, el rellotge de pèndol va tocar hores desconegudes, com d’un altre temps.

(Continuarà)


* * * * * * * * * *


EL OJO IZQUIERDO DE TOMÀS D'ATURA
 (IV)


Cristòfol de Tastaboires –basurero de los buenos, pulido por vientos y lluvias y ventiscas-, sentado en la barra de su carro, ataconaba el tabaco con el dedo gordo dentro de la cazoleta de la pipa. La encendió y mientras fumaba contempló el pueblo todavía silencioso. Las oscuridades nocturnas se disipaban como humo por los negros tejados.

-Ahora están dentro de la caja. Me escuchas, Adolorida?

La mula, enganchada al carro, adivinando que aquello iba por ella, enderezó las orejas. Era una hermosa voz, la de Cristòfol, llena de sonidos de río, de antiguas savias.

-Como las fichas del ajedrez antes de la partida y, así, a oscuras, no sabes cuáles son las blancas ni cuáles las negras. Sin embargo ya saldrán, ya saldrán –¡no les queda más remedio!- y podremos ver el juego.

-Buenos días, Tastaboires.

-Buenos días, Moisès. Este que nos ha saludado, Adolorida, es Moisès, el vigilante. ¡Qué tío más cojonudo! ¡Se le nota que es de izquierdas! Seguro que no me has entendido... Sólo te diré, sin embargo, que si yo no fuera de izquierdas no me vería de basurero y tú no sé dónde estarías. No hubiera necesitado una mula como tú y no te habría comprado a aquel hereje de amo que tenías –que no se merecía una mula como tú– y te iba a vender a los gitanos. Ya ves que, de la política, ni las mulas se escapan... Y ahora volvamos a lo nuestro. Mira, cuando empiece el juego, nosotros quietos y a mirar. Lo más seguro es que el alcalde hará de rey, el cura de reina; de torre la mujer del alcalde. No, de torre no; mejor de caballo, que dicen que, eso del salto, lo hace como nadie... Y todos los otros –Belisari el pastelero, Antoniet el albañil, Ladislau, el calafate...- harán de peones. Fíjate, ya han abierto la caja...

Una detrás de otra, se iban abriendo las puertas; la nueva luz entraba por las casas como una neblina amarilla. El hombre, la mujer que salían todavía eran carcasas atiborradas de sueños a medio soñar, de sombras verdosas, oscuridades húmedas, sudores y raices rotas, que miraban el día con estupor, y a muchos se les adivinaba la blasfemia atrancada en la garganta.

-Míratelos, Adolorida... Llevan los bolsillos llenos de ilusiones cubiertas de telarañas, de esperanzas secretas, de recuerdos, de fe, de polvo y de cenizas. Pero el asco es lo que más abunda. Y el miedo. En esta hora el cojo cojea más, el tuerto todavía no ve ni del ojo sano. ¿Ves aquel que sale ara del porche por la esquina del café de Bartomeu? Míralo bien; está espantado. Quizá ha tenido un sueño demasiado feliz y, ahora, de madrugada, se encuentra sin remedio encarado de nuevo a sus amarguras. No ha sabido digerir el sueño, y es que incluso para soñar se ha de saber. No gritará, no; no hará nada, ¡pobre muchacho! Nadie le ha explicado que sí, que hay cosas que se pueden hacer... Se lo tendremos que decir tú y yo, Adolorida... Míralo como se va, con el espinazo quebrado, hacia su muerte cotidiana... Ahora se preparan para el juego. Cada cual, poco a poco, va reconstruyendo su careta habitual, pero nosotros adivinaremos, como cada día, lo que se esconde debajo. ¡Al tajo!

Pintaban el cielo de julio con una cal luminosa. Los vendedores, ruidosos, a la sombra fresca de los pórticos de la plaza, montaban las paradas.


* * *


Ya no estaba allí, y sin embargo a Elvira le parecía verlo a cada instante. Flotaba en el aire muerto de los oscuros rincones, la seguía por el silencio de la casa, la espiaba por el agujero de la chimenea, desde el interior del armario, por el ojal de la camisa colgada en la silla de la cocina, por las cerraduras de las puertas... Notaba crecer sus raices buscando afanosamente la cuenca vacía del dueño, el blanco camino del nervio palpitante, segado por la herradura del Negre, para alcanzar el cerebro y entregarle el veneno que había estado acumulando aquella noche sobre la cajonera.

-Ya no está, ya no está –se repetía. Al atravesar, sin embargo, el pasillo a oscuras, se lo vio delante, reluciente, espeluznante, enganchado a la pared.

-Fuera, fuera –gritó trastocada.

Pero no se marchaba. Y crecía, crecía, y el globo relucía, blanco...

-¡Te aplastaré!

Las manos de la mujer agarraron una silla.

Al caer a tierra, con la esfera hecha pedazos, el reloj de péndulo tocó horas desconocidas, como de otro tiempo.

(continuará)

Crònica de Ramon Muntaner (CV)

Roger de Llòria, per fi, rep notícies de que la flota francesa, armada a Nàpols, avança en cabotatge cap a Calàbria. Ràpidament, avança amb la seua des de Lípari cap a Palinuro, amb el mateix sistema de cabotatge. Allà es produeix la trobada de les dues flotes i esdevé la batalla.

Triomf absolut de l'estol català que retorna a Sicília amb totes les naus enemigues capturades, i un gran botí en homes (l'altre Roger ha ordenat que se'l repartesquen, sencer, el mariners de la seua tripulació).


CV


Una vez el almirante hubo tomado Líper y hubo enviado los dos leños armados y las dos barcas armadas de Líper a espiar, al cabo de pocos días regresaron cada una por su cuenta, con noticias de que habían salido de Nàpols treinta y seis galeras con muchos condes y barones, y con ellas iban tantas barcas, que llevaban al menos trescientos caballos; y que, al mismo tiempo, llegaba por tierra gran caballería hasta el Amantea (518), y que esta caballería venía a socorrer a Xifal.ló (519), ya que el castillo de Xifal.ló que es de los mejor fortificados de Sicília, todavía era partidario del rey Carles (aunque no así la ciudad, que se encuentra al pie de la montaña); y así, que venían para socorrer el castillo y tomar la ciudad de Xifal.ló, y cuando hubieran desembarcado la caballería, volverían al Amantea, y harían los viajes necesarios hasta que todos hubieran pasado. Y seguramente así hubiera ocurrido, si Dios no hubiese concedido su ayuda; y en verdad, que estuvieron en un tris de ocasionar un gran desastre a la isla de Sicília.

Y cuando el almirante oyó esta nueva, inmediatamente hizo sonar la trompeta, e hizo reunir a la gente a popa de la galera, y les contó todo lo que había oído; y luego les exhortó, y les dijo muy buenas palabras; y finalmente, entre otras, les dijo:

- Señores: habéis oído como madona la reina de Aragón ha venido a Sicília y ha traído con ella al señor infante En Jacme y al señor infante En Frederic, por lo que todos debemos sentir gran gozo y alegría. Y de este modo, es necesario que nos comportemos de tal guisa que, con la ayuda de Dios, capturemos estas galeras y esta gente que vienen contra nosotros con tan gran orgullo. Que cada uno puede imaginar que donde acuden ocho condes y seis señores de bandera, gran orgullo y poder hay. Por lo que ahora será preciso que cada cual doble su coraje; que en buena fe, todos alcanzaremos gran honor si combatimos contra tan buena gente.

Y todos gritaron:

- Almirante! Vayamos, que cada día nos parece un año hasta que estemos frente a ellos.

Y enseguida sonó la trompeta; y todos embarcaron, y marcharon en buena hora. E hicieron la ruta de Estràngol (520), y de Estràngol pasaron a Calabria. Y luego que llegaron a Calabria, costearon la Calabria, y vinieron directamente al Amantea, y del Amantea a Xomofred (521); y después a Santo Noixent (522), y después al Citrar (523); y luego llegaron a Castragut (524) y a Maratia (525). Y cuando llegaron a la playa de la ciudad de Nicastre (526), divisaron la flota de los condes sobre el cabo de la Pel·lunuda (527); y en cuanto los vieron, todos gritaron: - Aür! Aür!-; y preparándose muy bien para la batalla, cargaron contra sus enemigos.

Y cuando los condes vieron llegar la flota del almirante con las señeras al viento, ciertamente sintieron gran placer. Pero si ellos se alegraban, no así la chusma de las galeras; aunque tuvieron que actuar como forzados, sin osar oponerse, los débiles, a lo que los condes y los otros barones querían. Y así, listos para la batalla, se embistieron. Y si nunca se vio atacar con gran vigor, allí se vio; y cuando se hubieron mezclado, pudierais ver dar golpes, y a los ballesteros catalanes, disparar en formación, sin errar disparo. ¿Qué os diré? Dura cosa es querer combatir contra el poder de Dios; y Dios estaba con el almirante y con los catalanes y latinos que con él luchaban. Así que de nada sirvió el linaje y la riqueza, sino que los catalanes atacaron con tal brío, que las galeras de los condes se rindieron. Y las que tuvieron la ocasión de zafarse de la batalla, huyeron; y fueron once las galeras bien preparadas que en lugar de cantar laudes, huyeron. Y el almirante cuando las vio alejarse, separó a seis galeras suyas para que las siguieran; y estas las persiguieron hasta el castillo de Pixota (528), y allá atacaron en tierra; y había tanta caballería en tierra, que no pudieron apresar ninguna. Pero daba lo mismo, ya que la caballería que había, y que tenían a sus señores en las galeras, dijeron:

- Oh traidores! ¿Cómo habéis desamparado tan buena gente como había en las galeras?

Y los degollaron a todos.

Y el almirante y sus galeras se animaban cada vez más y gritaban: - Aragó! Aragó! Vía sus! Vía sus!-. Y abordaron las galeras, y murieron todos los que encontraron sobre cubierta, salvo los condes y barones, y escaparon vivos quienes se rindieron al almirante. Y así, el almirante apresó a los condes y a los barones y a toda la otra gente, muertos o presos, de las veinticinco galeras, y capturó las galeras y todo lo que en ellas había. Y después envió a por las barcas que transportaban los caballos; y todas las tomó, que no escaparon ni diez; que escaparon cuando la batalla era más dura, y pusieron rumbo al citado castillo de Pixota. Y así, el almirante, con gran gozo y gran alegría, tomó las veinticinco galeras que habían quedado, y todas las barcas y leños, y todos los condes y barones, salvo el conde de Montfort, y un hermano suyo, y dos primos hermanos, que se dejaron despedazar antes que rendirse. Y cierto es que obraron correctamente, puesto que sabían que no hubieran podido salvar la cabeza, si hubieran quedado con vida. Pero el resto de condes y barones se rindieron al almirante.

Y cuando todo esto acabó, el almirante puso rumbo a Messina. Y envió un leño armado a Catalunya al señor rey de Aragó, y otro a Sicília a madona la reina y los infantes. Y si hubo gran alegría en cada una de estas regiones, ni me lo preguntéis, que ya os lo podéis imaginar; y así mismo podéis suponer cuánto ganaron la gente de la flota del señor rey de Aragó, que ganó tanto cada uno, del menor al mayor, que sería imposible describirlo; ya que el almirante concedió a todo el mundo la plena posesión de cuanto habían cogido. Y con estas franquicias que el almirante les concedía, les hacía redoblar los ánimos, y esto lo había aprendido de lo que el señor rey había hecho con las diez galeras de los sarracenos que En Corral Llança capturara, tal como habéis escuchado antes. Por lo que todo almirante y jefe mayor de gentes de armas, debe esforzarse en mantener alegres y ricos a los que con él van; que si les quita el botín que consiguen, les quita el coraje, cosa que más tarde, necesariamente, le pesará. Por lo que muchos jefes se han perdido y se perderán, por no ser espléndidos y generosos con aquellos con los que tienen que ganar honor y victoria.

Y satisfechos de esta forma, tal como podéis suponer, llegaron a Messina. Y si nunca se vio fiesta, aquella fue la mayor que nunca en tierra se hiciera. Y el señor infante En Jacme y el infante En Frederic salieron a caballo, con gran séquito, a la Font D'or; donde toda Messina acudió. Y cuando el almirante vio a los infantes, subió en una barca, y saltó a tierra, y se acercó al señor infante En Jacme y le besó la mano, y el señor infante lo besó en la boca; e inmediatamente después, repitió lo mismo con el señor infante En Frederic. Y el almirante dijo al señor infante En Jacme:

- Señor, qué ordenáis que haga?

Dijo el señor infante:

- Subid inmediatamente a las galeras y celebrad vuestra fiesta; y luego id a saludar a palacio, y bajad a reverenciar a madona la reina. Y una vez hecho todo esto celebraremos consejo con vos, y con nuestros consejeros, sobre lo que debéis hacer.

Y así el almirante volvió a sus galeras, y fue haciendo fiesta, y toando (529) las galeras y las barcas y los leños que había apresado con la popa por delante y sus banderas arrastradas por cubierta. Y cuando llegó ante la Duquena, cantó laudes, y toda Messina le respondía; y había tal algazara que parecía que el cielo se estrellara contra la tierra.

Y cuando todo esto acabó, el almirante desembarcó en la Duquena, y entró en palacio y fue a cumplimentar a madona la reina; y besó la tierra ante ella tres veces antes de acercarse, y luego le besó la mano. Y madona la reina le recibió con buen y alegre semblante. Y una vez hubo cumplimentado a madona la reina, fue a besar la mano de dona Bella, su madre; y su madre lo besó más de diez veces, llorando de alegría y tan apretado lo tenía, que no lo podían separar, hasta que madona la reina se levantó y los separó. Y así, cuando los hubo separado, el almirante, con la gracia de madona la reina y de su madre dona Bella, fuese a su posada, donde se celebró gran fiesta en su honor.

Y el almirante hizo encerrar a los condes y barones en el castillo de Matagrifó y los hizo aherrojar, con buenos grilletes, y dispuso buenas guardias; y encerró a los caballeros en otros lugares conocidos, asimismo bien aherrojados y vigilados; y al resto de la gente los hizo encerrar en prisiones comunes, también con buenas guardias; y envió los caballos que eran al menos trescientos, al infante En Jacme, para que con ellos hiciese lo que le pluguiese. Y el señor infante, antes de que los metiese en el establo, dio treinta al almirante; y los regaló todos a condes, barones y caballeros y ciudadanos honrados; sin retener ni uno para su servicio, salvo cuatro bellos palafrenes que había, que regaló al infante En Frederic.

Y cuando todo esto acabó, el señor infante En Jacme reunió su consejo en el palacio; en el cual participaron el almirante y los demás que él había convocado. Y cuando estuvieron todos reunidos, madona la reina envió a decir al señor infante En Jacme que él, acompañado de su consejo, acudiese a su presencia, y ellos inmediatamente fueron. Y cuando estuvieron ante ella, dijo:

- Hijo, os ruego en nuestro honor y por amor de Dios, que antes de nada dispongáis de los prisioneros, y que liberéis a todos cuantos prisioneros haya de la tierra de Principat, y de Calabria, y de Polla y de Bruç, y que los enviéis a cada uno a su tierra, tal como el rey vuestro padre hizo con aquellos que habían sido hechos prisioneros en la Gatuna y en la derrota de las galeras de Nicòtena (530). Puesto que, hijo, vuestro padre, y nos, y vos, podemos estar seguros de que, ninguno de ellos, vienen contra nosotros voluntariamente, sino que lo hacen forzados; ya que bien saben ellos que son nuestros naturales, y si se les abriera en canal, encontraríamos escrito el nombre de nuestro abuelo, el emperador Frederic; y el de nuestro padre el rey Manfrè, y el nuestro y el de todos vosotros; y sería gran pecado que esta gente muriese a nuestras manos.

Y tras esto, el señor infante dijo a madona la reina:

- Sea hecho tal como vos ordenáis.

Y enseguida, ante madona la reina, el señor infante ordenó al almirante que así lo cumpliese; y el almirante respondió que sería ejecutado tal como ellos ordenaban, y así se cumplió; por lo que no necesito decir más, que realmente se siguió la misma disposición que el señor rey había hecho con los otros, y así se esparció el gran nombre y la gran fama de santidad de madona la reina por todo el país, y luego por todo el mundo. Y una vez se hubo concedido esto, el señor infante y su consejo regresaron a celebrar el parlamento allá donde solían, y a tratar sobre todo lo ocurrido, y se decidió no hacer nada con los condes, corregidores, caballeros ni barones, sin el conocimiento del señor rey de Aragó; y que se armase enseguida una galera con mensajeros que fuesen a Catalunya, llevando el nombre de todos, y que el señor rey ordenase lo que le pluguiese. Y tal como se decidió, tal se cumplió; que la galera se armó y partió de Messina.

Y así, dejaré de hablaros de la galera, y volveré a hablar de otro hecho que no debemos olvidar.


NOTAS


518. Municipio de la costa italiana, entre Cosenza y Nicastro, en Calabria.

519. Cefalú. Sicilia.

520. Stromboli. Isla italiana frente a Calabria, aproximadamente a la altura de Nicastro.

521. Fiumefreddo Bruzzio. Italia.

522. Topónimo no localizado.

523. Cetraro. Italia.

524. Topónimo no localizado.

525. Maratea. Italia.

526. Aunque el nombre parecería indicar que se trata de Nicastro, ciudad de la Calabria, por la ruta que sigue la flota catalana, desde Amantea van en sentido inverso habiendo llegado al golfo de Policastro, por lo que seguramente se trata de Policastro.

527. Cabo Palinuro al lado del golfo de Policastro.

528. Pisciotta.

529. Toar. Llevar a remolque una nave.

530 Ver capítulo 74

dimarts, 23 de desembre de 2008

Recepció de TV3 al País Valencià. Caldrà novament recórrer.

Llegesc avui la trista notícia, no per esperada menys dolorosa, que el TSJ del País Valencià li ha donat la raó al Govern de la Generalitat, i ha confirmat la sanció de 300.000€ a ACPV i el tancament dels repetidors encara en funcionament.

questa sentència significa una pèsima notícia per tots aquells que defensem la llibertat d'expressió i d'informació.

I no vull parlar de drets adquirits després de tants anys des d'aquell primer repetidor a la muntanyeta dels sants, de Sueca (eren els temps en que els valencians volien veure el JR CHOTAERRE) a finals dels anys vuitanta.

I no vull parlar de que no hi hauria cap problema si aquestes emissions que els repetidors que ara tancaran ens permeten veure, foren en una altre idioma (espanyol, romanès, anglès, francès o swahili), en comptes de ser en l'idioma propi dels valencians, el català.

Només vull parlar de la semblança entre el tancament pel govern venesolà a Caracas d'una televisió privada, per acabament del seu contracte d'emissió, que tanta polseguera va aixecar entre els lliberals espanyols.

Només els dic a aquests lliberals d'UPyD, als socialistes del PSOE, o als esquerrans de IU, o de qualsevol de les capelletes en que es divideixen, que els espere en les seues protestes, en els seus manifests, en el seu recolzament als drets dels minoritzats que no minories.

Algun dia ho aconseguirem, això de ser lliures.

DIMARTS, 23/12/2008 - 07:49h

El TSJ valencià avala que el govern tanqui tres repetidors d'ACPV que emeten TV3

També confirma que l'entitat haurà de pagar la multa de 300.000 euros

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià avala que el govern de Francesc Camps hagi ordenat el tancament dels repetidors que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) té a la Carrasqueta (ja executat), el Montdúver i el Bartolo, que emeten TV3 al País Valencià. En una sentència feta pública ahir per fonts del govern, el TSJ ha desestimat el recurs (pdf) que va presentar l'entitat al juny i li ratifica la sanció de 300.000 euros.

El tribunal considera que la Generalitat és competent per a imposar la sanció i executar els dos tancaments restants, perquè entén que es tracta d'un tema de difusió d'emissores de televisió dins del territori valencià, i no de discussió d'aspectes tècnics, que serien competència estatal. 

La sentència afirma que l'expedient obert per la Generalitat no vulnera laCarta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries (pdf), i nega que el govern hagi actuat arbitràriament o que hagi discriminat l'entitat. A més, el fet que el senyal de TV3 s'emeti des de fa més de quinze anys al País Valencià, sense cap tipus de problema, no li atorga el dret a continuar fent-ho. 

La cúpula d'ACPV es troba reunida per a estudiar si recorre la decisió judicial. L'advocadessa, Mercè Teodoro, ja va augurar al juny que seria el Tribunal Constitucional espanyol l'ens que acabaria dirimint la disputa, perquè no confiava en una sentència favorable per part del TSJ. 

Sense capacitat sancionadora 

ACPV al·legava que el govern no tenia capacitat sancionadora perquè les freqüències no eren propietat seva. Fonamentava aquest argument amb un estudi (rtf) elaborat per Manuel Ballbé i Ramon-Jordi Moles, catedràtic i titular de dret administratiu de la UAB, que concloïa que corresponia al govern espanyol la competència per a concedir llicències, inspeccionar i sancionar en l'àmbit de la TDT, i no pas a la Generalitat.

Recepció de TV3 al País Valencià. Caldrà novament recórrer.

Crònica de Ramon Muntaner (CIV)

Fracàs de les ambaixades enviades al papa i al rei de França. Sonen tambors de guerra.


CIV


Cuando los mensajeros del señor rey de Aragó hubieron partido de Barcelona, no descansaron hasta llegar al papa. Y seguro que habréis visto mensajeros del señor rey de Aragó mejor recibidos de lo que ellos fueron en la corte del papa; pero ellos no hicieron ningún caso al recibimiento. De modo que llegaron ante el papa, y le dijeron así:

- Santo padre, el señor rey de Aragó os saluda a vos y a todo vuestro colegio y se encomienda a vuestra gracia.

Y el papa y los cardenales callaron, y no le respondieron nada. Y los mensajeros que vieron que sus saludos no eran correspondidos, dijeron:

- Santo padre, el señor rey de Aragó os envía a decir por nuestra boca que se asombra mucho de que vuestra santidad haya dictado sentencia contra él y que tan cruelmente hayáis procedido contra él y su tierra, sin haberlo ni siquiera convocado a audiencia, lo cual es inaudito. Y él, santo padre, está listo para responder ante vuestra presencia al rey Carles y a cualquier otro que tenga alguna queja contra él; y está listo y preparado para afirmar, con el aval de cinco o seis reyes de cristianos quienes se obligarán ante vuestra corte y vuestra santidad, a responder correctamente a todo cuanto le sea demandado por el rey Carles o por cualquier otro. Y así suplica y requiere a vuestra santidad y a los cardenales que sea escuchado su derecho, y que revoquéis la sentencia que habéis dictado que, por nuestro honor, no ha lugar. Y si por ventura él no quisiera atender a esta razonable oferta que se le hace, entonces santo padre habría motivo para que procedieseis contra él (lo que por cierto no sería injusto) y que la santa Iglesia conozca lo que debe hacerse.

Y acabado esto callaron.

Y el papa respondió:

- Atentamente hemos escuchado lo que nos habéis dicho. Y os respondemos que nos no desharemos lo ya hecho, y que lo que hemos declarado contra él, lo hemos hecho rectamente y con toda razón.

Y calló. Y se levantó uno de los mensajeros, que era caballero, y dijo:

- Santo padre, mucho me asombro de la cruel respuesta que nos dais; y bien puede verse que sois de la misma nación que el rey Carles, puesto que los suyos son escuchados y amados y ayudados, mientras que el señor rey de Aragó, que ha hecho más a favor de la santa Iglesia, en los últimos cien años, que el resto de reyes del mundo, sin el más mínimo socorro ni ayuda de la Iglesia; y que hubiera conquistado más lugares, si vos hubieseis concedido a los que en su ayuda hubiesen ido en Barbaría parecidas indulgencias a las que, en este momento, contra él dais; y sin embargo tuvo que abandonar a causa de la cruel respuesta que le disteis, lo que ha redundado en gran desastre para la cristiandad. Por lo que, santo padre, por amor de Dios, cambiad vuestra respuesta:

Y el papa respondió:

- Esta es la única respuesta: y no daremos otra.

Y después de esto se levantaron los mensajeros a una, y dijeron:

- Santo padre, ved aquí cartas en las que figura que tenemos poder de firmar en nombre del señor rey de Aragó todo lo que os hemos dicho; de modo que plázcaos aceptar su firma.

Dijo el papa:

- No la recibiremos.

Y entonces, los cuatro mensajeros trajeron un notario, y le dijeron:

- Santo padre, puesto que así nos respondéis, nos recurrimos vuestra sentencia, en nombre del señor rey de Aragó, ante nuestro señor verdadero Dios, que es señor de todo, y ante el bienaventurado Sent Pere. Y de esto requerimos que este notario haga escritura.

Y el notario se levantó, y tomó la apelación y la elevó a pública.

- Y además, santo padre, protestamos en nombre del señor rey de Aragó, que puesto que en vosotros no encontramos merced, que todo el mal que él o sus gentes hagan en defensa propia, recaiga sobre vuestra alma, y sobre la de todos los que tal consejo os han dado; y queden libres de culpa y de castigo el alma del señor rey de Aragó y las de los suyos, que bien sabe Dios que nada ocurrirá por culpa de él ni de sus gentes. Y de esto, escribano, hacednos otra carta.

Y así se hizo. Y el papa respondió:

- Justamente hemos procedido nos contra vuestro rey. Y quien esto no crea, tened por cierto que está separado y excomulgado; que todo el mundo sabe y puede saber que nunca salió sentencia injusta de la corte del papa. Y bien es verdad que esta es justa; por lo que de aquí en adelante nunca la cambiaremos por otra. Y marchaos.

Y después de esto los mensajeros se partieron del papa descontentos, y regresaron a Catalunya y al señor rey; y le contaron todo lo que se les había dicho y lo que ellos habían hecho. Y el señor rey alzó los ojos al cielo, y dijo:

- Padre y señor! ¡En vuestras manos y en vuestro poder encomiendo a mí y a mi tierra!

¿Qué os diré? Que si estos mensajeros del papa regresaron con mala respuesta, con peor regresaron los del rey de França; y del mismo modo protestaron. Y cuando estuvieron ante el señor rey de Aragó y le hubieron narrado la mensajería, él dijo:

- Ahora que ocurra lo que debe suceder, que, con que Dios esté con nosotros, no tememos su ejército.

Y no quiero hablar más de estas embajadas, que demasiado me extendería si lo quisiese contar todo; pero basta con que os cuente el resumen y la sustancia. Y así, dejaré de hablar de los mensajeros y del señor rey de Aragó, y volveré al almirante.

dilluns, 22 de desembre de 2008

Teatre romà de Sagunt. Desbloqueig de la situació actual? Por em fa.Segons sembla en la notícia que a continuació postege, la Conselleria de Cultura de la Generalitat valenciana, ha decidit continuar amb el projecte de restauració del teatre romà de Sagunt, ideat i en bona part implantat, pels arquitectes Grassi i Portaceli.

El problema és que, com una espasa de Dàmocles, una sentència del tribunal suprem espanyol, obliga a desfer les restauracions fetes (al menys les degudes a aquests dos arquitectes) i deixar el teatre en una precària situació anterior a aquesta intervenció.

Intervenció, per cert, modèlica segons totes les fonts d'informació que m'arriben, i que ha guanyat més d'un premi en la de vegades molt llunyana Europa.

I innocentment pense si no seria millor solucionar d'antuvi el problema creat per la sentència del suprem tribunal, i un cop això aconseguit, parlar de continuar i finalitzar la feina ja feta.

Cada cop estic més convençut que jo no faria un bon polític.

Per si de cas, aquests dies de Nadal, si puc, intentaré pujar-hi i treure-li unes quantes fotos per al meu àlbum de records.

Cultura anuncia que completará la reconstrucción del teatro romano de Sagunt

Olmos afirma que se construirá el museo que ya existía en el proyecto de Grassi y Portaceli

Ricardo Rodríguez/E.P., Valencia

La conselleria de Cultura completará la reconstrucción del teatro romano de Sagunt, y culminará el proyecto iniciado por los arquitectos Grassi y Portaceli hace casi dos décadas, y que el propio entorno del PP llevó a los tribunales.

La directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos se mostró ayer dispuesta a "completar lo que haga falta" para adaptar el teatro a las necesidades actuales. Hay que recordar que cuando se paralizaron las obras a resultas de la denuncia del entonces diputado del PP Juan Marco Molines el proyecto se encontraba inconcluso, y faltaban algunos detalles que el Consell de Camps pretende retomar ahora. El más llamativo es el museo, ya incluido en el proyecto original y que ahora Cultura va a reimpulsar. En este "pequeño espacio museístico", según Olmos, se incluirían algunos de los restos romanos hallados en las excavaciones, muchos de los cuales se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico de Sagunt, instalado desde 2007 en la casa del Mestre Peña.

Olmos recordó que existe "un espacio que se supone que se iba a dedicar a museo y que habrá que llenar". Una de las posibilidades es hacerlo con un recorrido museístico para "explicar lo que es un Teatro Romano y qué es lo que se ha hecho en el de Sagunt". Otra de las necesidades inmediatas es la de adaptar el espacio para espectáculos culturales, mediante la adecuación a la normativa de espectáculos públicos, y al mismo tiempo cubriendo algunas carencias como la falta de suministro eléctrico, que imposibilita realizar espectáculos nocturnos con regularidad, y que obliga cada año a contratar un grupo electrógeno para poner en marcha el festival Sagunt a Escena, que destina una importante parte de su presupuesto a este fin.

Todo ello queda supeditado a la decisión que adopte el TSJCV sobre el incidente de inejecución de la sentencia de derribo adoptada por el Tribunal Supremo a principios de este año. El Consell, con el apoyo del entonces responsable de Justicia y actual miembro del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, solicitó la no ejecución de esta sentencia, que obligaba a revertir en un plazo de 18 meses las obras realizadas por Grassi y Portaceli.

El cambio de criterio del PP valenciano con respecto al teatro romano ha sido evidente con el paso de los años. De considerar su derribo casi como una "cruzada" de máxima importancia en los noventa se pasó a un distanciamiento progresivo que culminó con el recurso presentado ante el TSJCV, en el que se expresaba la "imposibilidad legal" de realizar la reversión.

Ahora, no sólo no se derribará lo ya construido, sino que se retoma, prácticamente al detalle, el proyecto elaborado durante la etapa del socialista Ciprià Ciscar al frente de la conselleria, y que lleva casi dos décadas de parálisis.


* * * * * * * * * *


I per acabar, del mateix diari Levante, d'on he tret la notícia, un comentari editorial que no té desperdici.La directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos, anunció ayer que la Conselleria de Cultura completará la reconstrucción del Teatro Romano de Sagunt y culminará el proyecto, impulsado hace dos décadas por el entonces conseller socialista Ciprià Ciscar y que el Partido Popular, ahora en el Consell, llevó a los tribunales.

La actuación anunciada por la directora general, sin embargo, sólo podrá llevarse a cabo con el permiso del TSJ, que tiene aún pendiente su decisión sobre el recurso del Consell para no ejecutar la demolición de las obras de rehabilitación.

No pudo haber elegido mejor día la directoral general de Patrimonio Cultural para anunciar la disposición de la Generalitat de «completar lo que haga falta» para adaptar el teatro a las necesidades actuales. El anuncio de ayer domingo viene a completar una particular semana horrible del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que se inició con la pérdida del congreso provincial del PP en Alicante, siguió con la envainada de la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés, continuó con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que obligaba a reponer en su cargo de Síndica de Greuges, tras haber sido apartada por el PP, y acaba con la decisión de asumir el proyecto de reconstrucción del teatro romano de Sagunt del Consell socialista, después de haber convertido la petición de la reversión de las obras y la demolición de la actuación de los arquitectos Grasssi y Portaceli como su gran cruzada en la década de los 90, con Marco Molines y Eduardo Zaplana como abanderados.

Crònica de Ramon Muntaner (CIII)

El papa Martí corona el fill menut de Felip III de França, l'Ardit, Carles III de Valois, com a rei d'Aragó, en substitució de l'excomunicat Pere III el Gran.


CIII


Una vez que en Tolosa (513) acabaron las fiestas en honor del rey de França y del rey Carles, estos celebraron consejo con el cardenal y con mosséñer En Felip (514) y mosséñer En Carles (515), hijos del rey de França, sobre qué harían. Y dispusieron que el rey Carles y el cardenal acudiesen al papa, y que llevasen consigo al hijo menor del rey de França, llamado Carles; y el papa le haría donación del reino de Aragó, y le impondría la corona en la cabeza. Y así se hizo. Lo cual supo muy mal a mosséñer En Felip, su hermano, quien amaba más al señor rey de Aragó, su tío, que a nadie en el mundo excepto su padre; sin embargo mosséñer en Carles nunca mostró ningún aprecio a la casa de Aragó. Y de este modo el rey de França partió para París, y el rey Carles y el cardenal con mosséñer En Carlot (516), al cual acompañaban, fueron a Roma, ante el papa. Y en cuanto llegaron, el papa le hizo donación del reino de Aragó, y lo coronó con gran fiesta y grandes cortes que se celebraron. Y podemos citar el refrán que se dice en Catalunya, que cuando alguien dice: "querría que tal lugar me perteneciese", otro le contesta: "parece que poco os cuesta". Y esto mismo puede decirse del papa, que parecía que poco le costaba el reino de Aragón, cuando tan buen mercado hacía. Y seguramente aquella fue una donación hecha en mala hora, para las necesidades de muchos cristianos.

Y cuando esto estuvo hecho, mosséñer En Carles regresó a França ante su padre, y el cardenal lo acompañaba, de modo que a su regreso el rey de França celebró gran fiesta. Pero no así mosséñer En Felip, que dijo:

-¿Qué hay, hermano? Dicen que ahora os hacéis llamar rey de Aragó.

Y él dijo que era verdad, y que era rey de Aragó. Y él le respondió:

-A buena fe, bello hermano, vos sois rey del xapeu (517); puesto que del reino de Aragó vos nunca poseeréis punt; ya que nuestro tío, el rey de Aragó es su rey y señor; y es mucho más digno que él lo sea que no vos; y lo defenderá de tal forma, que bien podréis conocer que sólo viento habéis heredado.

Y a causa de estas palabras mantuvieron grandes discusiones ambos hermanos; y hubieran llegado a mayores de no ser por su padre, el rey de França, que los separó.

Y cuando acabó la fiesta, el cardenal dijo al rey de França en nombre del papa, que se preparase a ir en persona contra el rey de Aragó, y que pusiese toda su tierra a disposición de su hijo que había sido coronado rey. Y el rey de França dijo:

- Cardenal, enviadme dinero, y ordenad predicar la cruzada por todas partes, y dejad que nos encarguemos del resto, que nos conseguiremos gente de mar y de tierra, y haremos construir ciento cincuenta galeras, y prepararemos todo lo que haga falta para la expedición. Y nos os prometemos como rey, que de este abril que viene en un año nos habremos entrado en la tierra del rey de Aragó con todo nuestro ejército.

Y con esto el cardenal y Carles, rey del xapeu, se tuvieron por alegres y satisfechos de lo que el rey de França les había dicho. Y lo mismo el rey Carles, que se había quedado con el papa, buscando por todas partes para poder tener caballería y gente suficiente con que poder ir a Nàpols y atacar contra Sicília.

Y así los dejaré estar, que se esfuerzan por todas partes, y volveré a hablaros de los mensajeros que el señor rey de Aragó envió al papa y al rey de França.


NOTAS


513. Toulouse. Francia.

514. El futuro Felipe IV de Francia y I de Navarra, el Hermoso

515. Carlos III de Valois. En 1284 el papa Martín IV lo nombró rey de Aragón en sustitución de Pere III el Gran a quien había excomulgado, título que, evidentemente, nunca llegó a ejercer y al que finalmente renunció en 1295

516. Carlot, diminutivo de Carles.

517. Aquí Muntaner parodia el francés utilizando "xapeu", en vez de chapeau (sombrero), lo mismo que utiliza la palabra "punt" en el mismo sentido que la partícula francesa point

Begin your ancestral journey. Dedicat a l'amic Daniel Yáñez

Begin your ancestral journey, inicia el teu viatge als orígens.

Per casualitat, llegint un article al New York Times sobre les dificultats que, a l'ONU, està trobant la proposta de declaració presentada pels francesos sobre els drets dels homosexuals, em trobe amb un enllaç que, a primera ullada, em sembla interessant: "The DNA Ancestry Project"

La presentació resulta espectacular, intente una traducció aproximada:

"Qui van ser els teus avantpassats? Descobreix les teues profundes arrels ancestrals usant la genealogia genètica. Descobreix d'on arribaren els teus avantpassats, descobreix la seua pertenença ètnica, i averigua les arrels del teu cognom.

La genealogia genètica és la més recent i més excitant aportació a la recerca genealògica. Entra al teu panell de control i contempla com s'obre el teu projecte. Participa avui i embarca't en un viatge de descobriments"

Bé, no continue.

Aquesta magnífica i èpica travessía, que ens recorda la de Colom i el seu descobriment de les Amèriques, si continuem avançant a través de la propaganda acabarà consistint en la compra d'un kit d'anàlisi genètic amb un cost d'entre 119 i 199 US$ que a tu et reportarà l'avantatge de saber algunes tendències particulars a diverses malalties, i que a l'empresa Genebase li reportarà anar fent un mapa genètic mundial de migracions històriques, a banda de, probablement, altres resultats que li reportaran beneficis segurament elevats.

No hi ha res gratis, ja ho sé, però, per quins set sous han de ser precisament els qui aporten la informació requerida a la investigació, els que també acaben pagant-la?


diumenge, 21 de desembre de 2008

De jutges, jutgesses i altres animals pretesament racionals

A veure si he entès bé la notícia que deixe a continuació. 

Aparentment Una jutgessa d'Alacant diu que si la víctima femenina d'un agressor masculí (ja denunciat altres vegades en la seua qualitat d'agressor precisament) si la víctima, dic, té el rampell (i els collons o bé ovaris) de defendre's, i si damunt algú li fa costat, potser ja no es tracta d'agressió i violència masclista, sinó d'una mera baralla de carrer.

Per tant, dones víctimes d'una ex-parella agressora, no us defenseu, deixeu que vos peguen, que vos agredesquen, que vos maten. Perquè si teniu la curiosa idea de defendre-vos, hi hauran jutgesses i jutges que possiblement s'ho prendran a mal, jutges i jutgesses que podrien fins i tot girar la truita i condemnar-vos per calumnia.

I mentrestant, 84 morts i comptant... (deixe la notícia en el color roig de la sang vessada)

VIOLENCIA MACHISTA

Una juez alicantina elude enviar a prisión a un maltratador porque la víctima se defendió

La magistrada cree que no es violencia machista al tratarse de una pelea mutua

J. A. Martínez, Alicante

Una juez de Alicante ha eludido enviar a prisión a un maltratador porque la mujer se defendió de la agresión, según pudo confirmar este diario en fuentes judiciales. La magistrada entiende que al ser una pelea mutua, en la que la víctima fue ayudada por una tercera persona, no hay un componente machista en la agresión y por lo tanto no es un acto de violencia de género. Por ello, le condena por una falta de lesiones a una pena de seis días de localización permanente.

En el caso de haber sido condenado por un caso de malos tratos, el hombre tendría que haber ingresado en prisión ya que tenía antecedentes por otros casos anteriores. La sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial, donde ha recaído en la Sección Primera, que es la que tiene la especialización en asuntos de violencia machistas.

El fallo vuelve a poner sobre la mesa la decisión adoptada por algunos jueces de lo Penal de Alicante de no condenar a prisión a los maltratadores cuando las agresiones no sean sexistas. La Audiencia empezó a revocar esas sentencias el año pasado. En su día, desde la Sección Primera del tribunal provincial, se falló que el papel de los jueces era aplicar la ley y no interpretar cuál ha sido la intención del agresor cuando golpeó a su víctima.

En esta ocasión, no ha sido la Fiscalía la que ha recurrido el fallo, sino que fue la víctima que se personó como acusación particular. El fiscal se ha adherido posteriormente a la apelación.

La víctima era la antigua novia del agresor y sufrió contusiones múltiples y hematomas, de las que tuvo que ser atendida en un centro de salud. Las lesiones estaban acreditadas por el parte médico. La víctima también golpeó a su agresor y además contó con la ayuda de una tercera persona para su defensa. La juez entiende que no existe la superioridad del agresor y por tanto no es violencia machista.

Crònica de Ramon Muntaner (CII)

Pere el Gran es reuneix amb el seu nebot Sanxo IV de Castella.

Intent d'establir una aliança hispànica contra els francesos i el papat: Aragó, Castella i Lleó, Portugal, i Mallorca. I de passada veure d'arrabassar-los-hi Navarra.

Com podem veure, el concepte hispànic - peninsular no és de fa quatre dies.


CII


Y cuando el señor rey hubo recibido estas buenas nuevas, fue visitando sus reinos; y fue a ver a su sobrino el rey de Castilla (509), quien le envió a rogar, en cuanto supo que se encontraba en Aragón, que se reuniese con él. Y así se hizo, que se reunieron en Farissa (510); y allá se hizo una gran fiesta, fundamentalmente por parte del rey de Castilla que sintió gran gozo y alegría de ver a su tío. Y cuando terminó la fiesta, el señor rey de Aragón lo introdujo en una cámara y le dijo:

Sobrino: supongo que habéis oído cómo la Iglesia, sin ninguna razón, ha dictado sentencia contra nos. Y esto ha ocurrido porque el papa es francés (511); y tened por seguro que, como es de la nación del rey Carles, le concederá todo el favor y toda la ayuda; y ya lo podéis ver ahora, puesto que, sin que nos haya citado, nos ha condenado. Y lo mismo ocurre con el rey de França, cuñado nuestro, con el que nos habíamos pactado fuertes alianzas, igualmente le ha ofrecido ayuda de todo tipo al rey Carles, su tío; y bien nos ha manifestado su voluntad y corazón, que contra nos acudió a Bordeu acompañando al rey Carles con doce mil caballos armados. Así que tengo por cierto que nos tenemos a nuestras espaldas la guerra de la Iglesia y de França; y así, quiero saber de vos, qué partido tomaréis.

Y el rey de Castilla respondió:

- Tío y señor; creo sin dudar en todo lo que vos me habéis dicho. Entre otras cosas por esto os pedí la reunión; he oído que les habéis enviado mensajeros, y estad seguro que los mensajeros os retornarán nuevas de guerra; y yo, tío y señor, os prometo, por la alianza que hay entre vos y nos, y que os renuevo en este momento con juramento y con homenaje de boca y de manos, que no os abandonaré en ningún momento, ni personalmente, ni con toda nuestra tierra, y que me tendréis en vuestra ayuda, con todo mi ejército, contra cualquier persona de este mundo. Y así, cuando vuestros mensajeros regresen, hacednos saber qué nuevas traen; y si son de guerra, preparémonos, que me parece que, entre vos y nos, y el rey de Mallorca y el rey de Portegal (512), nos podremos defender de ellos; incluso estoy seguro de que si lo llevamos esforzadamente, les arrebataremos Navarra para empezar, y después ya veremos. Y así, tío y señor, reconfortaos y estad alegre y confiado.

Y seguro que él estaba en lo cierto; ya que si estos cuatro reyes de Espanya que él nombró, que son una carne y una sangre, se hubiesen reunido, nada hubieran tenido que temer de ningún otro ejército del mundo.

Y así, el señor rey de Aragó, que oyó a su sobrino, el rey de Castilla, hablar de esta guisa, se levantó y le besó más de diez veces; y le dijo:

- Sobrino, esta confianza tenía yo en vos; y me siento muy satisfecho, y doy gracias de la buena oferta que me habéis hecho, y estoy seguro de que me la cumpliréis.

Y después de estas palabras, se separaron el uno del otro; y se despidieron muy dulcemente, tal como un padre puede separarse de su hijo. Y el rey de Castilla regresó a su reino; y el rey de Aragón continuó visitando sus reinos, ya que no quería tomar ninguna decisión hasta que los mensajeros que había enviado al papa y al rey de França hubieran regresado.

Y así dejaré de hablaros del rey de Aragó, y volveré a hablar del rey de França, y del rey Carles, y del cardenal.


NOTAS


509. Sancho IV de Castilla León, el Bravo, hijo de Alfonso X y de Violante de Aragón, hermana de Pedro III el Grande, sobrino del aragonés, por tanto.

510. Ariza. Municipio de Zaragoza, cerca de Calatayud.

511. Recordemos que se trata de Martín IV, nacido en Touraine

512. Se trata de Dinis I de Portugal, hijo de Afonso III y Beatriz, que a su vez, era hija ilegítima de Alfonso X el sabio

dissabte, 20 de desembre de 2008

El Pessebre, un oratori de Pau Casals. Dedicat a Àngel Guirao

Anit, seguint un costum de ja fa unes quantes setmanes, com se'ns fan lleis els costums!, vaig pujar en aquest bloc una altra cançó del Pau Riba, i com que era una nadala, i estem ja a pocs dies del Nadal segons el rite catòlico-romà (les esglésies cristianes orientals, els ortodoxos, el celebren més tard) vaig complementar el post amb una nadala castellana antiquíssima Ríu Ríu Chíu, i amb una altra, molt tradicional a Catalunya, en la genial versió per a violoncel que hi va fer Pau Casals.

L'amic Àngel Guirao al que no sé si alguna vegada li he dit que el seu cognom és d'allò més català, com li correspon a bona part dels murcians, ja que es troba clarament emparentat amb els Grau, m'ha deixat un enllaç a la interpretació de la Suite num 1 de Bach, que li agraesc enormement, i que deixe aquí per qui vulgui escoltar-lo. Sóc un fan de Bach, i promet rescatar algun dia, si aconseguesc trobar-les unes versions per a guitarra i orquesta de Narcís Yepes, un altre murcià genial, meravelloses.
Però avui, vull regalar-li un petit tros d'un oratori del propi Pau Casals, sobre un text de Joan Alavedra, també molt adequat a aquestes dates: El Pessebre.

Supose que li agradarà. Gràcies Àngel, per la teua amistat.